Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

december

Directeur Luc Hofmans van Art.1 Bureau Discriminatiezaken ligt onder vuur van een deel van de Hoornse politiek vanwege zijn vermeende actieve rol in het kamp van de anti-Pietendemonstratie op 17 november in Hoorn. Na 36 jaar sluit Dropstyle Tweedehandsplaten in Hoorn de deuren, voorheen tevens het centrum voor informatie aan en over bands die waren aangesloten bij het Westfries Pop Collectief.
4: Dropstyle
4: Dropstyle sluit
Het Westfries Museum verwerft twee belangrijke werken dank zij bijdragen van de Vrienden van het Westfries Museum, de Kerkmeijer-de Regt Stichting en het Le Cocq-Planckenfonds: de tekening van Johannes Bosboom (1817-1891) 'Het Oude Vrouwenpoortje te Hoorn' en het olieverfschilderij van Hendrik Willebrord Jansen (1855-1908) 'Interieur van de Noorderkerk te Hoorn'. De Coöperatie Westfries CultuurGoed, eigenaar van de Noorderkerk, verschilt met de gemeente van mening over de wijze waarop moet worden omgegaan met aanpassingen in het gebouw tijdens de grootscheepse verbouwing die momenteel in uitvoering is. Met name de noodzaak om voor wijzigingen vergunning aan te vragen en advisering door de Rijksdienst voor Monumentenzorg is hierbij in het geding. Van het bedrijventerrein Schelphoek is nu de hele strook bedrijfsgrond aan het Markermeer bezet door ondernemers uit de nautische sector. De rest van het terrein zal ook gebruikt kunnen worden door bedrijven die niet tot die sector behoren. De scholen van het Tabor College worden als eerste aangesloten op een nieuw glasvezelnetwerk dat het Hoornse bedrijf Art Of Automation rond Hoorn uitrolt en dat rechtstreeks wordt aangesloten op een van de grootste internetknooppunten van de wereld: Amsterdam Internet Exchange. De zes Hoornse voetbalclubs willen zelf de regie hebben over hun toekomstige huisvesting. Het samenvoegen van Zwaluwen'30 en Hollandia op de Middelweg en het maken van een multifunctionele sportaccommodatie in Risdam-Noord wordt te duur. Op de voorlichtingsbijeenkomst over de inrichting van het buitendijkse fiets-voetpad langs de Westerdijk is de reactie op de voorstellen overwegend positief. Met een virtual-realitybril wordt een getrouw beeld gegeven van de huidige situatie en het ontwerp. Op www.hoorn.nl/westerdijk kan dezelfde informatie worden opgedaan. Het Westfries Museum koopt met steun van diverse partijen een duw- of toogslee uit de periode 1700-1800 die aan alle kanten voorzien is van afbeeldingen van de Koepoortsweg. De gemeente stelt ruimte in het stadhuis beschikbaar voor zittingen van het kantongerecht Alkmaar. Bewoners van de regio voor wie dat prettiger of praktischer is, kunnen voor een zitting de reis naar Alkmaar besparen. Het Westfries Archief in Hoorn maakt vele aktes van notarissen die eeuwen geleden verleden werden, digitaal toegankelijk via de eigen website www.westfriesarchief.nl.
11: Westfries Archief
11: Westfries Archief
In de komende zomer wordt op veertig avonden achtereen, bij zonsondergang, op de gevel van het Westfries Museum een videovoorstelling gepresenteerd over Hoorn in de Gouden Eeuw. Het is een onderdeel van het programma van de Stichting Het Verhaal van Hoorn in het speciale Gouden Eeuw Jaar 2019. Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria viert het 100-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Oosterkerk.
12: Soli Deo Gloria
12: Soli Deo Gloria
12: Soli Deo Gloria
12: Koninklijke erepenning 100 jarig bestaan Soli Deo Gloria
De raadscommissie verwelkomt het ontwerp-bestemmingsplan voor de nieuwe stadswijk Holenkwartier. Na een wervingsactie schrijft het Vrijwilligerspunt in Hoorn tachtig nieuwe namen bij op de lijst van vrijwilligers. Na zestig jaar vechtsport beoefenen en onderwijzen neemt Cor Brouwer afscheid als leraar (sensei) bij sportinstituut Frits van der Werff. Een nieuw project volgens 'de methode Op Roet' gaat van start: gedurende een half jaar 'Verhalen van Ver', om verbindingen in de samenleving te leggen door middel van theater. Het bestuurslid van Stichting Muziekschool Gerard Boedijn dat zijn medebestuurders beschuldigde van het plegen van valsheid in geschrifte, neemt met directe ingang ontslag. Daarmee komt een einde aan het conflict. De zeven gemeenten in de regio West-Friesland geven dit jaar 49 miljoen euro uit aan jeugdzorg. Hoorn neemt daarvan 15,8 miljoen voor zijn rekening. Frederik de Groot speelt al tien jaar in december in het Westfries Museum de voorstelling 'A Christmas Carol' onder de titel 'Scrooge'. Fluitiste Saskia van der Hall speelt vanaf het begin mee, gitarist Hans Bakker doet voor het derde jaar mee.
17: Scrooge
17: Tien jaar Scrooge
Leo van den Ouden presenteert zijn boek 'Barmhartigheid, Liefdadigheid en Vrijgevigheid' over de 240 jaar geschiedenis van het Sint Jozefhuis aan het Achterom. Tabor College d'Ampte start het komend schooljaar als eerste onderwijsinstelling in West-Friesland met een zogenoemde Tech-mavo voor leerlingen met een vmbo-advies gemengde leerweg/theoretische leerweg en brede interesse in moderne technieken. De r. k. parochie voor Hoorn, Zwaag, Blokker en Westwoud verkoopt de Michaelkerk aan de Plantage in Blokker. Er wordt een huisartsenpraktijk in gevestigd en andere instellingen voor gezondheidszorg. Cardioloog Charles Janus neemt na 32 jaar afscheid van het Westfriesgasthuis. Paralympisch zwemmer Bas Takken verbetert tijdens de Nederlandse kampioenschappen zwemmen zijn eigen wereldrecord 1500 meter vrije slag met 23 seconden. Tevens noteert hij een Europees record op de 200 meter vrij (1.53.54). De activiteiten van Herberg Hoorn staan dit jaar in het teken van 'Stad van de ontmoeting': een ontbijt voor senioren in de Parkschouwburg, nieuwkomers in de stad die begeleid worden door vrijwilligers, presentaties in het winkelgebied door lokaal talent, kerstsamenzang in de Koepelkerk. Jikkemien Kuypers, docente aan het Atlas College locatie Newton, is verkozen tot geschiedenisleraar van het jaar. Fractie Tonnaer stelt voor om passend in het programma 'Kansen voor de Kersenboogerd', dat onlangs door de gemeenteraad is goedgekeurd, een 'sportief plein' met sporttoestellen voor ouderen ( ook wel Olga Commandeur-plein genoemd) aan te leggen.