Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

oktober

Kunstijsbaan De Westfries wordt door het publiek in gebruik genomen. Onder voorwaarden gaat de gemeente Westerkoggenland akkoord met een proef voor drie maanden met een ontmoetingsplek voor jongeren bij het complex van voetbalvereniging Zwaluwen '30. De gemeente overlegt over nieuwe welstandseisen voor het hele gebied rond de Van Aalstweg, inclusief het Runshopping Centre. De Stichting Hoorn 650 krijgt van de gemeente € 250.000 extra, zodat er een ‘volwaardig’ feest, dat voor iedereen gratis toegankelijk is, kan worden georganiseerd. Het college geeft aan dat na gedeeltelijke sloop van de TSH de monumentale waarde van het gebouw behouden blijft. Raadslid Tonnaer en de vereniging Oud Hoorn voeren bezwaren aan tegen de sloop. Het college stelt voor de schouwburg te verzelfstandigen. Daartoe zullen twee werkmaatschappijen voor exploitatie van resp. horeca en theater worden gevormd. Toekomstige subsidiëring door de gemeente betreft dan het culturele aanbod. Het huis van bewaring, bekend als ‘De Glasbak’, voldoet aan de eisen voor de brandveiligheid. Het Westfries Archief in Hoorn wordt officieel geopend. De gemeentebegroting voor 2007 laat ruimte voor 2,5 miljoen euro om uit te geven aan nieuwe ontwikkelingen. De jaarlijkse Nationale Rampenoefening Reddingsbrigades wordt in de Hoornse haven gehouden. Omwonenden klagen over geluidsoverlast en de felle verlichting 's avonds van de kunstijsbaan. Jef van der Zel vertrekt na ruim 25 jaar bij Elephant Dental om zich uitsluitend bezig te houden met de opleiding van studenten tandheelkunde. VVD-raadslid Henk Hansen wordt wethouder in Alkmaar. De twee overgebleven projectontwikkelaars die deelnemen aan de prijsvraag voor het centrumgebied Bangert en Oosterpolder, laten weten dat zij niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt. Daarmee is de prijsvraag mislukt. Dit leidt tot een uitstel van zeker 2 jaar. M. Maouid ontvangt de bronzen legpenning en het bijbehorende loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds wegens zijn reddend optreden bij de slotgracht van Kasteel Haarzuilens in november 2005. Opgravingen van de archeologische dienst aan de Achterstraat leveren een paar interessante vondsten op. De Raad van State bepaalt dat de gemeente terecht heeft geweigerd het Arminiaans Glop wegens overlast af te sluiten. De overlast in Hoorn door drank- en drugsgebruik is in één jaar twee keer zo groot geworden. Het Hoorns Kamerkoor viert het 30-jarig jubileum met de wereldpremière van een compositie van de Hoornse pianist Willem Woestenburg. Ton van Weel ontvangt bij zijn afscheid als voorzitter van Vereniging Oud Hoorn de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Opmaat Hoorn verzorgt voor 377.000 kinderen een pakketje met het scholierenontbijt, dat in Nederland in de eerste week van november wordt genuttigd. De gemeente sluit het gebouw van het Hoorns Harmonie orkest aan de Achterstraat wegens geluidsoverlast. Drie orkesten moeten nu een andere repetitieruimte zoeken. Het Westfries Weekblad verschijnt in tabloidformaat. Het gemeentebestuur stelt aan de raad voor om de Museum Stoomtram tot juni 2007 tijd te geven om een structurele oplossing voor de financiële problemen te vinden. Daartoe zal de huidige subsidie worden voortgezet. De Seniorenraad in Hoorn bestaat 25 jaar. Het echtpaar Van der Heide-Zwaan viert het 65-jarig huwelijksjubileum. Als vervolg op de Ideeënmarkt voor het Oostereiland komt de Klankbordgroep Oostereiland voor het eerst bijeen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland keuren het herziene bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder goed. In de aula van de voormalige Technische School aan de Joh. Poststraat schuiven bijna vierhonderd mensen van allerlei gezindten aan voor de iftar, de maaltijd die moslims tijdens de vastenperiode ramadan nuttigen na zonsondergang. De gemeente Hoorn gaat voor thuishulp contracten aan met de zorgaanbieders die er al actief zijn. De gemeente geeft geen toestemming voor het houden van een nachtelijke schaatsmarathon op kunstijsbaan De Westfries wegens te verwachten geluidsoverlast voor de buurt. Kunstenaar Gijs Roijaards voorziet drie speeltoestellen in de Grote Waal van digitale kleuren, kleuren die wereldwijd door computers worden gebruikt. Op een informatieavond over nieuwbouw op het terrein van de oude schouwburg worden de plannen voor een planning in drie fasen gepresenteerd. Omwonenden maken zich vooral zorgen over de hoogte van wat er aan het Achterom gebouwd gaat worden. Bij een milieucontrole worden op bedrijventerrein de Oude Veiling zeven ontmantelde hennepkwekerijen ontdekt. Per ongeluk of expres? De oude stolpboerderij aan de Dorpsstraat 230 stort in. De Bontekoerace, een wedstrijd voor zeilende historische beroepsvaartuigen, wordt voor de vijftiende keer door Wilma Stokbergen, Duck en Gerrit Molier georganiseerd. Zij dragen het stokje over aan Perdita bij 't Vuur en Frans Kootstra. Met een cheque van 1000 euro en de garantie dat de knaagkever zeven jaar zeker zal wegblijven sluit Jacob Slegten het project in de Oosterkerk af. Daarvóór hebben wethouder Cees van der Maat en voorzitter Hans Schipper symbolisch de laatste kever vernietigd. Luc Schouten (13) uit Zwaag wordt jeugdkampioen op de landelijke gitaristenwedstrijd Northern Guitar Awards in Assen. De gemeente heeft het ontwerp voor de jachthaven aan de Schelphoek verkleind, maar het Overleg Venenlaankwartier is niet tevreden met de uitwerking van de plannen.