Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

mei

Om het vandalisme in het Julianapark te beteugelen overweegt het college maatregelen als bewaking tijdens de nachten en installatie van 'hufterproof' parkmeubilair. De Stg. Koepelkerk Hoorn heeft genoeg geld ingezameld voor een automatische luidinstallatie, waardoor o.a. de Angelusklok weer dagelijks tot klinken gebracht kan worden. Crown Specialty Packaging, waarin het Hoornse Blikemba is opgegaan, viert het 125-jarig bestaan. De officiële opening van het Westfriesgasthuis WFG door prinses Margriet, gaat vergezeld van een theaterproductie voor het personeel, die vijf avonden in de nieuwe schouwburg wordt uitgevoerd. Het verzoek om subsidie voor het Nederlands Affichemuseum in Hoorn wordt door de Raad voor de Cultuur afgewezen. Het hoofdkantoor van de Wooncompagnie, een woningcorporatie die 12.500 woningen bezit en actief is in twaalf gemeenten in Noord-Holland, wordt in Hoorn gevestigd. De gemeente ontslaat één van de ambtenaren, vroeger projectmanager van de afdeling voorbereiding en uitvoering bij gemeentewerken van Hoorn, vanwege zijn rol in de bouwfraude. Wegenbouwer Ooms en de gemeente Hoorn nemen het nieuwe energiesysteem op bedrijventerrein Westfrisia Oost in gebruik: in de winter wordt warmte, in de zomer koelte gewonnen uit het asfalt in het gebied. Hilbert Wiebes vecht in een kort geding zijn ontslag aan als ambtenaar van de gemeente Hoorn. De honderdste voorstelling van musical 'De scheepsjongens van Bontekoe' wordt in schouwburg Het Park gegeven. De cast krijgt van burgemeester Van Veldhuizen na afloop het boek 'Hoorn en de Zee'. De grondwerken aan de nieuwe wijk Bangert/Oosterpolder zijn al begonnen, hoewel de vergunning van het ministerie van Natuur, Landbouw en Visserij er nog niet is. Ingrid Tillema bedankt, onder andere om gezondheidsredenen, als gemeenteraadslid voor D66. Bewoners van de Grote Waal gaan werken aan een project met buurtvaders in de wijk. Peter Zijp gaat na dertig jaar als hoofdhavenmeester van de Grashaven met pensioen. Prinses Margriet verricht de officiële opening van het nieuwe Westfriesgasthuis WFG. De gemeentebegroting voor 2004 sluit met een tekort van € 1,5 miljoen. Voor de komende jaren moet met een bezuiniging van € 5 miljoen rekening worden gehouden. Anneke Klomp wint de eerste verpleegkundigenprijs van het Westfriesgasthuis met haar voorstel de bezoektijden bij de afdeling longverpleegkunde aan te passen aan de behoeften van de patiënt. Het buurthuis De Schoor aan de Tweeboomlaan bestaat 40 jaar. Het wordt o.a. gevierd met een straatontbijt voor alle bewoners van Hoorn Noord. De gemeente Hoorn zal, als de overige 12 gemeenten van het SOW bereid zijn de diensten af te nemen, een aantal taken van het SamenwerkingsOrgaan Westfriesland uitvoeren. Het SOW wordt per 1 januari 2005 opgeheven. Filmhuis Hoorn bestaat 30 jaar. Het toekomstige woongebied op de locatie van het oude Streekziekenhuis zal 'De Streektuinen' worden genoemd. Het nieuwe gebouw van sociale werkplaats Op/maat aan het Dampten wordt officieel in gebruik genomen door Gerda Zwier, directiesecretaris van dit 50 jaar oude bedrijf. De aanleg van een viaduct over de Provincialeweg bij het Keern kost zeker € 10 miljoen. Te duur en dus onhaalbaar, oordeelt het college. Het gerestaureerde gebouw van de Doelen aan de Achterstraat wordt ingericht als nieuw onderkomen voor de Stichting Netwerk. De Hoornse politiek is nu lovend over het Affichemuseum en stelt de waterschapspanden voor langere tijd beschikbaar aan deze instelling. Een deel van het gebouw van de vroegere Technische School Hoorn aan de Johan Poststraat zal in gebruik worden gegeven aan het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). De nieuwe schouwburg Het Park krijgt van de familie Zeeman en haar bedrijf Zeeman Vastgoed een nieuwe Steinway concertvleugel. De landelijke organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB richt een afdeling Hoorn op. De commissie stadsontwikkeling keurt het ontwerp voor de aanleg van een rotonde in de bocht van de Provincialeweg bij het Missiehuis goed. De rotonde dient voor de ontsluiting van de Blauwe Berg en de Berkhouterweg. De commissie gaat ook akkoord met het voorstel om de Blauwe Berg tevens op de Bobeldijkerweg aan te sluiten. Wethouder Jack van Es verricht de officiële opening van het wooncomplex aan de Timpaan in de wijk Kersenboogerd. Na twaalf seizoenen in de Hoofdklasse van de KNVB degradeert v.v. Hollandia naar de eerste klasse. Er worden extra maatregelen genomen om de omgeving van de nieuwe schouwburg aan de Westerdijk te beschermen tegen vandalisme en foutparkeerders. De oude schouwburg Het Park gaat na 35 jaar definitief dicht.