Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

november

De VVV in Hoorn betrekt een derde vestiging in de stad: de vertrouwde hoek Veemarkt / Noorderstraat wordt op initiatief van Hans Stuijfbergen, directeur van het Museum van de twintigste Eeuw, weer als informatiepunt ingericht.

1: VVV Veemarkt / Noorderstraat.
1: VVV Veemarkt / Noorderstraat.
Het besluit om de replica van het VOC-jacht de Halve Maen, die nu nog in New York op de Hudson rivier een educatieve taak uitvoert, in Hoorn als geschenk te aanvaarden is nog lang niet genomen. De twijfel over een haalbare exploitatie groeit. Het college is duidelijk: als de raad zegt ‘nee’ dan is dat ‘nee’. De overlast van waterplanten op de vaarroutes in het Markermeer zal door de Provincie Noord-Holland met de gemeenten langs de kust aangepakt worden. Maar eerst onderzoek doen…
De eerste dorpsveiling in Zwaag brengt € 36.672 op, die verdeeld zal worden onder veertien lokale verenigingen en stichtingen die vooraf een doel hebben voorgesteld. 4: Mariatoren.
4: Mariatoren.
Vereniging Hendrick de Keyzer stelt twee monumenten in Hoorn open voor gebruik als logement: Woonhuis Binnenluiendijk 3 en de Mariatoren aan Achter de Vest. Dani Oudshoorn (16) uit Zwaag ontvangt van de gemeente Hoorn een Milleniumcheque ter waarde van € 500 voor zijn ontwikkelingswerk in Cambodja. Het Westfries Museum richt voor twee schilderijen van Pieter Gallis (1633 - 1697) een apart ingerichte zeventiende eeuwse slaapkamer in. Eén is eigendom van het museum, het andere is in bruikleen van het Rijksmuseum. De begroting voor 2015 wordt door de gemeenteraad vastgesteld met 16 stemmen tegen: de oppositie verwerpt de gehele begroting vanwege de greep van € 2,8 miljoen uit de reserve voor parkeren en infrastructuur. Doordat NS de toegang mogelijk maakt door een glazen wand te verplaatsen kan een nieuwe horeca-exploitant de bedrijfsruimte op het station Kersenboogerd gebruiken. Verzorgingshuis Jozefpark in Blokker wordt in 2016 verbouwd en flink vernieuwd: er komen 35 tweekamerappartementen met extramurale zorg. Na een ingewikkeld proces viert Handboogschietvereniging De Coenschutters eerst de (her)oprichting en vervolgens het 40-jarig jubileum. Met overmacht wordt uit een voorstel van drie portretten het voor Hoorn gewenste staatsieportret van de koning gekozen. Het is een fotodruk, gemaakt door Rineke Dijkstra. De gemeente sluit zich aan bij de samenwerking van West-Friese gemeenten om bedrijfsvestiging in de regio te bevorderen. Bij opgravingen op perceel Dorpsstraat 302 in Zwaag worden belangrijke vondsten gedaan: skeletten, aardewerk, munten en restanten van een polderschuit. Alle parkeerautomaten in de stad zijn vervangen. Alleen met pinpas betalen en kenteken invoeren, dan gaat het goed. De kademuren van de Munnikengracht aan de Spoorstraat worden gerenoveerd. Wereldwinkel Hoorn mag geen wijn verkopen, ook niet in de Kerstpakketten. 12: Parkeerautomaten.
12: Parkeerautomaten.
De evaluatie van het project cameratoezicht tijdens ‘horeca-uren’ leidt tot tevredenheid, hoewel het aantal incidenten in de stad niet echt minder wordt. Het Horeca Interventie Team (HIT) werkt wel in een groter gebied. Plannen om het Liornehuis om te bouwen tot een appartementengebouw met 83 woningen worden bekend gemaakt. De kindergemeenteraad besluit om € 4000 te besteden aan het project dat De Zonnewijzer voorstelt: samen met kinderen van ZMLK school De Eenhoorn een voorstelling maken met dans, muziek en toneel. Woningcorporatie Intermaris besluit de viering van 100 jaar sociale woningbouw met de laatste van tien giften van € 10.000 aan 110 projecten waarvoor aanvragen zijn ingediend. De gemeente is bereid mee te werken aan het huisvesten van 240 buitenlandse werknemers in een leegstaand kantorenpand aan de Nieuwe Steen. Het Dick van der Knaapfonds levert zijn laatste bijdrage aan de cultuurhistorie van de stad met de uitgave van een nieuw boek over de (bouw)historie van De Waag. In het voorstel van het college om de replica van het VOC-jacht de Halve Maen naar Hoorn te halen is voorzien dat de exploitatie wordt uitgevoerd door het (gemeentelijk) Westfries Museum. Ligplaats: de zuidwestelijke punt van het Oostereiland. De riviercruisevaart levert Hoorn jaarlijks circa 1 miljoen euro op aan bestedingen. Alle 2800 armaturen van de lantaarnpalen in de Risdam, Nieuwe Steen en Woudenbuurt in Zwaag worden vernieuwd. Woningcorporatie Intermaris rekent de ‘verhuurdersheffing’ voor 50% door in de huren in de komende vijf jaar. Daarnaast investeert de corporatie in energiebesparing en biedt zij zo nodig schuldhulpverlening aan. Sint Nicolaas bezoekt Hoorn in gezelschap van ‘alle Pieten’. Aan de discussie over de zwart/wit verhouding gaat hij zo voorbij. Het plan voor de aanleg van een depot voor bagger uit Hoorn in Berkhout wordt verder uitgewerkt. Projectbureau Bovisie uit Zwaagdijk-Oost biedt Hoorn aan een ontwateringsdepot voor baggerslib te maken op terrein van Ooms Ontwikkeling aan de Schelphoek. ‘De exploitatie van De Halve Maen (is) gebouwd op drijfzand’, aldus de reactie van de oppositie op het voorstel van het college om de replica van het VOC-jacht voor vijf jaar naar Hoorn te halen. De stichting ‘In den Beginne’ plaatst vier werken van de Amsterdamse kunstenaar Ton Kalle aan de Westerdijk en op het Visserseiland. Er is tijdig vergunning voor verkregen.

20: Kunstwerk Westerdijk.
20: Kunstwerk Westerdijk.
De gemeente gaat in beroep tegen de afwijzing door de rechtbank in Den Haag van de claim bij het Rijk wegens ‘verborgen gebreken’ bij de aanschaf van het Oostereiland. Wanda en Jacques Beemsterboer van de Nadine Foundation worden op de ontmoetingsdag van de Stichting Herstel en Terugkeer voor mensen uit het gevangeniswezen, onderscheiden met de ‘Recht van Spreken Award 2014’. Rabobank Hoorn en Rabobank Westfriesland-Oost fuseren tot één Rabobank West-Friesland. Zorginstelling Philadelphia start in café-restaurant Ridderikhoff aan de Roode Steen een leerwerkbedrijf voor de horeca, waarbij wordt aangesloten bij de nieuwe Participatiewet. De Hoornse glazenier Joop Beerepoot restaureert de 130-jaar-oude glas-in-loodramen uit de koepel van de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk. Begin 2015 zullen ze weer op hun plaats terug zijn. In natuurspeeltuin Het Boezelbos wordt een survivaltraject met boomhut voor oudere kinderen in gebruik genomen. Gedeputeerde Elizabeth Post geeft het startsein voor het grootste bouwproject in de regio: de Westfrisiaweg. De gemeente haalt het sluishek bij de brug bij de Willem de Zwijgerlaan weg. Daarmee geeft zij gehoor aan de uitspraak van de rechtbank, die door de raad van State in stand gehouden is.