Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

april

Een tunnelverbinding onder het spoor, tussen Pelmolenpad en Dampten, is één van de speerpunten van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Zo kort na zijn afscheid na acht jaar als gemeenteraadslid voor de Ouderenpartij-Unie55+ overlijdt John Scholten op 76-jarige leeftijd. Simon Commandeur wordt benoemd tot voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Binnenstad. De oud-wethouders Henk Hansen, Arthur Helling en Roger Tonnaer worden met warme woorden en veel applaus uitgezwaaid in schouwburg het Park. De gemeenteraad besluit tot opheffen van het woonwagenkampje aan de Hoornbloem. Groot onderhoud van en bestrijding van de bonte knaagkever in de NH Kerk aan de Westerblokker wordt aangevat. De gemeente vraagt de winkeliers om op zaterdag 29 april, de viering van Koninginnedag, de deuren vrijwillig gesloten te houden in verband met de dan te houden vrijmarkt. De samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Sadullah Oz begint aan de Dubbele Buurt de Avondwinkel Hoorn. Intermaris en Stichting Onderdak DNO willen vijf garageboxen in de Grote Waal verbouwen tot woningen voor zwerfjongeren. De voorstellen tot gebiedsuitbreiding van de gemeente Hoorn roepen veel (negatieve) reacties op. De uitbreiding van basisschool De Wingerd in Zwaag, bedoeld om de aanloop naar een nieuwe school in de wijk Bangert en Oosterpolder op te vangen, wordt feestelijk geopend. Het Horizon College presenteert de plannen voor de nieuwbouw aan de Maelsonstraat. Bijna 1300 kinderen doen mee aan de Unicef-loop voor schoolkinderen in Afghanistan. Het nieuwe Gebouw voor Werk en Inkomen aan het Dampten wordt in gebruik genomen. De zmlk-school De Eenhoorn/Stormvogel viert het 25-jarig bestaan. De plaquette die de herinnering aan de in de achttiende eeuw verdwenen Westerpoort levend moet houden, wordt door wethouder C. van der Maat onthuld. Een hoger geluidsscherm zal de overlast van het treinverkeer in een deel van de Kersenboogerd beperken. Een paar vuistregels moeten voldoende zijn om als protocol te dienen bij schenkingen en sponsoring van de gemeente. Het orgel van de Martinuskerk in Zwaag is ingrijpend gerestaureerd. Een gedenksteen ter herinnering aan ieder die in de Tweede Wereldoorlog in Hoorn onderduikers onderdak bood, wordt onthuld in een muurtje op het Jeudje. Gedecoreerd als Lid in de orde van Oranje-Nassau worden Abe Agema, Martha Entius-Paay, Nico Klaver, Toos Kok-Schoenmaker, Joke Lakeman-Oudejans, Tiny Mulder-Smit en Rita Lodde-Tolenaar. Cees Renckens, Piet Schakel, Toon Steltenpool en Remy Hira Sing worden Ridder in de orde van Oranje Nassau.