Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

november

Toos Louter neemt na dertig jaar vrijwilligerswerk afscheid van de Zonnebloem in Risdam Noord. Vanwege zijn grote staat van dienst ontvangt Wim Meuge de Martinusspeld van de parochie in Zwaag. De gemeente presenteert het stuk ‘De kustlijn van Hoorn’, waarin zij aangeeft dat er ruimte is voor een strand van 750 bij 40 meter tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht. Met een ruime meerderheid stemt de gemeenteraad voor een uiterst toegangsuur voor de horeca van 24.00 uur. De huurwoningen aan de Oliemolen in de Grote Waal worden verkocht. De gemeente wijst een verzoek om een horecagelegenheid als trouwlocatie aan te wijzen af. Aan Kinderopvangcentrum De Blokkendoos in de Kersenboogerd wordt voor de achtste keer een boete opgelegd, omdat de groepsgrootte niet in orde is. De gemeente dreigt het centrum te sluiten. Tijdens het Kamer Muziek Festival Hoorn komen leerlingen van de basisscholen naar de Oosterkerk voor de uitvoering van muziek en ballet van Saint-Saëns ‘Le Carnaval des Animaux’. Het Groot Hoorns Dictee kent 90 gesponsorde deelnemers die samen 4000 euro opbrengen voor twee goede doelen. Tijdens een schoolexcursie vindt de negenjarige Senna Wiesenhahn een Spaanse munt uit de periode 1691 – 1696 bij de hervormde kerk in Zwaag. De spoorlijn Hoorn Kersenboogerd – Schiphol wordt op 13 december hervat. Aan de Astronautenweg wordt een complex van 16 starterswoningen gebouwd naar een ontwerp van 70F Architecture. Het rijtje krotwoningen aan het Keern wordt op kosten van de gemeente gesloopt. De Jules Verneschool in de Grote Waal bestaat 40 jaar. De voorgenomen gedeeltelijke afsluiting van de Westerblokker bij de realisatie van de Strip wordt voorlopig niet uitgevoerd. Kunstcentrum De Boterhal exposeert de keuze van burgemeester Onno van Veldhuizen. Het Westfries Museum wil de Amerikaanse kunstenaar Len Tantillo opdracht geven voor een gezicht op het middeleeuwse Hoorn en presenteert alvast een voorstudie met het oog op fondsenwerving. Peter de Boer begint in zijn woning een nachtopvang voor daklozen. Het fotoboek en kroniek ‘Hoorn oh ja’ verschijnt niet meer. Er zijn 18 edities (1991 – 2008) verschenen. Het project huiswerkbegeleiding van stichting Netwerk ‘Goal’ slaat aan. Het wordt uitgebreid met rap en streetdance. De PvdA wil dat de katholieke kerk aan de Johannes Poststraat op de gemeentelijke monumentenlijst komt. Café-restaurant De Waag viert het vierhonderdjarig bestaan van het monumentale pand aan de Roode Steen. De Sterflats in de Grote Waal worden op initiatief van het college op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Café De Volendammer bestaat vijftig jaar. De gemeente presenteert het Bomenbeleidsplan voor de komende jaren. Met twee verzachtende maatregelen wordt de reclamebelasting voor de tweede keer aangepast. Verpleeghuis Lindendael is verbouwd en uitgebreid met nieuwbouw en wordt officieel weer in gebruik genomen. Wethouder Cilia van Weel vindt dat de kermis in de binnenstad moet blijven. In het Westfriesgasthuis wordt een nieuw MRI-scan apparaat geplaatst. De gemeente wil mensen die thuis vereenzamen, gaan opzoeken in de hoop dat zij geactiveerd kunnen worden. In sporthal De Opgang wordt de eerste ‘priklijn’ in West-Friesland opgezet voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Doelgroep: kinderen van 6 maanden tot en met vier jaar en de ouders/verzorgers van kinderen die jonger zijn dan 6 maanden. De gemeenteraad gaat akkoord met de start van een Microfinancierings Intakepunt (MFI) door Startwijzer. Het maakt onderdeel uit van een plan van aanpak om de gevolgen van de economische crisis voor de locale economie te beperken. Negen havens en zes grachten krijgen een officiële naam. De belastingdienst blijft van de vestiging in Hoorn gebruik maken. Om de kademuren niet te belasten en beschadigen moet de aanvoer van zwaar materiaal naar het Oostereiland over water plaats vinden. Dit betekent een tegenvaller van een half miljoen euro. Het evenement ‘Hoorn moet je proeven’ wordt wegens succes ook in komende jaren georganiseerd.