Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

juni

De opzet van Culinair Hoorn op de Roode Steen is veranderd en blijkt na twee van de vier dagen die het evenement beslaat, aan te slaan. Het Horizon College introduceert als eerste regio het keuzevak 'dronetechniek'. 32 leerlingen van de opleiding Technicus Engineering schrijven zich er voor in. Wegens plotselinge tropische temperatuur wordt de Marathon van Hoorn afgelast. De gemeente sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van 2,4 miljoen euro. Het college stelt voor de financiŽle ruimte te besteden aan nieuwe investeringen in de stad. Zaalvoetbalvereniging Hovocubo mag van de gemeente € 40.000 uitgeven om een voorronde van de Champions League in Hoorn te organiseren. GroenLinks-raadslid Danny Verdonk sluit zich voorlopig aan bij de Hoornse afdeling van de PvdA. Voor verschillende ondernemers die getroffen worden door de invoering van watertoeristenbelasting in Hoorn zal een uitzondering worden gemaakt. Al 40 jaar halen vrijwilligers van Showband Hoorn het oud papier op in delen van de stad. Jan Bakker en Piet Stam zijn er vanaf het begin bij. Doordat de procedure voor een sloopvergunning voor hotel Grote Kerk onverwacht veel tijd kost, loopt het vernieuwen van het Kerkplein vertraging op. De uitvoering daarvan is nu naar verwachting in het voorjaar van 2020 klaar.
Vertraging herinrichting Kerkplein
6: Herinrichting Kerkplein loopt vertraging op
In de bibliotheek aan de Wisselstraat wordt het Gouden Eeuw-kunstwerk van het Hoornse kunstenaarscollectief 'Dikke Show' overgedragen aan de gemeente. De drie besturen van de havens in Hoorn zijn niet van plan om toeristenbelasting te gaan heffen. Ze willen hierover eerst een gesprek met het college van burgemeester en wethouders. In juli start de sloop van de bebouwing tussen Ramen en Nieuwe Noord die plaats moet maken voor het nieuwbouwcomplex 'De Gruyter' (43 appartementen). De dienst Archeologie Westfriesland krijgt vijf weken de tijd om de bodem te onderzoeken. De gemeenteraad besluit unaniem een verkeersonderzoek in te laten stellen naar een oplossing om de groeiende verkeersstroom op de Strip en de kruisende lintwegen te kunnen verwerken. De beeldbepalende 70 jaar oude Canadese populieren langs de Westerdijk en op de Noorderveemarkt worden gekapt of van hun takken ontdaan, de enige manier om de onveilige situatie te verbeteren.
Onveilige populieren Noorderveemarkt
12: Populieren aan de Noorderveemarkt zijn onveilig
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) wil het aantal beelden dat de kunstenaarsstichting In den Beginne langs de Westerdijk heeft geplaatst beperken. 1
Minder beelden op dijk
12: Hoogheemraadschap wil minder beelden op de dijk
De Vereniging Oud Hoorn opent in het Oost-Indisch Pakhuis de bijzondere expositie 'Het Fluitschip: Hoornse vinding, werelds succes'., Gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Samir Bashara geven het startschot voor de restauratie, herbestemming en uitbreiding van de werkplaats van Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. Eli van Doorn uit Zwaag viert zijn 100e verjaardag. De Transitievisie Warmte is het resultaat van het eerste onderzoek naar de mogelijkheden om Hoorn in 2040 aardgasvrije gemeente te laten zijn. Een twaalftal instanties, zowel provinciaal als lokaal betrokken bij de problematiek, draagt bij aan de totstandkoming van het rapport. De visie wordt in juli aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voormalige waterschapshuis aan de Willemsweg zal worden verkocht. De beoogde opbrengst is € 2,6 miljoen.
Verkoop Waterschapshuis
15: Voormalig Waterschapshuis wordt verkocht
Met de sprankelende uitvoering van de productie 'Wees die je bent' vieren 200 jongeren (4-18 jaar oud) het tienjarig jubileum van het Talenten Theater in schouwburg Het Park. Oprichter Chantal Trigallez neemt te midden van de talenten de felicitaties van burgemeester Jan Nieuwenburg stralend in ontvangst. Voor het eerst sinds 16 jaar wordt de Kunst&Cultuurprijs uitgereikt. Tijdens de receptie van Hoornse Stadsfeesten neemt voorzitter en programmeur van deze jaarlijkse festiviteiten Theo Viset de prijs in ontvangst: een oorkonde en een cheque ter waarde van € 1.500.-. Het aantal aanmeldingen voor het eerste leerjaar van de Hoornse scholen voor voortgezet onderwijs is wat kleiner dan vorig jaar. Voor de komende jaren wordt een verdere daling verwacht. Zaankanter Edwin ter Velde start met zijn echtgenote Liesbeth het project Clean2A: een informatiecentrum en een zaagloods in Marina Kaap Hoorn (sponsor Ooms Bouw en Ontwikkeling) voor de bouw van een VOC-fluitschip van afvalplastic.
Locatie Fluitschip afvalplastic
19: Locatie voor de bouw van een fluitschip van afvalplastic
De tweede fase van de restauratie van de Oosterkerk gaat van start. De binnenmuren van het schip worden kaal gehakt en opnieuw gestuukt. De voorgevel wordt opgeknapt. De werkzaamheden worden begroot op bijna een miljoen euro. Bij de viering van het 500-jarig bestaan in november van dit jaar wordt de restauratie officieel afgerond. Voor de eerste editie van Ironman Multisport Festival Westfriesland op 5,6 en 7 juli a. s. hebben zich al 1100 atleten ingeschreven. MAK Blokweer, KNNV en IVN verzorgen samen een reeks natuurstadswandelingen in Hoorn.
Naturwandelingen in Hoorn
21: MAK, KNNV en IVN organiseren stadsnatuurwandelingen in Hoorn
De beeld- en geluidproductie 'Het verhaal van Hoorn' wordt van 23 augustus tot 22 september iedere avond om negen uur geprojecteerd op de gevel van het Westfries Museum. Sonny van Utteren (14) speelt de hoofdrol in de nieuwe speelfilm 'Mijn bijzonder rare week met Tess' van regisseur Steven Wouterlood. In juli gaat de film landelijk in première. Het concert 'Live in Hoorn' met o. a. André Hazes jr. in de feesttent op het Pelmolenpad wordt door 7000 fans bezocht. De acties 'Wij een school, zij een school' die leerlingen van het Tabor College locatie Werenfridus naar aanleiding van de opening van hun nieuwe schoolgebouw voeren, brengen in totaal Ä 20.138 op voor Edukans in Malawi. De gemeente presenteert bij het Clusius College Hoorn 'Verbindend groen', de visie voor het Hoorns groen in 2030. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met groenorganisaties en burgers van Hoorn. In heel West-Friesland gaan gemeenten, onderwijs en politie nog hechter samenwerken om te zorgen dat scholen een veilige leeromgeving zijn. Het is de verdere uitwerking van de succesvolle aanpak van problemen die waren ontstaan tussen leerlingen van OSG West-Friesland en Werenfridus. De korting uit het Gemeentefonds die het Rijk aan de gemeente oplegt, veroorzaakt een veel minder rooskleurig beeld van de financiële situatie dan eerder (4 juni) aan de gemeenteraad is geschetst. Nu wordt een jaarlijks oplopend tekort verwacht, tot 6 miljoen euro in 2023. Alette Dirkse en Angelique Hendrikx, stadsgidsen van Hoorn, verzorgen in september een stadswandeling voor nieuwkomers. Bij een woningbrand aan de Luifel in Hoorn komt de vermoedelijke bewoner om het leven.