Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

december

In de parkeergarage van het Westfriesgasthuis is met pallets, bouwlinten en een paar bedden een ‘proefopstelling’ gemaakt van de afdeling dagbehandeling, die naar een ander deel van het ziekenhuis verhuist. Verpleegkundigen en ‘patiënten’ testen de geplande opstelling. De Hoornse politiek ziet in grote meerderheid niets in de plannen voor huisvesting van 240 Poolse werknemers en andere arbeidsmigranten in leegstaande kantoorpanden op Nieuwe Steen 2b. Het college gaat zich bezinnen en komt t.z.t. terug met voorstellen voor een definitief besluit. Werkzaamheden voor de aanleg van toiletten en douches voor havengasten worden stilgelegd wegens ernstige bodemverontreiniging op de hoek Mallegomsteeg en Lindenstraat. Vijf fracties (Hoorns Belang, VOC Hoorn, VVD, Fractie Tonnaer en Hoornse Seniorenpartij) verlaten de vóór de behandeling van wijzigingen in het plan ‘Poort van Hoorn’ in de raadscommissie de vergaderzaal. Op 16 december wordt het punt, met daarin de aanleg van een fietstunnel onder de Provincialeweg, in de gemeenteraad behandeld. 13: ‘De Zwarte Olifant’.
13: ‘De Zwarte Olifant’.
Op station Hoorn Kersenboogerd zijn de toegangspoortjes tot het perron gesloten. Slechts met OV-chipkaart is toegang tot de sporen nog mogelijk. Op 29 december gaan de poortjes op station Hoorn ook dicht. De fracties van CDA en Fractie Tonnaer willen dat vaste bezoekers van IJsbaan De Westfries een ontheffing krijgen van het betaald parkeren dat hier geldt. Na vijftig jaar aanwezigheid op de Hoornse zaterdagmarkt neemt Alie Piet van Piets Snoepmarkt afscheid van zijn klanten. Voor het vaststellen van de nieuwe havenverordening heeft de gemeenteraad nog een extra vergadering nodig. Intussen lijkt de mogelijkheid om woonschepen in de Karperkuil toe te staan van de baan. In het programma voor de Fiets4daagse Hoorn wordt ook in een twee-daags arrangement voorzien. Op de inloopavond hiervoor in schouwburg Het Park worden de aangepaste plannen voor het stadsstrand gepresenteerd. De verdeling van parkeerplekken vraagt nog nadere beschouwing. ‘Multimediale stadskantine’ Loft der Zotheid aan het Nieuwe Noord wordt uitgebreid met ‘De Zwarte Olifant’ voor bijzondere verbindingen op cultureel gebied. De St. Jozefschool in Blokker presenteert het boek ‘Verhalen met een hart’. Het is geschreven en uitgegeven door de leerlingen, leerkrachten en ouders van de school. De eerste oplage is 900 exemplaren en is al uitverkocht. De tweede druk volgt. Voor de Participatiewet die per 1 januari van kracht wordt, voert de nieuwe organisatie WerkSaam Westfriesland, gevestigd aan het Dampten, de werkzaamheden namens de gemeenten uit. Hoorn maakt € 600.000 per jaar vrij om ervoor te zorgen dat meer mensen aan het werk komen. De regionale voorzieningen op de Blauwe Berg worden goed bereikbaar met het openbaar vervoer: buslijn 12 van Connexxion rijdt naar de bioscoop, het casino, het hotel en de ijsbaan. Daarnaast gaan op bepaalde tijdstippen kleinere bussen door de binnenstad rijden. Bewoners van de Westerdijk keren zich tegen plannen om een zes meter breed fiets- en wandelpad onder aan de dijk tussen de Schouwburg en het Visserseiland aan te leggen. Met 20 tegen 14 stemmen en een onthouding stemt de gemeenteraad vóór de komst van de replica van het VOC-jacht Halve Maen naar Hoorn. De Amerikaanse eigenaar geeft het schip voor vijf jaar in bruikleen, met een optie voor verlenging. Het Westfries Museum zorgt voor de exploitatie. Het schip komt aan het Oostereiland te liggen bij de Stichting Varend Erfgoed. Alle 83 appartementen in het nieuwe complex Kaap Hoorn (voormalig pand van de Omring aan de Liornestraat) zijn verkocht.

17: Kaap Hoorn.
17: Kaap Hoorn.
De stationsomgeving rond NS Kersenboogerd wordt opgeknapt: uitbreiding van het aantal stallingplaatsen voor fietsen naar 1100, aanplant van hagen en bomen en vernieuwing van het asfalt in de tunnel. In 2015 zullen 329 riviercruiseschepen de Hoornse haven aandoen. In dat jaar zullen de gemeenteraad en het college de toekomst van ‘de witte vloot’ verder bespreken. Parkmanagement Hoorn is sinds 2006 met succes bezig met beveiliging van de bedrijventerreinen. Om nog steeds aanwezige overlast verder te beperken wordt hypermodern cameratoezicht ingezet. Het levensverhaal van Horinees Jan van der Gracht wordt beschreven in het boek ‘Krassen op je ziel’, dat in eerste oplage van 150 exemplaren verschijnt. De opbrengst is voor kleinschalige goede doelen in de stad. De Provincie Noord-Holland kent aan het Foreestenhuis een subsidie van € 75.000 en ten behoeve van het pand Roode Steen 15 (in gebruik bij het genootschap van de Rozenkruizers) € 145.000 toe.

23: Pand Roode Steen 15.
23: Pand Roode Steen 15.
Het college besluit de voormalige veiling ‘Op Hoop van Zegen’ in Blokker de status van gemeentelijk monument te verlenen. Het bestuur van de Hoornse Ondernemersvereniging OSH wil in 2015 extra budget vrij maken voor promotie van de Superkoopzondagen (elke laatste zondag van de maand en alle zondagen in december). Daardoor verschuift het belang van de donderdagse koopavond naar de achtergrond. Dertien inwoners van Hoorn worden als nieuwe Nederlanders welkom geheten tijdens een ceremonie in het Statenlogement. De gemeenteraad heeft de besluiten voor de aanleg van de Carbasiusweg met autotunnel onder het spoor ingetrokken. Op 13 januari a.s. wordt een voorstel over de uitgangspunten voor de Poort van Hoorn 2014-2018 in de raadscommissie opnieuw behandeld. Muziekvereniging St. Caecilia uit Zwaag bestaat honderd jaar. Het Oudejaarsconcert is een waardige afsluiting van het jubileumjaar. Supermarktbedrijf Deen opent in Zeewolde zijn 70e vestiging. In het bedrijf zijn nu 7600 werknemers werkzaam. In Zwaag breekt door nog onduidelijke oorzaak in de stolp van veroordeeld crimineel Nico V. brand uit. Het pand gaat geheel verloren.

30: Brand in stolp.
30: Brand in stolp.