Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

december

Voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep worden in Hoorn 6165 mensen uitgenodigd. Hierop reageert 70%, meer dan gemiddeld in Nederland. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (onderwijs) bezoekt de Regionale Opleidingsschool West-Friesland (als excellent beoordeeld) voor de opleiding van nieuwe docenten. Zij feliciteert Andrew Niemeijer, leraar aan OSG West-Friesland, met zijn verkiezing tot docent van het jaar. In de Kersenboogerd worden twee nieuwe kinderopvangcentra gebouwd voor in totaal 150 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het college neemt het voorstel voor de nieuw te bouwen brandweerkazerne op de Oude Veiling terug. De gemeenteraad vermoedt de aanloop naar een nieuwe hoofdvestiging in plaats van de kazerne aan de Nieuwe Wal en vindt het voorstel onvoldoende onderbouwd. Het echtpaar Joseph en Bertha Dingsdag viert zijn 65-jarig huwelijk. Het geraamde tekort op de plannen voor het Oostereiland beloopt inmiddels 1,5 miljoen euro. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 keren de PvdA-wethouders Jack van Es en Ronald Witteveen niet terug in het gemeentebestuur. De gemeente gaat micro-krediet verstrekken aan mensen in de bijstand die een eigen bedrijfje willen opzetten. De gemeente start een campagne tegen vandalisme onder het motto ‘Vandalen betalen’. De Socialistische Partij SP gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Tijdens een politieke discussie wordt aangedrongen op een sportbeleidsplan. Uitgangspunt dient te zijn dat topsport wel belangrijk is, maar niet de hoogste prioriteit kan zijn. De collectie van het Turks Museum in Hoorn gaat over naar het Turks Museum Nederland in Den Haag. De Engeltjesbrug tussen de Bierkade en de Korenmarkt is geheel gerenoveerd. PvdA-raadslid Levent Helelespe is van oordeel dat zijn fractie zijn inspanningen voor de gemeenteraad niet voldoende waardeert. Hij stapt over naar de Fractie Tonnaer. Het parochiebestuur van Hoorn wil niet dat de Engelbewaarderskerk aan de Joh. Poststraat op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst. Het tweetalig vwo van s.g. Werenfridus is officieel Europees gecertificeerd. De eerste lichting afgestudeerden krijgt het Internationaal Baccalaureaat, een internationaal toegangsdiploma tot universiteiten. De gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Drechterland en Wervershoof sluiten zich aan bij de Archeologische Dienst Hoorn. De gemeenteraad gaat akkoord met het Bomenbeleidsplan, waarin een lijst met monumentale bomen is opgenomen, en vraagt het college om ook een lijst van beeldbepalende bomen op te stellen. Wandelsportvereniging UDI-SOS (Uitspanning door Inspanning – Samen op Stap) bestaat 75 jaar. Zij ontvangt de Koninklijke Erepenning. Buurthuis ’t Slot in het Venenlaankwartier blijft open. De Engelbewaarderskerk komt niet op gemeentelijke monumentenlijst. Het college stelt een lijst op van moderne monumenten in Hoorn. Het plein van de Vijzelmolen in de Grote Waal is gerenoveerd. Het beeld ‘Moeder en kind’ van beeldhouwer Nic Jonk krijgt er een plaats. Nelis Blouw wordt benoemd tot lid van verdienste van biljartvereniging Horna. Na bijna dertig jaar neemt Toon Zürcher als gynaecoloog afscheid van het Westfriesgasthuis. Intermaris Hoeksteen koopt 151 woningen die gebouwd gaan worden op de Blauwe Berg. De overlast van gladheid door sneeuw leidt tot klachten over de aanpak van de gemeente om die gladheid te bestrijden. De konijnen die op de voetbalvelden van Hollandia en De Blokkers voor schade zorgen, worden afgeschoten. Een gespecialiseerd bedrijf wordt hiervoor in de arm genomen. Het Sportgala Hoorn wordt sober georganiseerd in Schouwburg Het Park. Iedereen die van de gemeente Hoorn een bijstandsuitkering krijgt, ontvangt een duurzaam kerstpakket in het kader van de Puur Hoorn klimaatcampagne. De voorgevel van het pand Kleine Noord 43 is door de eigenaar geheel gerenoveerd. Na een reeks branden in bergingen van flats in de grote Waal besluit verhuurder Intermaris Hoeksteen een bewakingsbedrijf in te schakelen. Onderzoek naar de waardering van de weekmarkten in Hoorn wijst uit dat voor de zaterdagmarkt nog voldoende belangstelling bestaat. De markten in de Kersenboogerd en de Huesmolen trekken beduidend minder belangstelling, waardoor het aantal kramen afneemt. Het Open Huis op eerste Kerstdag in de Noorderkerk wordt met succes georganiseerd. Als opvolger van Rob Weber wordt Lineke Kortekaas benoemd tot directeur van Schouwburg en Congrescentrum Het Park. De VVD-fractie bepleit de terugkeer van de traditie om kerstboomverbranding in alle wijken te organiseren. Het college wil drie supermarkten in de stad de status van avondwinkel geven. Zo wordt openstelling op zondag van 16 tot 22 uur mogelijk. Bewoners van het Venenlaankwartier pleiten voor vestiging van een supermarkt op de plek tegenover de flats aan de Holenweg, desnoods los van de overige plannen op die plaats. De raad van State beslist dat de burgemeester van Hoorn terecht café ’t Hoornsche Veerhuys aan de Dubbele Buurt voor een jaar gesloten heeft wegens de vondst van soft- en harddrugs in het café. Het CDA van Hoorn wil niet dat aan drie supermarkten in de stad zondagopenstelling (status avondwinkel) wordt toegestaan. Deze regel besluit 15 Kronieken van Hoorn, begonnen in 1994 en 1995 door Pim van der Waal en sindsdien geschreven door Koos van Bockxmeer. Zij werden gepubliceerd in de uitgave ‘Hoorn oh ja’ die vanaf 1991 tot 2008 (en 2009) jaarlijks verscheen.