Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

maart

De VVV en de horeca bieden een voor Hoorn nieuw arrangement aan: happen en stappen. Een dinner tour met begeleiding van een gids. De gemeente stelt verlaagde tarieven op maandag t/m donderdag vast voor de attracties op de zomerkermis. Corrie Korving ontvangt de Saltospeld als waardering voor haar inzet op het gebied van emancipatie. Bewoners van het Achterom tekenen bezwaar aan tegen het kappen of verplaatsen van 29 van de 39 linden als gevolg van de herinrichting van de straat. De gemeente wordt door een nieuwe uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot aanpassing van de aanslagen voor baatbelasting, opgelegd aan horecabedrijven vanwege de herinrichting van de Rode Steen. Gemeenteraadslid Peter van der Hall, fractievoorzitter en oprichter van Hoorns Belang, overlijdt plotseling ten gevolge van een hersenbloeding. Verplaatsen van het busstation naar de plaats van het transferium aan de Van Dedemstraat blijkt financieel niet haalbaar. De gemeente moet de plannen voor het noordelijk stationsgebied aanpassen. De PvdA-fractie stelt voor om anderhalf miljoen euro vrij te maken voor renovatie en het onderheien van de verzakte baan van atletiekvereniging Hollandia. De CDA-fractie vraagt het college of bij ‘bepaalde groepen’ uit veiligheidsoverwegingen geen gemeentebelasting wordt geïnd. Zij acht zo een situatie niet acceptabel. De welzijnsvoorzieningen in de nieuwe wijk Bangert / Oosterpolder zullen bestaan uit een sporthal, twee scholen met elk een peuterspeelzaal, een buurthuis en mogelijk een gezondheidscentrum. Wethouder C. van Weel komt aan de bezwaren van bewoners tegen het kappen / verplaatsen van linden op het Achterom tegemoet. Hoorns Belang draagt Ruud Roozeboom voor als opvolger van Peter van der Hall in de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van een viaduct over de Westfrisiaweg bij de wijk Bangert / Oosterpolder. Fanfare Sint Cecilia viert het 90-jarig bestaan met een feestelijk concert in de sporthal aan het Munnikenwoud. De moord op Martin Hoogland, op 18 maart op de hoek Van Dedemstraat / Keern, roept de vraag op of de vestiging van de halfopen inrichting van Justitie De Sluis aan het Keern gehandhaafd moet blijven. Het gerestaureerde pand van de loge West-Friesland aan de Binnenluiendijk wordt officieel geopend door burgemeester O. van Veldhuizen. Wethouder C. van Weel stelt voor een nieuwe verkeersvisie voor de stad te laten ontwikkelen. Theo Beerepoot, veertig jaar actief lid van fanfare Sint Cecilia, wordt onderscheiden met het speldje van de club. Opnieuw een tegenvaller bij de bouw van de nieuwe schouwburg: door de verlate oplevering moeten de nieuwe eisen aangaande brandveiligheid worden verwerkt en dat kost bijna € 300.000,- extra. De gemeente wil de helft hiervan verhalen op Bouwbedrijf Heddes. De gemeente gaat voor alle ambtenaren de ambtseed invoeren en stelt voor hen ook een gedragcode op. Met dit voornemen presenteert het college het rapport van het onderzoek naar bouwfraude dat door Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies is opgesteld. VVD-fractievoorzitter W. van Hilten vindt dat niet alleen ambtenaren, maar zo nodig ook ex-bestuurders moeten worden aangepakt naar aanleiding van de rapportage over bouwfraude in de gemeente. Na 36 jaar betrokken te zijn geweest bij de dienst neemt Arend Leeuw afscheid als technisch onderhoudsman van de Hoornse brandweer. In een brief aan de gemeenteraad meldt het college dat het te duur wordt om in de oude schouwburg tijdelijk een bioscoop in te richten. De Provinciale Statenfractie van de PvdA wil de verstopping van de wegen rond Hoorn aanpakken en stelt voor om de bouw van een viaduct over de Westfrisiaweg te financieren met gereserveerd geld voor de bouw van een grote zeesluis bij IJmuiden, die pas na 2010 misschien wordt aangelegd. Een meerderheid in de gemeenteraad is er voorstander van om een deel van de Dorpsstraat aan te wijzen als 30-km gebied.