Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

februari

Bomenexpert Hans Kaljee steunt de bewoners van Blokker die actie voeren om het bosplantsoentje achter Refter en Coxlaan te behouden. Zij willen dat de gemeente de woningbouwplannen daaraan aanpast. Het is in deze omgeving een bijzonder bosje. Na de laatste aanpassing van het netwerk van brievenbussen van Postnl. aan de daaraan gebleken behoefte telt de gemeente Hoorn nog 34 locaties waar brieven in de bus gedaan kunnen worden: Hoorn 22, Zwaag 9 en Blokker 3.
Brievenbussen verdwijnen
2: Brievenbussen verdwijnen uit het stadsbeeld
Na elf opeenvolgende edities besluit de organisatie van het Rock'N Roll Festival Hoorn tot een voorlopig einde aan dit evenement. In een brief aan het college vraagt de raadsfractie Sociaal Hoorn of er een alternatief is voor de geplande aanleg van een nieuw rioolgemaal in Hoorn-Noord pal naast de Marokkaanse moskee. Woningbelegger Vesteda pleegt onderhoud aan en zorgt voor verduurzaming van 79 huurwoningen aan Brik en Sjees in Risdam-Zuid. Thomas de Groot (23) volgt Judith de Jong op als gemeenteraadslid voor de PvdA. Reddingsbrigade Notwin, waterskivereniging De Haai en onderwatersportvereniging Nekton winnen de rechtszaak die zij als huurders hadden aangespannen tegen de huuropzegging en de ontruiming die hen was aangezegd door de eigenaren van het pand De Haai op het Visserseiland.
Huurders De Haai winnen rechtzaak
8: Huurders De Haai winnen rechtszaak
De naam Westfriesgasthuis is voorgoed verleden tijd. De nieuwe naam Dijklander Ziekenhuis staat nu boven de hoofdingang en boven de ingang aan het transferium. De nieuwe huisstijl wordt dit jaar stapsgewijs na de fusie van de ziekenhuizen van Hoorn en Purmerend ingevoerd.
Nieuwe naam Westfries Gasthuis
8: Nieuwe naam voor Westfries Gasthuis: Dijklander ziekenhuis
Twee ondernemers aan de Nieuwstraat verhuizen naar een ander pand aan deze straat. De komst van een nieuw bedrijf in een winkelpand dat daardoor beschikbaar is, maakt de facelift van de winkelstraat compleet. Het oude schoolgebouw (oorspronkelijk 1e Burgerschool voor Jongens, uit 1903) aan het Nieuwe Noord wordt gesloopt. Op dezelfde plaats komt een gebouw in dezelfde stijl dat 12 appartementen bevat en dat deel uitmaakt van het nieuwbouwcomplex 'De Gruyter' dat hier wordt gerealiseerd.
Sloop voormalige Burgerschool
12: Voormalige Burgerschool aan het Nieuwe Noord wordt gesloopt
Auto's die vanuit het noorden van de A7 komen en de afslag Hoorn-Noord nemen, komen op de meest linkse baan de Westfrisiaweg op. Voorsorteren over twee rijbanen voor de afslag naar Risdam kan maar over een afstand van 250 meter. Moniek Beemsterboer uit Hoorn kaart deze gevaarlijke situatie aan op Facebook. Door interventie van caféeigenaren en enkele vrijwilligers die zich met de programmering willen bezig houden, is het Rock'n Roll-festival in Hoorn voor dit jaar (26 mei) gered. De Schipper-Oosterkerkprijs 2018 wordt toegekend aan de St. Georgiuskerk in Spierdijk. Het gebouw werd na grondige verbouwing ingericht als half kerk, half gezondheidscentrum. Renate Loos, derdejaars leerling van de sportklas van Tabor College locatie d'Ampte, is de 150e stagiaire bij voetbalclub Always Forward. Als opmaat naar de herinrichting van het Kerkplein in de komende maanden worden veertien proefsleuven gegraven rond de kerk. Er worden skeletten aangetroffen. Deze worden overgebracht naar de depotruimte van Archeologie West-Friesland. De gemeenteraadsfractie van het CDA uit via vragen aan het college zijn zorgen over de parkeerdruk in het centrumgebied van de wijk Bangert en Oosterpolder. De ambachtelijke en artistieke ondernemers in het 'ambachtslab' in het voormalige pand van V&D aan het Nieuwe Noord sluiten op 16 maart a.s. definitief de deuren. Het zoeken naar een nieuwe plek voor het initiatief in Hoorn levert nog niets op. Op de definitieve verwijsborden langs de nieuwe Westfrisiaweg ontbreekt de aanduiding Zwaag. De Zwaagse Ondernemersvereniging en Carnavalsvereniging Het Masker uit Zwaag tekenen met de steun van de gemeenteraad protest aan bij het provinciebestuur. Ontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) koopt het voormalige garagebedrijf aan het Keern 21. Het uit 1939 daterende gebouw (Hoornse architect H. J. Hermans) wordt gesloopt.
Garagebedrijf wordt gesloopt
21: Creatie van architect H.J. Hermans gaat tegen de vlakte
Raadsleden van VVD en D66 in Hoorn vragen om soepeler beleid ten aanzien van de 'drooglegging' om 16.00 uur op Lappendag. Met een introductiefilm en een spelvorm waarbij hulpbehoevende jongeren en professionals (zorgverleners, ondernemers en bestuurders en ambtenaren) gekoppeld worden, viert de Stichting Tweestrijd het vijfjarig bestaan in schouwburg Het Park. Tachtig jongeren doen mee aan dit door 170 mensen uitgevoerde programma. De woningen Geldersesteeg 2 en Westerdijk 137 tot en met 149 worden gesloopt. De gemeenteraad gaat akkoord met de verordening die wonen boven winkels stimuleert. Een subsidie van € 500.000 in de komende vier jaar zal daarbij helpen. Buurtcentrum Bij Bosshardt van het Leger des Heils aan de Johannes Poststraat wordt na een flinke opknapbeurt feestelijk heropend.
Opening buurtcentrum Leger Des Heils
28: Buurtcentrum Leger des Heils aan de Johannes Poststraat