Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

mei

Om treinen in de Kersenboogerd te laten keren is het niet noodzakelijk om gebruik te maken van het keerspoor: ook keren langs het perron van station Kersenboogerd is mogelijk. Aldus de conclusie van onderzoeksbureau Inno-V, dat de bezwaren van omwonenden nog eens onderzoekt. Het Dancefestijn Outdoor Stereo in het Julianapark aan de Schellinkhouterdijk krijgt in augustus zijn lang verwachte tweede dag: Jordaan A-Meezing Festival, dat de podia van de vorige dag benut. De tiende Fiets4daagse Hoorn telt een kleine duizend deelnemers.
3: Fietsvierdaagse
3: Fietsvierdaagse
Het lukt de gemeente niet om een voetpad op de Blauwe Berg vrij te houden van fietsers. Door werkzaamheden aan de kruising Geldelozeweg / Keern zijn er omleidingen voor het verkeer voor fietsers naar bv. Clusius College. Zij kiezen onverbeterlijk voor de kortere route over het voetpad. Dat is door de gemeente nu omgezet in een 'gecombineerd fiets- en voetpad'. De oppervlakte van de vestiging van winkelketen Action aan de Ramen wordt uitgebreid van 600 naar 1130 vierkante meter. Met enig feestvertoon wordt een 'hanging basket' door wethouder Ben Tap en ondernemer Peter Schutz opgehangen aan een lantaarnpaal op het Grote Noord. Er komen in totaal 320 bloemenmanden in de stad te hangen, betaald uit een gemeentelijke bijdrage van € 40.000 voor het project De Nieuwe Winkelstraat.
8: Hanging basket
8: Hanging basket
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik presenteert de replica van personenrijtuig 501, die afgelopen winter is nagebouwd naar het model dat aan het einde van de 19e eeuw werd gebruikt voor het personenvervoer tussen Hoorn en Medemblik. Bij de vervanging van het riool onder de Geldelozeweg en het kruispunt met het Keern wordt onverwacht een gemetseld bakstenen gewelf gevonden: een duiker met sluisje, waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. Schouwburg Het Park is op zondag 13 mei de locatie voor een evenement Bikkeltraining onder leiding van Ronald Vos: in en rond het gebouw werken deelnemers aan hun conditie over trappen, door coulissen en tussen zitplaatsen. Een cheque van € 10.000 wordt door leerlingen van s.g. Oscar Romero aangeboden aan de ambassadeur van El Salvador. Met het bedrag worden twee scholen daar gesteund bij de noodzakelijke renovatie van de gebouwen. Op het bouwterrein tussen Drieboomlaan, Merensstraat en Binneblijfstraat worden door de archeologische dienst aan de Drieboomlaan de funderingen van drie buitenhuizen uit de zeventiende eeuw gevonden.
12: Binnenblijfstraat
12: Opgravingen Binnenblijfstraat
De oudhollandse verlichting in de binnenstad wordt vernieuwd. Daarbij wordt ledverlichting aangelegd. De gemeente trekt er anderhalf miljoen euro voor uit. Na een langdurige ingrijpende verbouwing (kosten € 16 miljoen) wordt de locatie Werenfridus van het Tabor College weer in gebruik genomen. Restaurantcafé Ridderikhoff op de Roode Steen viert het vijftienjarig bestaan, waarin met cliënten van Philadelphia Zorg in dagbesteding met succes wordt gewerkt.
16: Ridderikhoff
16: 15 Jaar Ridderikhoff
De Blauwe Vlag, internationaal teken dat een haven schoon en veilig is, wappert ook in 2018 in de Hoornse havens. Op 1 juli wordt in Nederland bij nieuwbouw aardgasvrij bouwen de norm. Al eerder neemt de gemeenteraad het besluit dat nieuwbouw op gemeentegrond aardgasvrij moet zijn. Zij maakt plannen om elke woning in Hoorn op tijd (uiterlijk in 2050) aardgasvrij te laten zijn. Bij het 50-jarig jubileum van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik verschijnt het boek '50 jaar verbindend', een terugblik op een halve eeuw Museumstoomtram. Burgemeester Jan Nieuwenburg biedt een Eenhoornzegel ter waarde van € 500 aan, die gebruikt wordt voor de kostuums van het stoomtrampersoneel. Megan Hollander, speelster van de Hoornse Badminton Vereniging, behaalt voor de tweede keer het Nederlands Kampioenschap aangepast badminton op alle drie disciplines: dubbelspel, mixed dubbel én het enkelspel. Toeristen komen in groten getale naar Hoorn, maar besteden hier minder dan in andere steden. Het onderzoek door NBTC-NIPO in 25 steden wijst dat uit. Het college wil in het najaar met de organisaties Hoorn Marketing en Holland boven Amsterdam nagaan wat er gedaan moet worden om meer toeristen naar Hoorn te krijgen. Hovocubo behaalt voor de vijfde keer het landskampioenschap zaalvoetbal. De provincie investeert 1,6 miljoen euro in de herinrichting van de Berkhouterweg. Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de aanleg van een vrij liggend fietspad zijn daarbij kernpunten. Het ministerie van onderwijs geeft de school voor speciaal basisonderwijs De Wissel toestemming om met ingang van komend schooljaar de woensdag te schrappen als schooldag. Het project voor tenminste twee jaar wordt door het ministerie gevolgd. Driekwart van de ouders stemt in met de ingrijpende verandering.