Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

oktober

In de Grote Waal gaat een nieuwe vorm van samenwerking tussen scholen en welzijnsorganisatie Netwerk van start: als brede school gaan zij extra activiteiten voor kinderen en ouders ontplooien. Het dorpenoverleg Blokker en Zwaag vraagt voor de toekomstige woonwijk Bangert en Oosterpolder indeling, namen en huisnummering die voor buitenstaanders ook begrijpelijk zijn. Kinderboerderij De Woid aan de Koperslager in de wijk Risdam bestaat 25 jaar en viert het jubileum met tal van activiteiten. In een brief aan de gemeenteraad vraagt raadslid H. van Lunteren namens de VVD om een interpellatie als aanzet voor een debat over het functioneren van wethouder J. van Es (PvdA) bij de ontwikkelingen rondom De Blauwe Berg. De gemeente biedt automobilisten die schade hebben gehad na een aanrijding met een roadblock op de parkeerterreinen Pelmolenpad of Transferium geen financiële tegemoetkoming. In het huis van bewaring in Zwaag zijn dertien cellen ingericht voor het herbergen van twee gevangenen. Dit aantal zal worden uitgebreid tot 37 tweepersoonscellen. Om kosten te besparen moeten volgens de Hoornse politiek de twee kinderboerderijen en het milieucentrum MAK zo snel mogelijk samenwerken. Het voormalige Streekziekenhuis aan de Wabenstraat en de oude schouwburg Het Park aan de Westerdijk vallen ten prooi aan de slopershamer. Na veertig jaar lesgeven neemt Betty Visser – Hoogendoorn op basisschool de Windvaan, locatie Troubadour, afscheid van het onderwijs. In Hoorn komt een fusie van de gereformeerde kerk Het Octaaf en de twee hervormde gemeenten de Noorderkerk en de dorpskerk in Zwaag tot stand. De Lutherse kerk aan de Ramen, die ook onder het nieuwe kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland (PKN) valt, blijft op zichzelf. De ondernemers in het Hoornse winkelgebied lopen nog niet warm voor de invoering van binnenstadsmanagement. Het Milieucentrum en Kijkboerderij MAK in Blokker wordt officieel geopend. Wethouder J. van Es krijgt de door hem verlangde steun van de gemeenteraad om voort te gaan met de ontwikkeling van De Blauwe Berg. Hermans Retail Group begint met de vestiging van XL MediaStore op de Veemarkt een nieuwe landelijke winkelketen. Voor het nieuwe kunst- en cultuurbeleid in Hoorn acht de gemeenteraad een raad voor cultuur als adviseur van de politiek noodzakelijk. De resultaten van de stadsgesprekken over de toekomstige ontwikkelingen in Hoorn zullen worden verwerkt in de eigen toekomstvisie die de gemeenteraad uitwerkt. De Stormvogel, zmlk-school voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar, zal verhuizen naar de voormalige Praktijkschool aan de Wabenstraat. Om dit gebouw te renoveren en aan te passen is 1,7 miljoen euro nodig. De eerste vrijwilligers voor rouwbegeleiding behalen hun certificaat als afsluiting van een speciale cursus die door het Dienstencentrum en Humanitas in Hoorn werd georganiseerd. Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, noemt het effect voor de gemeente Hoorn van de nieuwe bezuinigingen die staatssecretaris Medy van der Laan voor algemene monumentenzorg doorvoert, ‘een giller’. Hij sprak zich uit over deze problematiek bij de presentatie van het boek over 30 jaar Stichting Stadsherstel Hoorn in de Oosterkerk. De rechter acht de straf van ongevraagd ontslag voor een ambtenaar van de gemeente Hoorn niet onevenredig en wijst het verzoek van de ambtenaar om zijn oneervol ontslag op te schorten in afwachting van een uitspraak van de strafrechter, af. Nu de Woningwet is veranderd ziet de fractie van de PvdA nieuwe mogelijkheden voor de gemeente om op te treden tegen vervallen panden en ‘gaten’ in de binnenstad. Het CDA van Hoorn wil dat het college zo snel mogelijk openheid van zaken geeft over de plaats waar in de toekomst een campus voor zo'n 5000 leerlingen van het voortgezet onderwijs kan komen en aan welke criteria zo'n locatie voldoen. Tijdens de najaarsvergadering van Vereniging Oud Hoorn wordt Klaas Bakker onderscheiden vanwege het feit dat door zijn toedoen het hoekpand Oude Doelenkade 27 bewaard is gebleven en prachtig is gerestaureerd. De onroerendezaakbelasting in Hoorn gaat in 2005 met één procent omhoog. Drukkerij Klaassen bestaat 100 jaar. Het voormalige kantoor van BDO accountants aan de Nieuwe Steen wordt verbouwd tot een groot centrum voor tandartsen (Tandartsen onder een dak TOED). Jacobus Petrus (Jaap) van Westen viert in Zwaag zijn 100e verjaardag. Speeltuin De Speelhoorn wil in het volgende seizoen zeven dagen per week van elf tot vijf uur open zijn. Afdeling Risdam Noord van de Zonnebloem viert haar 25-jarig jubileum. De vrijwilligsters van het eerste uur, Toos Louter en Gonnie de Vries krijgen hierbij de gouden Zonnebloemspeld. Het tussenvonnis van de Alkmaarse rechtbank over het instorten van de toneeltoren van schouwburg Het Park (in aanbouw, op 10 april 2001) wijst een claim van 10 miljoen euro bij Heddes Bouw aan Hoorn toe, en een claim van 4 miljoen euro van Heddes Bouw, omdat de gemeente Hoorn het contract onterecht heeft opgezegd, bij de gemeente Hoorn. Het college van Hoorn ziet geen belemmering voor de realisering van waterwoningen bij de nieuwe jachthaven in de Schelphoek. De manifestatie en multimedia-evenement (I)magimix, door een aantal kunstenaars in de OSG aan de Bontekoestraat georganiseerd, trekt 400 bezoekers. Om de brandgevaarlijke situatie op het woonwagencentrum aan de Bobeldijk te verbeteren moeten drie woonwagens worden verwijderd. Nadat het werk vier maanden door een bezwaarprocedure heeft stilgelegen wordt de bouw van de uitbreiding van basisschool Het Spectrum aan de Volkerakweg hervat. De tiende Kunst- en Cultuurprijs van Hoorn is gewonnen door jazzclub Jazz Affairs. Na vijfentwintig jaar beëindigen Truus en Kees Meijer hun fietsenhandel Trukee aan de Breestraat.