Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

december

A-Zeven Projectontwikkeling uit Wognum bereidt een groot woningbouwproject voor dat plaats biedt aan 97 woningen in verschillende gebouwen, waaronder een woontoren van 40 meter hoog, op het perceel Nieuwe Steen 6.
Woningproject Nieuwe Steen
3: Plan voor woningbouw aan de Nieuwe Steen
Partycentrum De Witte Valk van Zeger Karssen (68) in Zwaag wordt overgenomen door Daphne Bakker (44). Zij werkt al meer dan 25 jaar in het bedrijf.
Nieuwe eigenaar Witte Valk
4: De Witte Valk in Zwaag krijgt nieuwe eigenaar
Inwoners van Hoorn dienen 60 ideeën in om de stad te verbeteren. Drie initiatieven worden door de gemeenteraad overgenomen: een gecoördineerde actie om graffiti te verwijderen, verlichting in het Julianapark en openbare fitnesstoestellen op het stadsstrand. De eeuwenoude Oosterpoortbrug en Oosterpoort worden aangelicht. De gemeente legt beleid voor het aanlichten van monumenten vast in een voorstel aan de gemeenteraad. Egbert Ottens presenteert zijn boek over Hoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog 'Hier is alles gewoon, dat spreekt...'. Het verschijnt als vijftigste uitgave van de Publicatiestichting Bas Baltus. Osinga Optiek sluit officieel de deur. Daarmee verdwijnt na ruim 90 jaar een vertrouwde naam uit het Hoornse winkelstraatbeeld.
Osinga optiek sluit de deur
7: Osinga Optiek sluit de deur
Jan Kooijman en Mans Semler doen de vijfhonderdste kinderfiets van hun project gratis fietsen voor arme kinderen cadeau aan Talisa de Vries (4). De eerste 68 woningen in het appartementencomplex Toren worden opgeleverd.
Oplevering appartementen De Toren
10: Eerste oplevering appartementencomplex De Toren
Woningcorporatie Intermaris voert per 1 januari tijdelijke huurcontracten van maximaal vijf jaar in voor jongerenwoningen in Hoorn en Purmerend. Het nieuwe pand van Karsten Tenten in Zwaag wordt opgeleverd. Het is gebouwd op de plaats waar op 9 maart 2018 de winkel en bedrijfsruimte door brand verloren ging. Het Dijklander Ziekenhuis verwacht dit jaar al weer uit de rode cijfers te komen. Publicatiestichting Bas Baltus viert het 25-jarig bestaan met een tentoonstelling in Het Pakhuis die gewijd is aan de Hoornse boekdrukkunst in de Gouden Eeuw. De Stichting meldt dat zij in de loop der jaren 50 boeken over de stadsgeschiedenis heeft uitgegeven. Marah van Andel (17) mag zich met nog zes andere scholieren (leerlingen in het voortgezet onderwijs die filosofie in hun vakkenpakket hebben) een jaar lang 'jonge denker des vaderlands' noemen. De provincie Noord-Holland kent subsidie voor restauratie toe aan de Oosterkerk, de Grote Kerk, en de dorpskerken van Blokker en Zwaag.
Subsidie dorpskerken Zwaag en Blokker
Subsidie dorpskerken Zwaag en Blokker
14: Provinciale subsidie voor dorpskerken Zwaag en Blokker
Van alle West-Friese gemeenten kent alleen Hoorn aan het einde van het jaar naast de gebruikelijke, wettelijke vergoeding aan raadsleden ook een extra bedrag toe ter grootte van maximaal het maandbedrag. De gemeenteraad ziet echter af van een aantal andere verplichte vergoedingen. De banen van honderden postmedewerkers bij Sandd-franchisenemer Herling Strijdhorst in Zwaag staan op de tocht, omdat er nog geen duidelijkheid is over de manier waarop PostNL haar organisatie gaat inrichten na de fusie met Sandd.
Ontslag werknemers Herling Strijdhorst
17: Ontslag dreigt voor medewerkers Herling Strijdhorst
Negentien nieuwe Nederlanders worden in het Statenlogement met een ceremonie ingehuldigd. Zij zijn afkomstig uit Eritrea, Syrië, Irak en Vietnam. Het Museum van de Twintigste Eeuw verwelkomt in zijn vijfentwintigste jaar de miljoenste bezoeker, dhr. Hensen (84) uit Zaandam. Dhr. Jan Baas (71) uit Castricum is de 50.000ste bezoeker van het Westfries Museum in dit jaar. Aan het hek van het plantsoentje aan het Dal worden in het kader van de actie 'Warm for Winter' bijna honderd geschonken winterjassen gehangen. Gratis mee te nemen als je er een nodig hebt. Iets meer dan twee uur later wordt het merendeel van de jassen gestolen door drie mannen met een auto. Hans Schipper wordt als eerste onderscheiden met de waarderingsspeld die Recreatie Noord-Holland uitgeeft. Als gedeputeerde stond hij aan de basis van Recreatie Noord-Holland en heeft hij zich sterk gemaakt voor de aanleg van veel wandelpaden in de provincie. Zwemmer Bas Takken krijgt de gouden sportpenning van de gemeente Hoorn. Hij is in 2019 twee keer Nederlands kampioen IPC Zwemmen geworden, op de 400 m. vrije slag en de 200 m. wisselslag. Op het dak van het nieuwe gebouw van Bo-Mij aan de Kathodeweg op Hoorn 80 zijn 1800 zonnepanelen geïnstalleerd. Daarmee is dit het grootste zonnedak van West- Friesland. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het beroep van Bewonersgroep Kleine Groene Hart tegen het uitwerkingsplan voor nieuwbouw tussen Plukkerspad en Kolenbergstraat ongegrond. Op 57-jarige leeftijd overlijdt Lucas Rive. Als topkok met Michelinsterren in een reeks van jaren, geniet deze Horinees nationale bekendheid. Onderhandelingen van eigenaren Pierre Komen en Patrick Avontuur over de aankoop van het pand Visserseiland 214 door de gemeente hebben tot niets geleid. Het gebouw van de nu nog besloten club The Haai Society wordt opengesteld voor het publiek. Linne en Brynn van Straten blazen de horeca hier nieuw leven in en gaan het etablissement exploiteren. Museumdirecteur René van den Broeke van Museumstoomtram Hoorn- Medemblik acht de vooruitzichten voor gebruik van biokool voor het duurzaam stoken van locomotieven gunstig.
Biokool voor stoomtram
30: Biokool voor de Museumstoomtram