Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

augustus

Op verzoek van de gemeente coördineert de Energie-Coöperatie West-Friesland de uitbreiding van de collectieve inkoopactie van zonnepanelen op het bedrijventerrein Hoorn 80 naar alle bedrijventerreinen in Hoorn. Meindert Reus maakt met zijn fietstaxi als eerste een (verkennings)rondje door de Hoornse binnenstad onder het motto 'Hoorn moet je fietsen'.
1: Meindert Reus
1: Fietstaxi Meindert Reus
De bewoners aan het keerspoor in de Kersenboogerd starten een juridische strijd om de al jaren durende overlast van geparkeerde treinen te beëindigen. Zij stellen NS en ProRail aansprakelijk voor schade. De oppositie in de gemeenteraad voelt zich overvallen door berichten in de krant over het akkoord tussen de school voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) en de eigenaar van het Missiehuis, Projectontwikkelaar de Nijs. Componist en dirigent Tijn Wybenga uit Hoorn krijgt dit jaar de Rogier van Otterloo-Award van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het echtpaar Arie (89) en Jannie van Zoonen presenteert hun tweeluik 'Zeshonderd jaar scholen en schoolmeesters in Hoorn'. De Vereniging Oud Hoorn geeft het uit en verzorgt ook een digitale versie.
6: Arie en Jannie van Zoonen
6: Arie en Jannie van Zoonen
De komst van de Ida Gerhardt Academie, die zich wil vestigen in het Missiehuis, leidt er naar verwachting toe dat de gemeente meer geld kwijt zal zijn aan het onderwijs. Verschillende fracties in de gemeenteraad stellen zich kritisch op. De gemeente heeft de definitieve plannen van eigenaar/ontwikkelaar De Nijs aangaande het Missiehuis nog niet ontvangen. Diverse fracties in de gemeenteraad maken zich zorgen. Vastgoedondernemer Pierre Komen ontwikkelt op diverse plaatsen in Hoorn woonruimte. Een deel ervan zal bestemd zijn voor sociale huurwoningen. Beoogde plaatsen zijn gelegen aan de Westerdijk, aan het Grote Noord (V&D gebouw) en het Keern (garage De Egel Banden). Er is in vier jaar tijd geen enkel gesprek gevoerd tussen nieuwkomer Ida Gerhardt Academie en de bestaande scholen voor voortgezet onderwijs in Hoorn. Na het verzoek aan de gemeente om bekostiging van huisvesting van de nieuwe school is er geen contact geweest, aldus de Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn (SOHH). Leden van de gemeenteraad geven aan verwonderd te zijn en nadere uitleg van het college te verwachten. Zonder ondersteuning en subsidie zal Hoorn City Tours (HTC) volgend jaar de dienstverlening met elektrische busjes niet kunnen verzorgen. De Stichting is hierover met de gemeente in gesprek. Kermisexploitanten in Hoorn vrezen dat de herinrichting van het Kerkplein ten koste gaat van ruimte voor attracties en dat er een 'knip' ontstaat in het lange lint dat de kermis traditiegetrouw door de binnenstad vormt.
14: Kermis Kerkplein
14: Kermis Kerkplein
De VVD en Fractie Tonnaer stellen aan het college vragen over de timing en de reden van verkoop van het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 aan Woningstichting Intermaris. Het verzoek om bekostiging van huisvesting van de nieuw te vestigen Ida Gerhardt Academie kwam in de tijd dat de verkoop aan de orde was. Of de Academie belangstelling getoond heeft voor Nieuwe Steen 21 is niet bekend. Na maanden van totale radiostilte is de eigenaar van Kunstuitleen West-Friesland weer bereikbaar voor klanten. De gemeente voorziet bij wijze van proef voor één jaar de Bijzondere OpsporingsAmbtenaren (boa) van een camera op het uniform. Deze kan in specifieke situaties worden aangezet om beelden te maken die als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt. Het gebruik valt onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. De actie van de gemeente om op de kermis jonge meisjes door acteurs bewust te maken van het gevaar van loverboys is geslaagd. Paralympisch zwemmer Bas Takken behaalt op het Europees kampioenschap in Dublin zilver op de 400 meter vrije slag in een nieuw Nederlands record. Op de 400 meter wisselslag behaalt hij brons. De hittegolf leidt tot topdrukte bij de buitenbaden. In de omgeving van zwembad De Wijzend doen zich parkeerchaos en levensgevaarlijke situaties voor. Zeldzame drukte op de lappendag. Geen noemenswaardige problemen op de markt en in de horeca. Ondernemer Peter Schutz pleit ervoor dat de hangende bloembakken aan de lantaarnpalen in en rond het centrum van de stad zowel in de zomer als in de winter het straatbeeld verlevendigen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om heel Hoorn, Blokker en Zwaag aan te wijzen als 'huis der gemeente'. Dan kan overal in de gemeente een huwelijk worden gesloten. Het college wil dat de bij het Missiehuis betrokken partijen 'terughoudend' worden in hun communicatie via de media. Robert Vinkenborg van HOP stelt voor 'dat De Nijs en de school voortaan ook direct de Hoornse gemeenteraad informeren'. De afdeling Hoorn van de Socialistische Partij is op verzoek van de leden door het landelijk partijbestuur opgeheven. De SP-leden in Hoorn vallen door de opheffing nu onder de afdeling Westfriesland-Oost. Op de begane grond van het voormalige V&D-pand op het Grote Noord komen winkels van Kruidvat en Ici Paris XL. Op de verdiepingen erboven worden 30 appartementen gerealiseerd, zowel koop als huur.
29: Bestemming V&D
29: Nieuwe bestemming voor V&D pand
De 'Tour de Kareltrans' die afgelopen zondag zonder vergunning werd gereden, leverde gevaarlijke situaties op. De gemeente spreekt het bedrijf eropaan. Projectontwikkelaar Scholtens koopt het terrein in Zwaag waarop het kassencomplex van rozenkweker Balk stond. De bedoeling is dat er op termijn woningen worden gebouwd.