Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

september

Modezaak Bruggemann bestaat 130 jaar in Hoorn. Jongeren onder 18 jaar blijken bewust en massaal de nieuwe regels voor alcoholgebruik te overtreden. De burgemeester wil dit met de gemeenteraad bespreken. Zorggroep Omring verkoopt het Liornehuis aan Scholtens Projecten BV in Wognum. Het zal worden gesloopt om er nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen. Het college gaat akkoord met de aankoop van kunstwerken voor de wijken Bangert en Oosterpolder, Kersenboogerd en Risdam. De Hoornse Kunst- en Cultuurmarkt wordt voor de tiende keer georganiseerd. Bestuursleden Joke van der Meij en Wim Zwijsen doen een stapje terug. De Herstelwerkplaats, een plek voor, door en met mensen met een psychiatrische achtergrond, wordt gevestigd aan de Wilhelminalaan 2. Voormalig buurthuis 't Hop op het Gerritsland wordt door projectontwikkelaar A Zeven omgebouwd tot appartementencomplex met tien woningen. Bewoners van Plevier in de Kersenboogerd en de VVD-fractie in de gemeenteraad attenderen de gemeente op de steeds gevaarlijker wordende verkeerssituatie bij de aansluiting van de Dinkelweg op de IJsselweg en pleiten voor de spoedige aanleg van een rotonde daar. De gemeente gaat, in afwachting van een nieuwe havenverordening die mogelijk per 1 januari 2015 van kracht wordt, ligplaatsvergunningen afgeven voor bepaalde tijd met een (voordeliger) jaartarief. De Introductieavond Kunst en Cultuur Hoorn, de evenementen Flying Hoorn, de Havenconcerten en de Kunstmarkt trekken veel publiek en zijn een groot succes.

8: Flying Hoorn.
8: Flying Hoorn.
De verbouw in vmbo-school D’Ampte van leslokalen naar praktijkpleinen waarin de werkelijkheid van het bedrijfsleven zo goed mogelijk wordt nagebootst, is op tijd afgerond. Stadslandbouw in Hoorn: Stichting Eetbaar Hoorn levert groenten uit de ecologische moestuin tussen de Westerblokker en de Strip aan restaurant De Nadorst in Blokker.

9: Ecologische moestuin.
9: Ecologische moestuin.
Met medewerking van Publicatiestichting Bas Baltus en de Vereniging Oud Hoorn verschijnt het boek ‘Kijk eens Achterom’ van Annelies van Braam. De partijen HOP en Hoorns Belang, gesteund door de Hoornse Seniorenpartij, vinden dat een proef genomen moet worden met het afschaffen van de ‘drooglegging’ van 16.00 tot 20.00 uur op Lappendag. Het systeem van kentekenparkeren wordt officieel in gebruik genomen. Ton Okx opent dertig jaar geleden zijn sportcafé en snackbar de Kersepit aan de Moerbalk in de Kersenboogerd: een zelfstandig bedrijf bij/in een gemeentelijke voorziening. Jaap Wiggers maakt als ‘kaasvader’ zijn laatste rondje over de kaasmarkt. Hij wordt opgevolgd door zijn voorganger Bert Joris. 12: Jaap Wiggers.
12: Jaap Wiggers.
De iPad doet zijn intrede als vervanger van schoolboeken in het voortgezet onderwijs in Hoorn: in de scholen Oscar Romero en d'Ampte van het Tabor College wordt er mee gewerkt. Op verzoek van het college van Hoorn herstelt organisator van Outdoor Stereo Rob van der Molen de grasmat in het Julianapark. Het eerder herstel door egaliseren en gras inzaaien wordt daardoor gevolgd door het leggen van 3000m2 graszoden. Dubbele kosten…
De Pieten bij de intocht van Sinterklaas in Hoorn zullen - ondanks de landelijke discussie over gewenste veelkleurigheid, dan wel afschaffen van het fenomeen- op de gebruikelijke manier geschminkt zijn: lichtbruin, zonder kroeshaar. Het college ziet geen dringende reden om de Rugbyclub RCWF te verhuizen naar een andere sportlocatie. Het initiatief om maandelijks een vrijdagmiddagborrel te organiseren in telkens een andere kroeg blijkt zeer succesvol. De laatste ‘vrijmibo’ van 2014 wordt met grote belangstelling gehouden in Oranje Buiten op de Schelphoek aan de Schellinkhouterdijk. Brand in het transformatorhuis van Groot Vleeswaren op het bedrijventerrein Hoorn 80 veroorzaakt grote schade voor het familiebedrijf. In verpleeghuis De Hoge Hop krijgt WereldAlzheimerdag aandacht door het werk van Pleun van de firma Poets en Onderhoud. De verwarde geheugens van haar publiek knappen er danig van op. De provincie stelt € 20.000 beschikbaar voor de verplaatsing c.q. herbouw van de historische schoorsteen achter de Kolenbergstraat in Blokker. Eerder heeft de gemeente € 50.000 apart gezet voor dit doel. De verwezenlijking van de plannen in de Historische Fruittuin aan de Koewijzend 4 komt nu snel naderbij. 23: Historische schoorsteen.
23: Historische schoorsteen.
Alle kinderen van de Roald Dahlschool in Bangert en Oosterpolder krijgen de nieuwe Kinderboekenbon. Daarmee kunnen zij boeken kopen voor eigen schoolbibliotheek. Het Westfries Museum verwerft het in 1640 geschilderde werk ‘De anatomische les van doctor Zacheus de Jager’ van Enkhuizer schilder Christiaen Coevershoff. Het behoort nu tot de vaste collectie van het museum. Producten van de locaties voor stadslandbouw worden door Stichting Eetbaar Hoorn op een kraam aan de Westerblokker nabij De Strip te koop aangeboden. In de raadscommissie wordt geen steun gevonden voor een proef om de afkoelingsperiode van 16.00 tot 20.00 uur op Lappendag af te schaffen. Voormalig café en zalencentrum Het Grauwe Paard in Zwaag wordt gesloopt. Zo kan een goed beeld gegeven worden van wat aan nieuwe bebouwing mogelijk is. Een plan voor bouw van appartementen ligt bij de gemeente ter goedkeuring. PvdA raadslid Kholoud Al Mobayed spreekt zich in een videoboodschap op Facebook uit tegen ‘de daden van de IS’. (IS: Islamische Staat, een zelfbenoemd kalifaat in delen van Irak en Syrië). Ze roept daarbij alle moslims op hetzelfde te doen. Een werkgroep voor de organisatie van een oecumenische viering voor mensen die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn houdt voor de vijfde keer een roze viering in de Noorderkerk. Het Clusius College in Hoorn start in september 2015 een agrarische studie op niveau van hoger beroepsonderwijs (HBO). De gemeente overweegt een replica van het originele VOC-jacht De Halve Maen als geschenk te aanvaarden. Onderzocht wordt of een succesvolle exploitatie mogelijk is. Het schip is in 1980 gebouwd en vaart van april tot en met september op de rivier de Hudson in New York. De oppositiepartijen in de gemeenteraad achten de reactie van het college op hun vragen over de accommodatie van rugbyclub RCWF ‘ver onder de maat’. 81 werknemers van Deen Supermarkten sluiten hun opleiding af met een mbo- of zelfs hbo-diploma. Zij zijn opgeleid op de ‘Deen Academie’ waar docenten van het ROC Amsterdam/Flevoland en Stenden Hogeschool Leeuwarden lessen verzorgen. In het overleg van gemeente en Ondernemers Stad Hoorn (OSH) wordt besloten geen gratis Wifi in de binnenstad aan te bieden. Op 56-jarige leeftijd overlijdt musicus Feico de Leeuw. Hij was actief als componist voor theatergezelschappen Terra en Orkater, initieerde tal van muzikale projecten en dirigeerde en begeleidde talloze koren. In 1995 kreeg hij de Kunst- en Cultuurprijs van de gemeente Hoorn.