Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

maart

De fracties van PvdA, CDA en VVD volgen hun wethouders niet in hun pogingen om te streven naar gebiedsuitbreiding en het daarmee afwijzen van het aanbod van de gemeenteraad van Wognum om op haar grond 1000 woningen te bouwen uit het Hoornse contingent. Zij willen pas na de verkiezingen verder praten over deze problematiek. Maritje Götz-de Vries viert in woonzorgcentrum Lindendael haar honderdste verjaardag. Milieucentrum MAK Blokweer wil dat het gebied Blokweer met kreekrug en kadetjesland tot monument wordt verklaard. Na vijf jaar zoeken naar een geschikte plaats voor een jeugdhonk in Blokker kan de gemeenteraad nog geen besluit nemen. Voor de totstandkoming van het Masterplan Hoofdinfrastructuur van de gemeente wordt een klankbordgroep bestaande uit 20 vertegenwoordigers van diverse organisaties geïnstalleerd. De eerste ervaringen van de bevolking met de Buitenlijn voor meldingen, vragen en klachten over de openbare ruimte zijn positief. Voor het bevorderen van de dialoog tussen inwoners met verschillende culturele achtergronden en religies heeft de gemeente de Werkgroep Interculturele Ontmoeting opgezet. Met het slaan van de eerste paal wordt het startsein gegeven voor de bouw van het plan Streektuinen aan de Wabenstraat. De kunstijsbaan op de Blauwe Berg krijgt als naam: ‘De Westfries’. Hans Stuijfbergen wordt benoemd tot bureaufunctionaris van het centrummanagement in Hoorn. Naast deze parttime baan blijft hij directeur van het Museum van de Twintigste Eeuw. De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen verschillen per partij aanzienlijk door verschil in budget. De trend is dat via foto's op posters meer aandacht op de persoon wordt gevestigd. De PvdA en VOC Hoorn komen met een winst van resp. 2 en 3 zetels als overwinnaars uit de verkiezingen. De nieuwbouw van het Regionaal Historisch Centrum Westfries Archief op de Blauwe Berg wordt opgeleverd. Het bestuur van de Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn (SBM Hoorn) presenteert zich aan de ondernemers van de stad. De campagneleider van de PvdA is van mening dat Roger Tonnaer, ondanks de 1366 voorkeurstemmen die hij behaalde door zijn ‘solo-actie’, niet gehandhaafd kan worden als wethouder. De besprekingen over de vorming van een nieuw college worden gevoerd door PvdA, VOC Hoorn, CDA en GroenLinks. Met de uitvoering van de Carmina Burana van Carl Orff onder zijn leiding klinkt het slotakkoord bij het afscheid van adjunct-directeur Arnold Bakker na 28 jaar bij de Muziekschool Gerard Boedijn. Het gemeentebestuur neemt afscheid van 17 gemeenteraadsleden. S. Commandeur, die 30 jaar voor de VVD in de raad zat, wordt koninklijk onderscheiden. Het nieuw te vormen college zal gaan bestaan uit vijf wethouders. De Vereniging Eigenaren Commercieel Onroerend Goed (Veco) in Hoorn maakt zich sterk voor de komst van grotere winkels naar de binnenstad. Het nieuwe college zal bestaan uit Jack van Es en Ronald Witteveen (PvdA), Cees van der Maat (VOC Hoorn), Jan de Boer (GroenLinks) en Cilia van Weel (CDA). De Stichting Hoorn 650 heeft al 220 ideeën gekregen voor de viering van Hoorn 650 jaar stad in 2007. Onderzoek naar een tunnel onder het spoor bij het Keern maakt deel uit van het collegeakkoord over veertig zaken, dat na de gemeenteraadsverkiezingen is gesloten. Omdat het afstellen van de apparatuur in het gebouw meer tijd vraagt dan is voorzien, zal het Westfries Archief voorlopig niet kunnen worden betrokken. In de Grote Waal komt door samenwerking van welzijnsstichting Netwerk, de basisscholen De Zonnewijzer, Ichthus en Jules Verne de Brede School Bibliotheek tot stand. Leerlingen van groep zeven worden ingezet als personeel. De gemeenteraad draagt het college op een visie uit te werken en te realiseren, waardoor grond van de buurgemeenten voor woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en recreatiemogelijkheden voor de komende 30 jaar via herindeling wordt verkregen. Minister Remkes van binnenlandse zaken wijst claims van gemeente Hoorn voor gebiedsuitbreiding af en verwijst naar samenwerking met de buurgemeenten. Projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed bestaat 30 jaar en levert in de wijk Bangert en Oosterpolder zijn 25.000e woning op. De erfpacht van de Huesmolen loopt dit jaar af. De gemeente wil het systeem van erfpacht handhaven voor de toekomst. Ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Johan Kerkmeijer schenkt de Kerkmeijer-De Regtstichting een gebrandschilderd raam aan de gemeente, dat in de Oosterkerk geplaatst zal worden. Door de aanschaf van een Japans apparaat met systemen voor endoscopie beschikt het Westfries Gasthuis als eerste in Nederland over de modernste digitale techniek voor maag- darm- en leveronderzoek. Het horecacomplex en appartementengebouw, naar het ontwerp van architect Jan Rietvink gebouwd op de plaats van de vroegere bioscoop Winstontheater, wordt opgeleverd. De gemeente laat de Stichting Kerkmeijer-De Regt weten dat zij het te schenken gebrandschilderde raam niet kan aannemen, omdat de Oosterkerk geen gemeentelijk eigendom is.