Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

maart

De gemeenteraadsfracties van CDA, GroenLinks en Hoorns Belang spreken in een 'spoedbrief' aan het college hun zorg uit over de veiligheid in zwembaden De Waterhoorn en De Wijzend. Die zorg is gebaseerd op 'verontrustende signalen' van gebruikers. In de binnenstad, het havengebied en bij winkelcentra in overige delen van de gemeente worden de resterende 42 'slimme afvalbakken' (zonne-energie, ingebouwde pers en een elektronisch waarschuwingssysteem) Bigbelly's geplaatst. De kosten (€ 4000 per stuk) worden betaald uit de zwerfafvalvergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen, dat gevoed wordt door bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Co Beemsterboer stelt via zijn website www.ansichtkaartenhoorn.nl zijn 2400 straatgezichten van Hoorn beschikbaar. 'Het is juist mooi wanneer anderen er ook van kunnen genieten...' Veertig jaar geleden opende franciscaner broeder Dirk Bakker een solidariteitswinkeltje in zijn flat aan de Astronautenweg. Het jubileum wordt met hem gevierd in de inmiddels in de Kruisstraat gevestigde Wereldwinkel, waar nu de producten uit Derde Wereldlanden worden verkocht. De gemeente draagt € 50.000 bij aan de bouw van een replica van het Rad van Bangert, dat destijds aan de Noorderdracht op de hoek met het Wijzenddijkje stond. Het initiatief van de Stichting Historisch Blokker wordt ook door het Hoogheemraadschap gesteund. Voor de ondersteuning van evenementen in de stad stellen zich diverse erkende organisaties beschikbaar. Na de crisis binnen de Stichting Evenementen Stad Hoorn in het vorig jaar is er nu duidelijkheid, die door een brief van het college aan de gemeenteraad wordt aangegeven. In het rapport van de Stichting Natuur en Milieu scoort de gemeente gemiddeld op de twaalf verschillende onderdelen op het gebied van verduurzaming van de stad. Optisport, de exploitant van IJsbaan De Westfries en zwembaden De Waterhoorn en De Wijzend, reageert op de spoedbrief (zie 1 maart) met een uitnodiging aan de gemeenteraad om haar accommodaties op 11 maart a. s. te bezoeken. De Stichting School voor Persoonlijk Onderwijs wil in 2019 een kleinschalige school (maximaal 400 leerlingen) voor voortgezet onderwijs openen in Hoorn. Zij is met de gemeente in overleg over huisvesting. Een grote brand verwoest het bedrijfspand van Karsten Tenten in Zwaag. De brandweer rukt uit met groot materieel, waaronder twee hoogwerkers. De mallen voor de productie van de verschillende tenten zijn in veiligheid gebracht.
10: Brand
10: Brand Karsten tenten
Schoolbesturen van basisscholen in de regio trakteren hun stakende leraren op een ludiek lesje beroepstrots in Schouwburg Het Park. Chris de Meij van Stadslandbouw Hoorn plant drie appelbomen van het zeldzame ras Peterselieappel in de kruidentuin waar vroeger het klooster Nieuwlicht stond bij de Koewijzend in Blokker. Het drietal vormt een onderdeel van het bijenlint dat in Hoorn wordt ontwikkeld. Onderzoek in opdracht van de gemeente wijst uit dat het schoolgebouw aan de Johannes Poststraat, hoek Liornestraat, geschikt is voor huisvesting van Muziekschool Boedijn en Centrum voor Creatieve Vorming De Blauwe Schuit. Of het gebouw voor beide gebruikers op langere termijn exploitabel is, wordt nader onderzocht.
16: Schoolgebouw Johannes Poststraat
16: Schoolgebouw Johannes Poststraat
Voetbalclub Always Forward tekent een contract met Ajax Coaching Academy over samenwerking op het gebied van talentontwikkeling bij spelers en trainers. De KNVB kiest de club uit voor een proef met een geavanceerd camerasysteem dat wordt gebruikt voor het analyseren van wedstrijden en het spel van individuele spelers. Op het complex Toren voor 209 appartementen langs de Provincialeweg worden de benodigde 873 palen geslagen.
17: Woontoren
17: Project 'Toren van Hoorn'
Alle huishoudens in de gemeente krijgen een 'noodkaart', op te hangen op een centrale plaats in huis. Hierop vermeldt de bewoner belangrijke gegevens voor hulpverleners in geval van nood. Meer dan een kwart (13.500) van de stemgerechtigden in Hoorn vult de online vragenlijst van Hoorns Kieskompas in. Het lijsttrekkersdebat in de schouwburg trekt 420 mensen. Het opkomstpercentage op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 51,8, wat overeenkomt met dat van de vorige keer. Oud speler, voormalig voorzitter en clubman Willem Vingerhoed presenteert zijn boekwerk Hollandia Competitievoetbal 1906/1907 - 2016/2017. Bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat de VVD met 5 zetels de grootste partij is, gevolgd door CDA, GroenLinks en Fractie Tonnaer met ieder 4 zetels. De nieuwe entree van het Westfriesgasthuis wordt officieel geopend met de expositie van Fotowerkgroep Hoorn over het traject dat is gevolgd en de presentatie van het kunstwerk 'Bloom' van Tijs Rooijakkers aan de gevel. Bij aankomst van de eerste riviercruiseschepen blijkt de aanlegde walstroomvoorziening maar voor de helft inzetbaar. De touroperators en de rederijen zijn 'not amused'. Voorbereidingen om de gemeente aansprakelijk te stellen voor opgelopen en verdere schade worden in gang gezet. De installatie voor levering van walstroom is compleet. De geavanceerde apparatuur wordt via een app bediend. Twee cruiseschepen maken er al gebruik van. Aan de gemeentelijke monumentenlijst worden de panden J.D.Pollstraat 6, het stadhuis aan de Nieuwe Steen, de busremise bij het station en het gemaal Oosterpolder aan de Willemsweg toegevoegd.
27: Gemaal Oosterpolder
27: Gemaal Oosterpolder
Bij hun afscheid als gemeenteraadslid van Hoorn worden Arthur Helling (D66) en Jacqueline Amesz (GroenLinks) onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau. Met als titel 'De Ontmoeting' organiseert Ingrid Docter van stichting Op Roet een aantal bijeenkomsten voor vluchtelingen en Nederlanders. Taaltraining Fiolet en Grand Café Turf werken hieraan mee. In kleine groepen wordt de aanpak van de eerdere verhalenkamer van de toneelvoorstelling 'Ed van Hoorn' uitgewerkt. De komende vijf jaar wordt 1,25 miljoen euro extra geïnvesteerd ter bestrijding van fonteinkruid in het Markermeer, IJmeer en de Randmeren. De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Karsten Tenten maakt een herstart met productie en verkoop in een huurpand op bedrijventerrein Oude Veiling. VVD en GroenLinks gaan met Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn een coalitie vormen. Deze steunt op de kleinst mogelijke meerderheid: 18 van de 35 zetels. Voor de derde keer in de clubgeschiedenis (1982, 2013 en 2018) wint Hovocubo de nationale zaalvoetbalbeker. De Vereniging Oud Hoorn plaatst alle afleveringen van de onlangs verworven rubriek 'Hoornse Historie' van Ben Renckens (van 1974 tot 1980 verschenen in het NHD) op de website. Radioloog Kang Fa Sing neemt na 35 jaar afscheid van het Westfriesgasthuis.