Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

april

Bewoners van de Johan Messchaertstraat verzetten zich tegen de voorgenomen kap van de kastanjebomen in de straat. De gemeente voert als argument aan de slechte staat waarin deze bomen verkeren. Veertien woningen aan de Koepoortsweg worden aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol en in de monumentenlijst opgenomen. De raadscommissie wijst het plan voor herinrichting van de Liornestraat af. Klaas Lakeman uit Heemskerk wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Marathon Hoorn. Het aantal hanggroepen in Hoorn neemt af, maar het aantal klachten over overlastdoor jeugd blijft stijgen. Aanhoudende leegstand van panden in de stad, onder andere aan het Nieuwland, lijkt een niet op te lossen probleem voor de gemeente. Horecabedrijf Cosy sluit na de kermis van dit jaar de deuren. Het pand aan de Gedempte Turfhaven / Nieuwland wordt verhuurd aan een bankinstelling. In de stad klinken protesten tegen vooral het verlies van het terras. Advocaat H. ter Brake beraadt zich met zijn cliënt ex-ambtenaar Alsema op cassatie na diens veroordeling tot tenslotte 100 uur onbetaalde arbeid als voorwaardelijke straf door de rechtbank in de bouwfraude-affaire van enige jaren geleden. De gemeente legt een dwangsom van 1000 euro per week op om de eigenaar van het pand aan het Achterom / Gortsteeg te bewegen de veiligheid van de situatie te verbeteren. In mei start een nieuw hulpaanbod voor kinderen die gedrags- en opvoedproblemen hebben die voortkomen uit hun licht verstandelijke beperking. De gemeente biedt omwonenden van hangplekken in Blokker een training ‘omgaan met hangjongeren’ aan. De kastanjebomen aan de Johan Messchaertstraat worden in een periode van vijf tot tien jaar in fases vervangen. De VVD in Hoorn stelt voor in de schouwburg een ‘Wall of Fame’ van Hoornse artiesten in te richten. Het armoedebeleid in Hoorn wordt voortgezet met nadruk op ondersteuning van de jeugd. De Wizzl winkel op NS station Kersenboogerd wordt opgeheven. Stichting Zonnehuizen opent op Nieuwe Steen een polikliniek voor kinderen tot 18 jaar die met psychische problemen kampen. Stichting Kind en Ziekenhuis kent het WFG Hoorn na een kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijkheid (Smiley) voor de kinderafdeling nu ook een Smiley toe voor de dagbehandeling. In de binnenstad worden vier speelplekken voor kleine kinderen ingericht. De gemeenteraad stemt in met de plannen voor de uitbreiding van het Run Shopping Centre aan de Van Aalstweg. Ondernemer Paul Groes ziet zijn plannen voor nieuwbouw op de plaats van vier panden aan het Nieuwland door de gemeente afgewezen. Bewoners van Plevier in de Kersenboogerd protesteren bij de Nederlandse Spoorwegen tegen overlast van bij hun woningen geparkeerde treinen. Om werkgelegenheid te stimuleren en werkverkeer naar de Randstad terug te dringen wil de gemeente in de komende jaren 75.000 m2 kantoorruimte realiseren. Trui Woudstra gaat, bij het 15-jarig bestaan van ‘haar’ Thuiszorgwinkel van Omring, met pensioen. Kees Wijnker is 65 jaar koster. Hij stopt met zijn werk in de Cyriacuskerk, dat hij 16 jaar na zijn pensionering als vrijwilliger heeft voortgezet. De fractie van het CDA is van oordeel dat ook Hoorn de namenlijst van de Marokkaanse overheid niet meer moet gebruiken. Dick Bransen is veertig jaar lid van Toneelclub Michaël in Blokker. In de laatste 25 jaar daarvan is hij voorzitter. Aan de kade van de Schelphoek aan de Schellinkhouterdijk arriveert het Ro-Ro-schip Ms. Vera, geladen met trailers en containers met bouwmaterialen. De eerste testvaart voor een lijndienst tussen Rotterdam, Tiel en Hoorn is hiermee een feit, een initiatief van Rijkswaterstaat, Ooms Avenhorn en de Westfriese Containerterminal. Om de lokale gevolgen van de economische crisis te bestrijden roept de gemeente een fonds van 1 miljoen euro in het leven. Vanaf 12 mei komt er een lijndienst voor een containerschip langs Amsterdam, Kampen en Hoorn. Bij hun afscheid als bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen in Hoorn ontvangen Jan Wijnker, Gonny de Vries en Annie Koning de bronzen legpenning van de gemeente. Het hoofdpostkantoor in winkelcentrum De Huesmolen, het laatste kantoor in West-friesland, sluit op 16 juli de deuren. Het gebouw wordt verkocht. Intermaris/Hoeksteen maakt plannen bekend voor de sloop van drie flats aan de Astronautenweg, dicht bij de Weel. Voor zes andere (ster)flats wordt sloop overwogen. Flats die blijven zullen worden gerenoveerd. Uit vrees voor ‘examenstunts’ en daarbij behorende overlast besluit de leiding van scholengemeenschap Oscar Romero op vrijdag 8 mei de lessen voor 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo te laten vervallen. De gemeente Hoorn besluit niet langer meer kunst aan te kopen zoals dat sinds 1985 gebeurde. De provisorische routes voor fietsers langs de Willemsweg worden nauwelijks gebruikt. De werkzaamheden aan de versterking van de dijk duren nog enige jaren. Een duidelijk aangegeven omleiding voor fietsers naar bedrijventerrein Hoorn80 wordt voorbereid. Kim Takken, Daniëlle Wit, Leslie van Velzen, Inge Rottiné en Sanne Vlaar uit Blokker krijgen het Jeugdlintje 2009 van de gemeente Hoorn. Ook Kyara Takken uit Zwaag werd daarmee onderscheiden. An van Elst wordt aangesteld als manager van MAK Blokweer. Bij de jaarlijkse lintjesregen worden Hans Rijswijk en Bert Rozemond benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Jan Wigard, Michel Lieshout, Phil van Dijk, Ria van Duin-Copier en Geert Bijl worden lid in de orde van Oranje-Nassau.