Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

maart

Gezien de hoeveelheid geweld die er plaats vindt is camera toezicht in de binnenstad een overdreven maatregel. De commissie algemeen bestuurlijke zaken steunt deze bevinding van een speciale werkgroep. Verzekeringsbedrijf Centraal Beheer/Achmea trekt het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in Amsterdam in. Het zal de schade door de ingestorte toneeltoren van de schouwburg aan de gemeente Hoorn uitbetalen. De provincie zal de grote internationale openluchttentoonstelling ‘Upstream’ in Hoorn met € 204.000 subsidiëren. Hierin staat de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie centraal. Met een handtekeningenactie en een bezwaarschrift protesteren omwonenden tegen het bouwplan voor een appartementencomplex op de hoek Gravenstraat / Gerritsland. De predikant van de gereformeerde kerk in Hoorn, dominee Marnix van der Sijs, vertrekt met zijn echtgenote voor vier jaar naar Kameroen om daar in het studentenpastoraat te gaan werken. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad verliest de VVD drie zetels, krijgt de nieuwe partij VOCH er drie en wordt het CDA na de PvdA de tweede partij in de nieuwe raad. Bij zijn vertrek wegens onbezoldigd verlof in verband met zijn functie als gedeputeerde van Noord-Holland ontvangt voormalig hoofd externe betrekkingen Hans Schipper de zilveren eremedaille van de gemeente Hoorn. In hoger beroep spreekt het Amsterdams gerechtshof het vonnis uit dat de gemeente Hoorn terecht het contract met bouwbedrijf Heddes heeft opgezegd. Radio Hoorn neemt de nieuwe studio voor de lokale radio in de Grote Waal in gebruik en verlaat het gebouw in de Wisselstraat, van waaruit zij 16 jaar uitzendingen heeft verzorgd. Het gebouw van Emancipatiecentrum Salto aan het Kleine Oost moet worden opgeknapt en verbouwd. De kosten daarvan zijn zo hoog dat het bestuur voorstelt om het werk over de wijken te verdelen. Henk Overbeek, ambtenaar bij de afdeling Monumentenzorg, ontvangt bij zijn afscheid de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Met een vriendelijk woord voor ieder neemt burgemeester P. Janssens afscheid van de vertrekkende wethouders en gemeenteraadsleden. Kitty Hartgers (Groen Links), Wim van der Peet (CDA) en Ria Wilms PvdA) worden tot lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd, omdat zij meer dan 12 jaar raadslid zijn geweest. Het college van Hoorn bestaat uit vijf wethouders en zal worden gevormd door de PvdA, het CDA, de VVD en D66. Bij de politie is aangifte gedaan van valsheid in geschrifte door de gemeente. Uit twee bouwvergunningen voor het project het Jeudje blijkt dat er met de procedure is gesjoemeld. Burgemeester P. Janssens wil dat de coffeeshop in de Grote Havensteeg na 1 mei wordt gesloten. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf PWN verlaat het kantoor aan de Geldelozeweg. Door reorganisatie wordt het regiokantoor opgeheven. Het PWN is nu gevestigd in Wormerveer. In het kader van de herdenking van 400 jaar Verenigde Oost-Indische Compagnie benoemt commissaris van de Koningin J. van Kemenade burgemeester P. Janssens tot hoofd-bewindhebber van de Hoornse VOC-groep. De stichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad maakt bezwaar tegen het ontwerp voor de aanbouw aan de Oosterkerk en pleit voor terugkeer naar ‘historiserende bouw’. De Hogeschool Alkmaar schort de start van een nevenvestiging Hoger Beroeps Onderwijs Economie in Hoorn op. De HBO-raad heeft namelijk besloten om alle voor studiejaar 2003 ingediende aanvragen voor nieuwe vestigingen te bevriezen. De eerste Montessorischool in West-Friesland, de Hoornse school De Flierefluiter, viert haar 25-jarig bestaan. Verzorgingshuis Avondlicht bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt het boek ‘Avondlicht 75 jaar’ gepresenteerd en wordt er een feestweek georganiseerd.