Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

september

Het Westfriesgasthuis ontwikkelt een eigen elektronisch patiëntendossier dat besproken wordt op een symposium in schouwburg Het Park. De eerste tweedehands botenbeurs in de Hoornse haven verloopt succesvol en kent een omzet van zo'n 2,5 miljoen euro. Loterijclub Marktzicht gaat zijn zestigste bestaansjaar in. Joey Kors wordt in het bevolkingsregister ingeschreven als 70.000e inwoner van Hoorn. De restauratie van het Weeshuiscomplex is klaar. Het Westfries Archief, Filmhuis Hoorn en de Vereniging Oud Hoorn gaan jaarlijks historisch filmmateriaal tonen in het Filmhuis. Wethouder Jan de Boer gaat in de wijken praten met bewoners over de klimaatvisie van de gemeente. De gemeente wil gedegen onderzoek doen naar de zin van de ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Oud-wethouder Cees van de Maat breekt met VOC Hoorn. Het bestuur van de bewonersvereniging Sterflats stapt op. De Hoornse Havenconcerten, met ‘s middags een masterclass voor en optreden van talenten van de Hoornse Muziekschool Gerard Boedijn, trekken veel publiek. Gescheiden inzameling van plastic afval start in Zwaag. De criteria voor het opleggen van reclamebelasting in Hoorn worden versoepeld. Woningstichting Intermaris Hoeksteen dreigt gemaakte kosten voor de ontwikkeling van bouwplannen in de stad op de gemeente te verhalen nu die plannen zijn afgewezen. De accommodatie van Zwaluwen'30 is gerenoveerd en voldoet aan de eisen die aan voetbalclubs in de hoofdklasse worden gesteld. Na bijna 25 jaar stopt Woninginrichting Nikka om redenen die met recessie en gemeentelijk beleid te maken hebben. De aansluiting van Kloosterhout op de IJsselweg zal worden voorzien van een verkeerslichten installatie. Met geld van de Europese Unie bouwt Scholengemeenschap Tabor twee zeilboten om in 2010 in een wedstrijd op het IJsselmeer uit te komen tegen o.a. een school uit Italië. De Hoornse Gym- en Turnclub HG&TC wil graag medegebruiker worden van de nieuwe sporthal die aan de Lingeweg wordt gebouwd. Bij de officiële ingebruikneming van het gerestaureerde en uitgebreide Bätz-orgel in de Oosterkerk oppert het bestuur ervan in Hoorn een stadsorganist aan te stellen. De gemeente Hoorn verzet zich tegen uitbreidingsplannen van winkelcentrum Streekhof in Stede Broec. De crisis in de financiële wereld leidt tot vertraging in de plannen voor de Blauwe Berg. De einddatum voor oplevering, 2011, komt in gevaar. Voetbalvereniging De Blokkers neemt het kunstgrasveld op het complex in gebruik. De PvdA in Hoorn spreekt zijn verontrusting uit over de leegstand in huurwoningen aan Poldermolen en Oliemolen in de Grote Waal. Archeologen van de gemeente Hoorn vinden bij onderzoek in de Kleine Havensteeg resten van een smederij en woonhuizen uit vermoedelijk 1500. De Boterhal (of Jans Gasthuis uit 1563) aan het Kerkplein wordt gerestaureerd. Vishandel Beentjes (sinds 1838) sluit de winkel aan de Gedempte Turfhaven. De viskraam op de hoek van de Gouw blijft open. Het schoolbestuur Penta is voorstander van nieuwbouw in plaats van renovatie van de St. Jozefschool in Blokker. De politie voert een actie uit bij de fietsenstalling van diverse scholen voor voortgezet onderwijs om gestolen fietsen op te sporen. De oogst bedraagt 25 stuks. VVD-raadslid Inge Wiebes vraagt naar de kosten van de actie van de gemeente om illegale tuingrond van de gebruikers terug te vorderen. De eerste landelijke Speeldag NL in Hoorn is een succes. Om financiële redenen wordt de realisatie van Jachthaven De Schelphoek (Marina Kaap Hoorn) vertraagd. Het bezoek van de Statencommissie aan de werkzaamheden bij de verzwaring van de Omringdijk wordt aangegrepen om te pleiten voor het recht trekken van het dijkprofiel van het stuk Kleine Oost – Schellinkhouterdijk. Henk Tap ontvangt de kerkelijke onderscheiding Bene Merenti vanwege zijn langdurige inzet voor kerk en samenleving. Omdat het steeds moeilijker wordt voldoende vrijwilligers en sponsors te vinden voor de realisatie van het Begoniatapijt jaarlijks in augustus op de Roode Steen, besluit de Stichting Promotie Begoniatapijt dat het evenement niet meer wordt gehouden. De manier waarop de plantgaten van de bomen aan de Gedempte Turfhaven zijn afgedekt ondervindt kritiek van de Vereniging Oud Hoorn. De Stichting Cultuur Historische Route Blokker neemt een wandelroute door het dorp in gebruik die wordt aangegeven middels stoeptegels met daarop het oude gemeentewapen van Blokker. Vijf toekomstige gebruikers van het Oostereiland tekenen een huurovereenkomst met de gemeente: Filmhuis, Museum van de Twintigste Eeuw, low-budget hotel Muller en Moerkerk, een Ontwerpcentrum en projectinrichter Memo. Plannen om via een Stadsmarketeer de evenementen in en rond de Hoornse haven beter te promoten vinden niet meteen een gunstig onthaal in de gemeenteraad. Het CDA van Hoorn vraagt aandacht voor gewone welkomstborden en stadsplattegronden bij de entree van de stad. De deplorabele toestand van de huidige voorzieningen stelt het aan de kaak. Rob Weber kondigt zijn vertrek aan als directeur en programmeur van Schouwburg Het Park. Het project ‘Denken en Doen’ brengt in Hoorn driehonderd 60-plussers er toe om wekelijks te gaan bridgen en daarna bewegingsactiviteiten te doen. Top in het land. Scholengemeenschap Tabor bereidt zich voor op de uitvoering van de musical ‘In de ban van de regenboog’. Het is een eigen productie in samenwerking met Drakenberg's Boys Choir School. De uitvoeringen worden in Hoorn en in Zuid-Afrika gerealiseerd. Max van den Nouland zingt veertig jaar in het St. Janskoor en ontvangt de zilveren onderscheiding van de Gregoriusvereniging.