Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

februari

De Hoornse havens worden uitgediept. De uitkomende bagger wordt gebruikt bij de aanleg van de Marker Wadden, de 'natuureilanden' in het Markermeer. De plannen van Pierre Komen voor een hotel met vijftig kamers in de Grote Kerk krijgen een positief onthaal. Projectontwikkelaars die grond kopen van de gemeente Hoorn moeten ermee akkoord gaan dat de woningen die daar komen, geen gasaansluiting krijgen. De gemeenteraad stemt in met dit voorstel van het college, dat vooruit loopt op een besluit dat de Tweede Kamer dit jaar gaat nemen. Er worden vijf opvallende LED-billboards geplaatst langs drukke wegen in Hoorn, zoals bijv. de Provincialeweg en de Zwaagmergouw. De rode beuk in de tuin van Westerblokker 125 (226 jaar oud, de kroon meet 29 meter in doorsnee) wordt door de Bomenstichting verkozen tot de mooiste en bijzonderste boom van Noord-Holland.
03: Rode beuk
3: Rode Beuk Westerblokker
Vanwege zijn inzet voor het behoud van religieus erfgoed in Hoorn, met name zijn inzet voor de Oosterkerk, krijgt John Lamers de Schipper-Oosterkerkprijs 2018. Voor de vervanging van twee rotondes bij de A7 richting Hoornse binnenstad blijkt in de commissievergadering voldoende politieke steun. De rotondes worden vervangen door twee kruisingen met verkeerslichten om de doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren.
3: Rotonde
7: Rotonde
Het ontwerp bestemmingsplan voor het Missiehuis en omgeving wordt in de vergadering van de raadscommissie goed ontvangen. Over de voorzieningen voor parkeren bestaat nog onzekerheid. Vijf Hoornse politieke partijen dringen er bij het college op aan om vaart te maken met realisering van de fietsverbinding Risdam-Noord met bedrijventerrein Westfrisia. Het Westfriesgasthuis verdriedubbelt het parkeertarief in de parkeergarage vanwege de overdaad aan parkeren door forenzen en eigen personeel. Tarieven voor een kort bezoek worden ontzien. Ruim vijftig groepen zorgen voor een spectaculaire Carnavalsoptocht onder de regie van Het Masker in Zwaag. Heldinnen uit Hoorns verleden worden in de toekomst geëerd in straatnamen. Met name het gebied met nieuwe woningbouw in de Grote Waal, grenzend aan de binnenstad, is daarvoor bestemd. Het zeilevenement van Women's International Match Racing Series (WIM Series) dat in Hoorn voor 2018 staat gepland, wordt verschoven naar 2019, wegens tijdgebrek om het evenement op de gewenste wijze te organiseren. D66 in Hoorn presenteert een plan voor de bouw van drie flatgebouwen tussen bedrijventerrein Hoorn 80 en de Markermeerdijk. De behoefte aan betaalbare wooneenheden is groot en dat maakt het plan interessant. Vanwege verschil van inzicht over het te voeren beleid en de moeizame relatie met personeelsleden wordt het dienstverband van de directeur van de openbare bibliotheek Maaike Deckers beëindigd. Paul Groot (63) is haar opvolger.
21:Bibliotheek
21: Bibliotheek
Op vijf gemeentelijke panden worden dit jaar in totaal 472 zonnepanelen geplaatst. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik ontvangt als jaarlijkse subsidie van de Bank-GiroLoterij € 258.160,-- De gemeente is met de gemeente Koggenland in gesprek over een kleine grenscorrectie bij de rotonde die grenst aan de op- en afritten van de A7 richting Hoorn. Door toepassing van de zogenoemde 'kruimelgevallenregeling' kan op korte termijn andere detailhandel dan in het bestemmingsplan aangegeven branches, zich vestigen op het Hof van Hoorn. Als de winkel weer vrij komt gaat het oude regime weer gelden. De provincie, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail gaan met de gemeente samenwerken aan de ontwikkeling van het stationsgebied Poort van Hoorn tot een goed functionerend knooppunt met verschillende functies, waaronder wonen. Voor bewoners van woningen aan het Betje Wolffplein is na de steekpartij van 25 februari j. l. bij de supermarkt, de maat vol. 'Mensen voelen zich niet meer veilig, er moet iets gebeuren'. Wanda en Jacques Beemsterboer verhuizen naar Doesburg. Zij blijven actief in hun Stichting Nadine Foundation. De zorg voor de 'Vlinderrots', het monument voor slachtoffers van geweldsmisdrijven dat voor het NS station staat, gaat over naar Roser Vlug - Vives Batista. De Nadine OK Run in oktober zal de tiende en tevens laatste zijn.
27: Vlinderrots
27: Vlinderrots