Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

september

De komst van nieuwe steunzenders voor Radio 1, 2 en 3 dupeert Radio Hoorn: zelfs op het kabelnet wordt het signaal beïnvloed. Het college legt een notitie aan de politiek voor waarin maatregelen aangekondigd worden om vroegtijdig eventueel misbruik van de bijstand te bestrijden. Met een expositie, waarin 2 kunstenaars op uitnodiging van Intermaris hun visie geven op de bestemming van Mariakapel, het oude weeshuis en de weeshuistuin, gaat het symposium ‘Maria Plaza’ van start. Dat is een zoektocht naar de combinatie van openbare functies, wonen en een culturele bestemming in het weeshuiscomplex. Exploitant Optisport vecht bij de Alkmaarse rechtbank het voornemen van de gemeente Hoorn aan om bij de kunstijsbaan betaald parkeren in te voeren. De Oosterkerk is na restauratie knaagkever vrij en weer klaar voor gebruik. Als teken van protest tegen de opheffing van het wekelijks uur creativiteit (tekenen, schilderen, keramiek en houtbewerking) in gevangenissen wordt kunst van gevangenen in Zwaag in het Westfries Museum getoond. Apotheker Fons van Oppenraaij gaat met pensioen om zich te wijden aan zijn hobby: bronzen beelden maken. Met het ontwerp van het architectenechtpaar Breitman en Breitman uit Parijs wint Ooms Avenhorn Groep / De Peyler de prijsvraag voor de locatie Oude Schouwburg. De proef om het betaald parkeren in het winkelhart van de stad 2 uur toe te staan is geslaagd. Op initiatief van De Blauwe Schuit gaat in Hoorn en in andere plaatsen in West-Friesland een Jeugdtheaterschool van start. Het Dienstencentrum gaat voor probleemjongeren met een beperking een begeleidingsproject opzetten. Leden van het duikcentrum Atlantic uit Zwaag maken een deel van het Hoornse Hop schoon. Het herbegraven van de ruim zestig nonnen die bij een archeologische opgraving in Blokker zijn gevonden, kan slechts onder strenge voorwaarden en tegen hoge kosten worden gedaan. Bezwaren tegen het bestemmingsplan Blokkers-IJsselweg worden aan de Raad van State voorgelegd. Bouwbedrijf De Nijs presenteert plannen voor renovatie van het Missiehuis en de bouw van zes kantoorvilla's op het terrein op de Blauwe Berg. Parkmanagement, de organisatie voor het gezamenlijk beheer van de bedrijfsterreinen in Hoorn, neemt zich voor om in 2007 cameratoezicht in te voeren op Hoorn 80. In de tentoonstelling ‘Verdwenen Schatten’ wordt de herinnering aan de 21 gestolen schilderijen van het Westfries Museum op eigentijdse wijze levend gehouden. Klaas de Hart viert zijn veertigjarig jubileum als onderwijzer. Buurtbewoners voelen zich overvallen door het plan om in Risdam-Zuid een sociaal pension voor ca. vijftig personen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen te vestigen. De gemeente Hoorn ontvangt van de regio een afkoopsom voor de te groot gebouwde brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal. De gemeenteraad stelt de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning vast. Het fietsroutenetwerk in West-Friesland en Noord-Kennemerland wordt in gebruik genomen. Nummer 59 is geplaatst bij Schouwburg Het Park. Miep Blaauw-Oosterchrist wordt bij het 50-jarig jubileumfeest van de Unie van Vrijwilligers gedecoreerd als lid in de orde van Oranje-Nassau. Peter en Jan Slijkerman en hun echtgenotes beëindigen na 33 jaar hun zaak PEJO aan het Keern. Na een zittingsperiode van 12 jaar als voorzitter van Oud Hoorn neemt Ton van Weel afscheid. De aanleg van het bedrijventerrein Westfrisia op de Westfrisiaweg wordt uitgesteld, omdat de grond onder de nieuwe weg langer moet inklinken. De Schelphoek geldt als de voornaamste bouwplaats voor waterwoningen voor heel Nederland. De gemeente gaat een Wall of Fame inrichten voor sportmensen uit Hoorn die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Als eerste wordt het portret van het zeilduo Marcelien de Koning en Lobke Berkhout opgenomen. Nu de Raad van Commissarissen van de exploitatiemaatschappij Museum Stoomtram is opgestapt zal er een nieuw controle- en adviesorgaan worden gevormd. De Raad van State bepaalt dat de gemeente Hoorn vergunningen mag verlenen voor de woningbouw op het voormalige terrein van De Blokkers. De besturen van zwembaden De Waterhoorn en De Wijzend gaan fuseren. De bureaus Halt (voor preventie van criminaliteit en alternatieve strafoplegging aan jongeren) in Noord-Holland Noord gaan fuseren. Het centrale kantoor wordt in Hoorn gevestigd. Verbetering van de kwaliteit van de brandweer in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat Hoorn € 1,53 per inwoner kosten. Het comité Hoorn 650 vraagt om een extra subsidie van € 350.000,- wegens tegenvallende sponsorbijdragen. Gedeputeerde Patrick Poelmann, wethouder Jack van Nes en voorzitter Toon Steltenpool verrichten de officiële opening van kunstijsbaan De Westfries.