Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

april

In de raadscommissie uiten diverse leden kritiek op de trage gang van zaken bij het ontwikkelen en uitvoeren van een Plan van Aanpak om het aantal woningen in Hoorn op te schroeven. Wethouder Marjon van der Ven wijst er op dat het plan moet dienen voor een nog te ontwikkelen Woonvisie. Het betreft niet de zaak van al in gang gezette projecten., Jasme Leenaars volgt op 1 juli de financiële topman Hugo Keuzenkamp op in de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Sydney Groot en Joost van der Want gaan in het Julianapark verkooppunt 'Slijs' beginnen voor de verkoop van pizza(punt) en ijs. De gemeente gaat langs de Provincialeweg een bijenlint aanleggen dat als onderdeel van een groter lint in de gemeente leidt naar het nieuwe bijeneducatiecentrum van Stichting Stadslandbouw op het terrein van kinderboerderij De Woid in Risdam Zuid.
Bijeneducatiecentrum
5: Het nieuwe bijeneducatiecentrum van Stichting Stadslandbouw
Zestien films over korte persoonlijke verhalen en markante figuren uit Hoorn, in twee volle bioscoopzalen, maken het eerste Buurt Filmfestival in Cinema Oostereiland tot een succes. Bewoners van Oosterblokker uiten hun ongenoegen over uitlatingen van Hoorns wethouder Tap naar aanleiding van de overlast die zij ondervinden van het vrachtverkeer van bedrijventerrein Gildenweg. 'Zij hadden eerder aan de bel moeten trekken'. 'Zij' komen met archiefmateriaal waaruit blijkt dat in 1988 al problemen met de overlast zijn aangekaart.
Overlast vrachtverkeer Oosterblokker
9: Overlast vrachtverkeer in Oosterblokker is oud zeer
Bewoners van het Havenkwartier wijzen op verontreiniging van het water bij het Oostereiland. Cruiseschepen, daar aangemeerd, lozen hun afvalwater. Nabij Nachtegaal in de Kersenboogerd begint een kudde schapen aan de proef die de gemeente voor het bermonderhoud inzet. De 250 schapen begrazen de bermen langs o. a. IJsselweg, Oostergouw en Westfrisiaweg. Een fraai gezicht en goed voor het milieu.
Bermonderhoud door schapen
11: Schapen onderhouden de bermen
Op bedrijventerrein Zevenhuis wordt de officiële paal geslagen voor het Multi Traffic Point (MTP): een groot tankstation, vijf restaurants en een wasstraat. De ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat hierdoor sneller dan gedacht. Ruim 350 bezoekers en 27 muzikanten maken van de achtste en tevens laatste 'MusicWalk', met singer/songwriters op diverse locaties, in Hoorn een groot feest. Initiatiefnemer en organisator Peter Schaap heeft geen tijd meer voor deze hobby. De Alliantie Markermeerdijken begint met het graven van een vaargeul in het Hoornse Hop. Daarmee gaan de werkzaamheden voor de aanleg van het stadsstrand van Hoorn, onderdeel van de dijkversterking Hoorn - Amsterdam, van start. Verbetering van de toegankelijkheid van openbare ruimten en gemeentelijke gebouwen zal dit jaar niet mogelijk zijn: er is geen financiële ruimte voor. Pop-up museum Expoost maakt tot het eind van dit jaar gratis gebruik van het pand Roode Steen 15, waarin voorheen de Rozenkruisers gevestigd waren. De exposities zijn gratis te bezoeken. De gemeente stelt het programma van eisen voor de uitbreiding van het Westfries Museum met Roode Steen 15 vast en benadert ontwerpers voor een plan waarover in het najaar door de gemeenteraad een besluit kan worden genomen. Op het dak van het stadhuis wordt een bijenkast geplaatst. Het college besluit dat de strook grond achter Stijgbeugel en Hoefijzer in Zwaag de bestemming agrarisch behoudt en dus gebruikt kan worden voor aanleg van een groen gebied. Om de winkelleegstand in de stad te bestrijden en de werkgelegenheid in de detailhandel te bevorderen willen de fracties van VVD en Sociaal Hoorn dat er een leegstandsverordening wordt ingevoerd.
Winkelleegstand
24: Lege winkel op het Grote Noord
Op het bouwterrein voor het appartementencomplex 'Dijck Heeren XVII', Westerdijk 137 - 149, wordt archeologisch onderzoek gedaan. De resten van een muur van wat een grote kelder van een 17e eeuws pand moet zijn geweest, komen in het zicht. Kadastrale kaarten geven hier geen informatie over. Het onderzoek duurt nog vier weken. Lintjesregen in Hoorn. Jongeren die zich inzetten voor de samenleving krijgen een 'jeugdlintje' uit handen van burgemeester Jan Nieuwenburg. De medaille aan een lint met de tekst 'Held van Hoorn' is voor Ryan en Danique Huijsman, Isabelle van der Meer, Michael Hofmeijer en Huub van Dun. In de bijeenkomst in de Oosterkerk wordt de koninklijke onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan Geke Hulshof-Greving, Annie Vriend, Hanna Ursem, Marijke Pitstra-Van den Heiligenberg, Willem Vingerhoed, Marco van Westen en Gerard Braas. In Rijswijk wordt bij Rob van Dijk door minister van defensie Ank Bijleveld de onderscheiding ridder met de zwaarden in de orde van Oranje-Nassau opgespeld. Op de traditionele Vrijmarkt op Koningsdag is het aanbod van tweedehands spullen dit jaar opvallend klein. De jeugd is wel actief en verdient een zakcentje met diverse originele activiteiten.