Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

juni

Het CDA van Hoorn stelt voor om de gymzaal van de voormalige Prismaschool aan de Kometenstraat in gebruik te geven aan de Hoornse Gym en Turnclub. De oude botterwerf van Droste aan de Karperkuil zal niet worden gedemonteerd, maar blijft behouden. De Hoornse monumentencommissie schaart zich achter het gemeentelijk beleid en wijst het plaatsen van antennes voor mobiele telefonie op de toren van de Grote Kerk af. Tinie Mulder neemt na vijf jaar afscheid als onbezoldigd voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Binnenstad. Zij zal worden opgevolgd door Jan van Thienen. De gemeente Hoorn verstrekt aan Theater Het Pakhuis geen extra subsidie meer. Het voortbestaan van het theater komt daardoor in gevaar. Inge Wiebes mag van haar partij VVD aanblijven als gemeenteraadslid, ondanks de discussie vanwege het ontslag van haar echtgenoot als ambtenaar van Hoorn. Omdat zij 25 jaar lid is van het gemengd koor De Hoeksteen uit de Risdam wordt Tinie Werkhoven onderscheiden met de Gregoriusspeld. Een project van intensieve begeleiding, dat 200.000 euro gaat kosten, wordt door het college ingezet om een kleine groep 'draaideurcriminelen' aan te pakken. Atletiekvereniging Hollandia gaat door verkoop van 625 heipalen à 240 euro geld verzamelen voor de renovatie van de verzakte kunststof 'sintelbaan' op de Blauwe Berg. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over een te verstrekken bijdrage. Zeilschool voor volwassenen De Windhoorn wil de Drostewerf kopen of langdurig huren van de gemeente. De 44-jarige Italiaan Giancarlo Rizzo, stagiair in de Michaëlparochie in Westerblokker, is in Haarlem priester gewijd en viert zijn eerste plechtige mis in Blokker. René Feller uit Zwaag wordt, dank zij een subsidie van de Fifa, bondscoach van Eritrea. Eerder werkte hij drie seizoenen als trainer in Koeweit. De gemeente beëindigt na de zomervakantie van 2005 het subsidiëren van het zwemonderwijs voor basisscholen. Het haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een jachthaven bij de Schelphoek wordt voortgezet. Nieuw element hierbij is het inpassen van een wijk met waterwoningen in het project. VOC Hoorn stelt voor om de zaterdagse weekmarkt te verplaatsen naar de Rode Steen en de kop van het Grote Noord en van het Grote Oost. Voor het tweede opeenvolgende jaar mag Deen zich de beste supermarktformule van Nederland noemen. Het kunstwerk van Rudi van de Wint, een aluminium waaier, wordt in het Hoornsche Hop geplaatst op 20 meter afstand van de oever bij de schouwburg. Bewoners van de Westerdijk komen in actie voor het behoud van hun steigers, die in het Hoornsche Hop staan. De vrijwilligers van het Museum van de Twintigste Eeuw krijgen een Eenhoornzegel, een cheque ter waarde van € 1.000. Karel Company realiseert vier showrooms bij de entree van bedrijventerrein De Oude Veiling. Zij zullen begin volgend jaar onder de naam Nieuwe Veiling in gebruik genomen worden. Zeeman Vastgoed en de familie Jo Roelof Zeeman dragen de toegezegde nieuwe Steinway concertvleugel over aan schouwburg Het Park. Het winkelcentrum in de toekomstige wijk Bangert en Oosterpolder zal worden voorzien van een ondergrondse parkeergarage. De brug bij de Pakhuisstraat wordt verwijderd. De renovatie ervan zal een half jaar duren. De PvdA in Hoorn stelt voor om de renovatie van de atletiekbaan van Hollandia de financieren uit de bezuiniging op het zwemonderwijs. Mevrouw Kooij-Van der Horst viert haar 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Westerhaven. Drie nieuwe stedenbouwkundige modellen voor de inrichting van het stationsgebied worden aan de politiek gepresenteerd. Duidelijk is dat de huidige plannen financieel onhaalbaar zijn voor de gemeente. Tiny Mulder ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn als blijk van waardering voor haar inzet voor de binnenstad. De Vereniging Oud Hoorn pleit voor een strikte handhaving van de regels bij de uitvoering van verleende bouwvergunningen. Zij wijst op twee projecten waarbij van de bouwvergunning wordt afgeweken. Omdat het Jongerenplatform Hoorn niet meer voldoet, stelt het college voor te komen tot de oprichting van een Jongerenraad die gevraagd en ongevraagd advies zal geven aan de gemeente. Kinderopvang 't Herdertje in Zwaag maakt na het faillissement in de nieuwe stichting 't Herdertje een doorstart in afgeslankte vorm. Het Milieu Activiteitencentrum met Kinderboerderij MAK in Blokker tekent bezwaar aan tegen de vermindering van subsidie die de gemeente zich heeft voorgenomen. Juf Blienie van der Deure-Balk neemt na veertig dienstjaren in het onderwijs afscheid van De Tweemaster. Ton van Kesteren is de eerste kunstenaar van wie werk geëxposeerd wordt in de nieuwe schouwburg. Koningin Beatrix verricht de officiële opening van de nieuwe schouwburg Het Park. De fractie van het CDA stemt in met renovatie van de atletiekbaan op de Blauwe Berg. De politie in Hoorn houdt geen kijk- en veilingdagen van gevonden fietsen meer. Zij draagt de afhandeling over aan de gemeente. Het bestuur van zwembad De Waterhoorn waarschuwt dat bezuiniging op schoolzwemmen zal leiden tot een tekort op de exploitatierekening. De gemeenteraad besluit 1,7 miljoen euro vrij te maken voor de renovatie van de atletiekbaan op de Blauwe Berg. Zij geeft aan dat hiervoor de ‘stille reserves’ van de gemeente moeten worden aangewend.