Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

juli

Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier houden het eerste 'Wijkkijk festival Hoorn'. Op ruim 40 locaties wordt door wijkbewoners muziek, theater, expositie en meer aangeboden. Het programma is zeer divers en de betrokkenheid bij de uitvoering is groot. Wegens succes voor herhaling vatbaar. Hoorns vissersfamilie Last gaat op het Markermeer 300 hectare ontdoen van het fonteinkruid. Met een 10 meter brede maaikorf wordt op de route Marken-Volendam-Hoorn aan de toegangen tot de havens gewerkt. Het Leerwerkbedrijf Oostereiland verplaatst een deel van de werkzaamheden naar het nieuwe nautische bedrijventerrein aan de Schelphoek. Als zusterbedrijf vestigt zich hier De Schelp Nautische Dienstverlening. De eerste grote klus is het ondersteunen van de werkzaamheden die verband houden met het maaien van fonteinkruid op het Markermeer. Rita van der Vegt installeert haar kunstwerk 'Lucht-land-en waterspiegel' op het Visserseiland, resultaat van het herstel van haar door storm vernielde kunstwerk 'Muur van weerlicht' en de uitbreiding ervan met aluminium elementen.
4: Kustwerk in oude staat
4: Kunstwerk in beschadigde staat
4: Kustwerk vernieuwd
4: Kunstwerk hersteld
Tijdens een informatieve bijeenkomst van het college met de Hoornse politiek over het beleid van het college aangaande 'spoedzoekers' wordt duidelijk gemaakt dat onder 'spoedzoekers' nog maar twee groepen woningzoekenden worden verstaan: jongeren met acute woningnood en mensen die door een relatiebreuk plotseling woonruimte nodig hebben. De gemeenteraad moet zich hierover nog wel uitspreken. Woningcorporatie Intermaris realiseert de bouw van 12 beneden-/bovenwoningen en twintig eengezinswoningen in de Johannes Poststraat en Pater Bleijsstraat. Bijzonder is dat deze woningen 'Nul-op-de-meter' zijn: er wordt net zoveel energie opgewekt als dat er wordt verbruikt. Twee van de zelfportretten van kunstenares Thea van Lier zijn geselecteerd voor de tentoonstelling van de Nederlands Portretprijs, die eind augustus in Amsterdam wordt gehouden.
11: Thea van Lier
11: Thea van Lier
Meindert Reus uit Oostwoud start een fietstaxidienst in Hoorn. Na een renovatie van ruim een jaar wordt het historische pand Breed 12 weer in gebruik genomen. Teekengenootschap Debutade benut de benedenverdieping, de bovengelegen twee verdiepingen zijn in gebruik als appartement. Het project waarin jongeren onder begeleiding worden ingezet als beveiligers in hun eigen wijk, is succesvol in De Grote Waal. In de Kersenboogerd wordt een soortgelijk project opgezet vanuit een vaste locatie in het winkelcentrum, die twee jaar gratis ter beschikking wordt gesteld. Daardoor kunnen meer instanties gemakkelijker bereikbaar worden voor omwonenden. Een woonhuis in een hofje aan de Drieboomlaan wordt in de vroege ochtend zes à zeven keer beschoten met een vuurwapen. Er is niemand gewond. De Praktijk, het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Parlan Jeugdhulp, kondigt een tijdelijke ( tot 1 september) aanmeldstop af. Door personele ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt zijn er te weinig mensen om alle kinderen te kunnen helpen. De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2017 en de kadernota 2018 vast. De jaarrekening sluit ( bij een totaal uitgave van € 216 miljoen) met een negatief resultaat van € 563.000. De wethouders Marjon van der Ven, Simon Broersma en Kholoud al Mobayed worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij waren 12 jaar of langer raadslid in Hoorn. Aan het Achterom 58 is een historische straatreclame (Pool's Tabak) zichtbaar gemaakt.
18: Pools tabak
18: Straatreclame Pools tabak
De fractie van D66 in Hoorn vindt dat er speciale training aan e-bikers moet worden gegeven. Zij brengt dit onder de aandacht van wethouder Samir Bashara en rekent op medewerking van een wielervereniging of de Stichting Netwerk. De Hoornse Onafhankelijke Partij HOP stelt vragen aan het college over het rapport van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) over gebruik van de 'oranje bak' voor plastic, blik en pak. Zij wil dat er nieuw onderzoek wordt gedaan. De Fractie Tonnaer meldt dat de gemeente in 2016 het gebouw De Haai op het Visserseiland te koop kreeg aangeboden en dat het college daar toen niet op is ingegaan. Een blunder, zo is zij van mening.
20: De Haai
20: De Haai
Door de hitte in deze uitzonderlijk warme zomer worden rode stroken in het asfalt kwetsbaar. Ze worden door het verkeer stuk gereden. De gemeente gebruikt strooizout om het euvel te beperken. Bewoners, ondernemers en gemeente maken samen met een extern ontwerpbureau een definitief ontwerp voor de herinrichting van het Kerkplein. Op het terrein van Always Forward worden twee kunstgrasvelden en een parkeerplaats voor 150 auto's aangelegd. Hiermee komt de weg vrij voor de ontwikkeling van het plan voor de 'vernieuwende stadswijk Holenkwartier' van ontwikkelaar Terra Marique. Het evenement Waterweken is succesvol verlopen. Bewoners van 't Oude Sluisje, Karperkuilkade en de Binnenluiendijk klagen echter over geluidsoverlast, wild parkeren , zwervend afval en het schoonspoelen van gebruikte toiletcabines in het water van de Karperkuil. Leon Zaal opent in de Kerkstraat de winkel en werkplaats van zijn bedrijf Hoornse Koffie-importeur Greencof. Het kantoor verhuist van de Appelsteeg naar het pand van het voormalige kantongerecht aan het Grote Oost. Schouwburg Het Park vernieuwt de tribune in de Othellozaal, de kleinere 'vlakkevloerzaal', op eigen kosten. De nieuwe tribune is arbeidsbesparend, hetgeen de huur- prijs gunstig beïnvloedt. Gunstig voor onder meer amateurverenigingen. De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) bereikt een akkoord met ontwikkelaar De Nijs, eigenaar van Het Missiehuis. In 2019 zal daar een Ida Gerhardt Academie voor havo en vwo openen.