Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

mei

Bij een opgraving op de hoek Koepoortsweg / Spoorsingel worden stukken aardewerk uit de werkplaats van een majolicabakker uit plm. 1620 gevonden. Op de velden van s.v. Always Forward gaat Voetbalschool Hoorn van o. a. Yotti Papamelodias van start met een training waaraan 100 jongens en meisjes deelnemen. Bekende profvoetballers (Willy Overtoom, Kenneth Vermeer) verlenen hun medewerking hieraan. Na de verhuizing van Baby Plus naar een pand aan het Kleine Noord staat de winkelruimte in monument de Grote Kerk leeg. Het monument voor slachtoffers van geweld ‘De Vlinderrots’ zal een plaats krijgen in het Noorderplantsoen tegenover het NS-station. Filmhuis Hoorn groeit in veertig jaar naar Cinema Oostereiland. In 2013 telt men er 88.000 bezoekers. De eerste voorstelling (Fassbinder, ‘Angst essen Seele auf’) vindt in 1974 plaats in Jongerencentrum Troll in wijkpark de Risdammerhout. Architect Ton van der Laan uit Wijdenes dient een plan in voor de bouw van 10 herenhuizen aan de Westerdijk die eventueel gesplitst kunnen worden in appartementen. De gemeente gaat een samenwerking voor 10 jaar aan met een reclamebedrijf. Daardoor kunnen bedrijven uit Hoorn een rotonde in de stad adopteren en er reclame op maken. De Blauwe Vlag, een internationale onderscheiding voor stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn, mag dit jaar wapperen in de gemeentelijke haven en in de Grashaven.

10: Grashaven.
10: Grashaven.
Door de nederlaag 2-4 tegen Kleine Sluis degradeert Always Forward naar de vierde klasse van de KNVB. Het Affichemuseum aan het Grote Oost gaat weer open. De eerste expositie (1898 - 1938) is samengesteld uit de eigen collectie en aangevuld met affiches van bruikleengevers. HSV Sport 1889 viert het 125-jarig bestaan met een receptie, een reünie en een erewedstrijd tegen Alcmaria Victrix. De gemeente kent een Eenhoornzegel van € 1250,- toe. De Raad van State schorst het bestemmingsplan waarin de aanleg van de Carbasiusweg wordt geregeld, op verzoek van bouwonderneming Heddes Bouw aan het Keern. Leden van de gemeenteraad reageren met verbazing op de publicatie van plannen voor de bouw van herenhuizen aan de Westerdijk. Door maatregelen van het college sluiten de tijden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Scheerder op elkaar aan. Zo wordt overlast verder beperkt.

14: Dag- en nachtopvang Scheerder.
14: Dag- en nachtopvang Scheerder.
In het nieuwe Hoornse collegeakkoord staat het voornemen om in de komende vier jaar 11% te bezuinigen op de begroting voor het stadhuis, zo'n 4 miljoen euro per jaar. Het niet laten aanleggen van de autotunnel Carbasiusweg onder het spoor zorgt voor extra bestedingsruimte in andere plannen. De rest van het plan Poort van Hoorn wordt wel uitgevoerd. Stg. Ziekentriduüm Zwaag ontvangt bij de viering van het 75-jarig bestaan een Eenhoornzegel van € 750,-. Voor het eerst sinds 32 jaar behaalt Hovocubo het Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal. Na verlenging en strafschoppen tegen FCK De Hommel in Den Bosch gaat de schaal mee naar Hoorn. Bezuiniging doet het bestuur van het Westfriesgasthuis besluiten de financiële steun aan het St. Janskoor te stoppen. Met een laatste concert aan het eind van het jaar wordt een eind gemaakt aan 47 jaar ‘zingen voor zieken’.

19: St. Janskoor.
19: St. Janskoor.
Het nieuwe college van Hoorn bestaat uit Ben Tap (D66), Judith de Jong (PvdA), Samir Bashara (GroenLinks), Nel Douw (SP) en Michiel Pijl (CDA), die ook zitting had in het vorige college. 2100 handtekeningen ondersteunen de petitie die wordt aangeboden aan de NS regiodirecteur in Amsterdam. Een protest tegen veranderingen op het spoor in het afgelopen jaar en een verzoek om de verslechteringen te herstellen.

21: NS.
21: NS.
Bij zijn afscheid als bestuurder in het Hoornse Volleybal wordt Fred van de Kooij onderscheiden met de Bronzen Bondsspeld van de Nederlandse Volleybal Bond. Coffeeshop Blue Tomato op bedrijventerrein Hoorn 80 past niet in het bestemmingsplan, aldus de rechtbank in Alkmaar. Het bedrijf, dat in april nog een verlenging van de vergunning kreeg, moet onmiddellijk stoppen. Het Beiers Festival, dat sinds 1971 zeventien keer is georganiseerd, zal niet meer worden gehouden. De Erica Kapel en vrijwilligers nemen dat besluit wegens tegenvallende kaartverkoop. Het Museum van de Twintigste Eeuw bestaat 20 jaar.