Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

september

Een groep van tien omwonenden en ondernemers rond het Kerkplein tekent bezwaar aan tegen de afwijzing door het college van Hoorn van het verzoek om op te treden tegen overlast van coffeeshop 't Keteltje. De fracties van deVVD en D66 vragen het college maatregelen te treffen om winkelcentrum De Huesmolen op te knappen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft een subsidie van 3.693.000 euro voor de bouw van een kunstijsbaan in Hoorn opgenomen in de nieuwe begroting. De burgemeester van Hoorn zal aan coffeeshop 't Keteltje een overlastvergunning verlenen. Daardoor komt er een handhavingsinstrument om het woon- en leefklimaat te beschermen. De gemeente wordt weer eigenaar van het gebouw van het centrum voor amateurkunst De Blauwe Schuit. Zo kunnen de financiële problemen van deze instelling beter worden beheerst. Burgemeester P. Janssens opent officieel de manifestatie Upstream in Hoorn, waarin kunstenaars uit binnen - en buitenland hun visie geven op de viering van 400 jaar VOC. De gemeente Hoorn wordt in het parlementair onderzoek bouwfraude beticht van het aannemen van “verwenreisjes”. Met de presentatie van een plan voor de bouw van een Metrobioscoop, kantoren, appartementen en een parkeergarage op de plaats van de Fordgarage aan het Keern wordt door VOC Hoorn de discussie over de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn aldaar actueel gemaakt. Wethouder Van Es slaat de eerste paal voor de nieuwbouw van het Atlas College aan het Dampten. Het bestuur van de Hoornse Stadsfeesten besluit dat het festival het werk blijft van vrijwilligers en wijst professionalisering van de organisatie en schaalvergroting af. De gemeente gaat zelf onderzoeken of Hoorn is gedupeerd door illegale prijsafspraken bij de realisatie van grote projecten weg - en waterbouw. De vereniging Vrienden van Lindendael bestaat 25 jaar. Zij viert dat met een jubileum concert in de Noorderkerk. Het onderbrengen van de Praktijkschool West-Friesland in de voormalige Johannes Post- mavo aan de Gording gaat de gemeente bijna vijf miljoen euro kosten, waarvan al 3,1 miljoen is goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit om het voorstel van het college om 1000 euro leges te vragen bij een verzoek tot planschade vergoeding terug te brengen tot 500 euro. Uitgegeven wordt het boek ‘En toen werd het hek gesloten’. Het behandelt de ruim 100 jarige geschiedenis van Drukkerij Noordholland. De raadscommissie stadsontwikkeling en leefomgeving gaat akkoord met een extra krediet van € 40.000 ten behoeve van het milieucentrum in de Blokweer. Intermaris Woondiensten presenteert de plannen voor de bebouwing van een deel van de Blokweer. In de reeks van publicatie stichting Bas Baltus verschijnt nummer 11: “Het Claas Stapels Hofje in Hoorn”. Op West 27 is zonder vergunning een café gestart. Omwonenden uiten hun zorg over deze situatie. De Hoornse politiek wil fors investeren in meer toezicht bij openbare gebouwen en hangplekken. Afgevaardigden van het Westfries Gasthuis, psychiatrisch centrum Duin en Bosch en het Riagg leggen de eerste steen voor de nieuwbouw van het toekomstige Geestelijke Gezondheidszorg-centrum West-Friesland (GGZ). Piet Brands neemt afscheid als adjunct-directeur van s.g. Tabor, locatie d'Ampte. De Stichting Fluitschip in oprichting maakt plannen bekend voor de bouw van een fluitschip op ware grootte op het Oostereiland. Als vierde deel in de Hoornse historische reeks geeft publicatiestichting Bas Baltus het boek ‘Hoorn en de Zee’ uit. Door in het ontwerp van de nieuwbouw van het watersportgebouw De Haai een verdieping minder op te nemen wil het college van Hoorn het omstreden plan alsnog realiseren. Als gevolg van criminaliteit sluit een supermarkt op het Grote Noord tijdens koopavonden haar deur. De raadscommissie welzijn en volksgezondheid besluit dat de gemeente Hoorn garant zal staan voor eventuele exploitatietekorten van de toekomstige overdekte regionale kunstijsbaan op de Blauwe Berg. Bij zijn afscheid als directeur van de woonzorgcentra Avondlicht en Kersenboogerd ontvangt Jan van Hekezen de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. Tot griffier van de gemeenteraad, in de functie van plaatsvervangend secretaris, is benoemd Jelly Kamminga. Na 31 jaar neemt Ruud Dorn afscheid van het Westfries Gasthuis als verpleegkundige op de afdeling Spoedeisende Hulp.