Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

juli

Annemarie Polman promoveert aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de rechten op een proefschrift over luchtvaart en milieu. De Westersingel is door particulieren verrijkt met twee fonteinen. Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken kiest oud-raadslid Egbert Ottens tot voorzitter. Anne-Marie Carpentier ontvangt de medaille in zilver van de Gregoriusvereniging voor haar muzikale bijdrage aan de vieringen gedurende 25 jaar in de Koepelkerk. Bijna 20 organisaties melden zich aan voor de ideeënmarkt Oostereiland in de schouwburg. Met een huis-aan-huis folder start het Comité Oostereiland een actie om het eiland open en groen te houden. In de gemeenteraad klinken verwijten aan het college dat het door onhandig opereren de kans op subsidie voor een tunnel onder de spoorlijn in het Keern heeft gemist. Plannen voor de herinrichting van de Gedempte Turfhaven worden aangepast aan wensen van de winkeliers. Uitvoering wordt pas in 2008 verwacht. De gemeente wil met de andere gemeenten in de regio de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen binnenkort en te gelijkertijd uitvoeren. Guus Barends (60) is per 1 juli aangesteld als parkmanager voor alle negen bedrijventerreinen in Hoorn. Sportraad Hoorn pleit voor de ontwikkeling van een toekomstvisie op het sportbeleid in de gemeente. De gemeente heeft ten onrechte het voorkeursrecht op agrarische grond in Bangert en Oosterpolder laten gelden, omdat er geen geldig bestemmingsplan aan ten grondslag ligt. Aldus de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar. De gemeente zal op Lappendag met cameratoezicht de openbare orde bewaken. Projectontwikkelaars en de gemeente ondertekenen een nieuwe overeenkomst aangaande de bouw in Bangert en Oosterpolder. Hermans Onroerend Goed en BAM Utiliteitsbouw beginnen in september met de aanleg van de turborotonde in de Provincialeweg. Bij de viering van het 35-jarig bestaan van de Park Gallery ontvangt W. Zwijsen een Eenhoornzegel ter waarde van € 1.000. Bovendien krijgt hij de bronzen legpenning van de gemeente vanwege zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van de stichting. De betonnen treden van de trap bij Schouwburg Het Park worden vervangen. Intermaris sluit een vijfjarig prestatiecontract met de gemeente. Hierin is o.a. voorzien in een regeling voor ‘koopstarters’. De gemeente wordt door het ministerie van binnenlandse zaken beloond met een oorkonde voor haar website www.hoorn.nl, die behoort tot de 17 beste van Nederland. Het luisterboek, door acteurs voorgelezen boeken op cd, blijkt in de Hoornse openbare bibliotheek populair. Met een bedrijfspand aan de Verlengde Lageweg en een aantal vrijwilligers is de start van de Voedselbank in september a.s. verzekerd. De gemeenteraad geeft de burgemeester toestemming in bepaalde gevallen, zoals rampen, oproer en andere uitzonderlijke omstandigheden, huizen binnen te treden. De vrijgekomen ruimte in de bibliotheek in de Grote Waal zal worden gebruikt door kinderopvangorganisatie Abacus en door de Brede School Bibliotheek. Jon van Diepen uit Zwaag dient een plan in voor de aanleg van een dijk annex verkeersweg vanaf de snelweg A7 bij De Hulk naar de overkant van het Hoornsche Hop als ontsluiting voor het forenzenverkeer. De gemeente, Reclassering Nederland en Intermaris werken voor de duur van voorlopig een jaar een project uit voor de opvang van in Hoorn teruggekeerde ex-gedetineerden. De Hoornse Mixed Hockey Club (HMHC) en de Hoogwoudse Hockeyclub Spire fuseren per 1 augustus tot de West-Friese Hockeyclub. In een bedrijfshal in Zwaag gaat het bedrijf De Formule van start, waarin mensen met een autistische stoornis werkzaam zullen zijn. Joke Gerritsen - Kwaad ontvangt de gouden speld van de Gregoriusvereniging, een onderscheiding voor haar werk gedurende veertig jaar als dirigent van het Sint Janskoor van het Westfries Gasthuis. Met het koor voerde zij 25 keer achtereen ‘A Ceremony of Carols on Christmas Eve’ in de Oosterkerk uit.