Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

oktober

Wethouder Ben Tap kondigt zijn vertrek per 1 november a. s. aan. "De laatste tijd merk ik (echter) dat het plezier in mijn werk afneemt." Voor de uitvoering van de werkzaamheden bij de aanleg van de dijkversterking worden bij de schouwburg en verder maatregelen genomen vanwege gevaar door drijfzand en overlast door zandverstuiving.
Drijfzand voor Westerdijk
1: Gevaarlijk drijfzand voor de Westerdijk
Het kunstwerk 'De Dobbers', dat in de vijver bij de Binnenluiendijk een plaats zou krijgen, wordt vanwege bezwaren van omwonenden voorlopig niet uitgevoerd. De speelplek bij de volière Achter de Vest wordt verplaatst naar de vestingwal bij de Veliusbrug.
Speelplek volière verplaatst
4: Speelplek bij volière verplaatst
De renovatie van het schoolgebouw van s.g. Oscar Romero aan de Bouwsteen gaat officieel van start. De bouw zal begin 2021 gereed moeten zijn. De Stichting Koepelkerk draagt het beeld van Maria van Hoorn dat al twaalf jaar in bruikleen in het Westfries Museum staat, officieel over aan het museum onder de voorwaarde dat het jaarlijks in de Mariamaand oktober wordt uitgeleend aan de Koepelkerk voor gebruik tijdens de Mariadienst. De Bibliotheek Hoorn neemt deel aan het programma Human Library. Lezers gaan een gesprek aan met een 'levend boek', mensen die hun levensverhaal vertellen. De Slag op de Zuiderzee op 12 oktober 1573 wordt herdacht met een historisch maritiem spektakel in de haven, waarbij VOC-museumschip Halve Maen te midden van acteurs, musketvuur en kanongebulder en historische sloepen een belangrijk decor vormt. Het nieuwe kinderdagverblijf Miamondo van de Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) wordt officieel geopend. Het voorziet in de vraag naar opvang van kinderen van studerende moeders op het Horizon College en studerenden bij Fiolet Taaltraining. Het is gevestigd aan de Van Dedemstraat in een pand dat gedeeld wordt met Fiolet Taaltraining.
Kinderdagverblijf Miamonde
10: Kinderdagverblijf Miamondo geopend
Vanuit de gemeente Medemblik wordt stevig bezwaar gemaakt tegen de plannen van het Hoorns college aangaande de bouw van een pand dat 15 meter hoog (10 meter is in het bestemmingsplan toegestaan) zal zijn op bedrijventerrein Zevenhuis. De fractie van D66 Hoorn draagt Arthur Helling (51) voor als opvolger van wethouder Ben Tap. Van 2002 tot 2006 was Helling al een periode wethouder. De gemeente gaat de dertien Canadese populieren langs de Westerdijk kandelaberen (alle takken met bladeren verwijderen). De populieren bij het parkeerterrein op de Westerdijk, de Noorderveemarkt en 't Oude Sluisje worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaatst zandzakken onder aan de Westerdijk bij de Sterflats om te voorkomen dat een deel van de dijk daar naar beneden schuift. Oorzaak is de aanhoudende zware regenval van de afgelopen weken, die de dijk heeft verzadigd met regenwater.
Zandzakken als dijkversterking
12: Zandzakken als tijdelijke dijkversterking
Binnen de CDA-fractie is een breuk ontstaan tussen fractielid Linda Koekkoek en de overige fractieleden. Er is een situatie gegroeid waardoor er geen basis meer is om met elkaar verder te gaan. Uitgever Hans-Peter Bonnema breidt de boekenreeks met portretten en verhalen van bijzondere inwoners in diverse steden uit met 'Typisch Hoorn', een aflevering uit en over Hoorn. De organisaties van de Hoornse Stadsfeesten en Live in Hoorn gaan samenwerken. Zij kijken naar praktische voordelen bij de inhuur van materialen en diensten en gaan voor de publiciteit van elkaars kanalen en middelen gebruik maken. Volkstuinvereniging De Bangert ontruimt het volkstuincomplex Westerhout, nabij het Plukkerspad. Op het complex Zuiderhout kunnen mogelijk enige vrijkomende tuinen worden uitgegeven. Na zijn vertrek uit Hoorn eind maart 2020 gaat VOC-museumschip Halve Maen naar Rotterdam, waar het een ligplaats krijgt in Delfshaven. Ria Knaap-Sunnotel sluit na dertig jaar haar schoen- en sleutelservice in winkelcentrum Grote Beer. De Fractie Tonnaer vraagt het college om informatie over het verloop van de aankoop van de leegstaande gevangenis 'de Glasbak'. In een motie werd vorig jaar de vraag naar vertrouwelijke informatie hierover al gesteld. De raad droeg toen het college op om zich 'optimaal in te spannen' om het gevangeniscomplex aan te kopen om het te veranderen in een complex sociale huurwoningen.
Aankoop leegstaande gevangenis
26: Fractie Tonnaer wil informatie over aankoop De Glasbak
Maria van der Zwaag-Fekkes viert in de Perelaar in Zwaag haar honderdste verjaardag. Linda Koekkoek gaat in de gemeenteraad verder als eenvrouwsfractie. (zie 12 oktober j. l.) Onder de naam Kindcentrum De Wingerd fuseren kinderopvang 't Herdertje en basisschool De Wingerd in Zwaag. De rechtbank wijst de bezwaren van twee buurtbewoners tegen de bouw van 19 appartementen aan het Nieuwland op alle onderdelen af. De woningen zijn bestemd voor cliŽnten van de Leekerweide-Groep.
Bouw appartementen Nieuwland
30: Rechter verwerpt bezwaren tegen bouw appartementen aan het Nieuwland
Na vijfenhalf jaar neemt wethouder Ben Tap (D66) afscheid van het college. Hij wordt opgevolgd door partijgenoot Arthur Helling. Tijdens de begrotingsbehandeling spreekt een aanzienlijk deel van de gemeenteraad zijn zorg uit over de vele werkzaamheden die externe medewerkers in het stadhuis voor hun rekening nemen. Op dit moment zijn er bij de gemeente Hoorn 64 vacatures niet ingevuld. Archeologisch onderzoek op het bouwterrein tussen Nieuwe Noord en Ramen levert belangrijke informatie op over wonen en werken in de zeventiende eeuw.
Archeologisch onderzoek Nieuw Noord
31: Archeologisch onderzoek aan het Nieuwe Noord