Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

augustus

De Mega Summer Games van het Hoornse Sportopbouwwerk neemt in het programma ook activiteiten op het water op. Autobedrijf en Ford-dealer Geerling en Winkelaar (in 1926 in Hoorn opgericht) wordt overgenomen door B&K Autocentrum en onder die naam voortgezet. De Oosterkerk, inmiddels geheel ingepakt met isolatiemateriaal, wordt tot een graad of 60 Celsius opgewarmd om de bonte knaagkever (definitief) te bestrijden. De gemeente en IntermarisHoeksteen evalueren het bestaande prestatiecontract en verlengen het voor de komende vier jaar. Nieuwe elementen erin zijn de realisatie van ‘flitswoningen’ voor mensen die in de problemen zijn geraakt, en een experiment met woonwaardebonnen. Alida Stap-Loos (82) publiceert in eigen beheer haar eerste dichtbundel ‘Zwarte grendel’. Een inzamelingsactie van René Feller uit Zwaag levert 8 bananendozen vol sportkleding van fiets- en andere sporters op ten behoeve van jonge sporters in Eritrea. De gemeente verzet zich bij de Raad van State tegen het onttrekken aan de openbaarheid van het Arminiaans Glop zoals door aanwonenden wordt geëist. De stedenband Hoorn - Pribram (in Tsjechië) wordt op projectbasis voortgezet. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik verwelkomt de 2.500.000e bezoeker sinds 1968, Lieneke Teunen uit Obdam. Met de opbrengst van de benefietwedstrijd bij het afscheid van rector Jan Blokker van de RSG West-Friesland koopt het Westfries Museum een bord van slibaardewerk uit de 16e eeuw. In de Nederlands Hervormde Kerk in Blokker wordt een tentoonstelling gehouden over klooster Betlehem en klooster Nieuw Licht. Voor het huttendorp van 28 augustus in Hoorn, van de Stichting Netwerk, melden zich 96 jongeren aan als begeleider. De Stichting Stadsherstel Hoorn koopt het pand Koepoortsweg 73 aan. Na zes jaar ‘bakkeleien’ sluiten Bouwbedrijf Scholtens uit Andijk en de gemeente Hoorn een overeenkomst en beëindigen daarmee de ruzie over het Visserseiland. Opgravingen van de archeologische dienst achter de Gouw leveren interessant materiaal uit de zestiende en zeventiende eeuw op. Dertig volwassenen en tien kinderen verwerven in Hoorn het Nederlanderschap en worden in het Statenlogement ingehuldigd. De gemeente overweegt om een deel van de voormalige TSH aan de Joh. Poststraat te slopen ten behoeve van de aanleg van parkeergelegenheid en nieuwbouw. PvdA raadslid Roger Tonnaer wijst op de status van gemeentelijk monument, die een dergelijke ingreep verhindert. Werkplaats De Kaardebol (werken met wol en vilt) van Corrie Balk, aan de Koewijzend, bestaat 25 jaar. VVD-raadslid H. Hansen verwijt het college dat Hoorn te laat was om grond aan te kopen in het toekomstige bedrijventerrein Westfrisia Noord. Tina Brouwer werkt aan de uitgave van een boek over de kunstroof in het Westfries Museum in januari 2005. De Stichting Hoorn Kunst & Cultuur organiseert een kunstmarkt met 165 kramen en is daarmee de op één na grootste van Nederland.