Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

februari

De bomensingel langs het buitendijkse industrieterrein Schelphoek aan de Schellinkhouterdijk wordt voor een deel omgezaagd. De fractie van D66 pleit er voor dat de gemeente het op zich neemt om regels te stellen voor een eerlijke verdeling van het ‘schaarse goed nieuwbouw woning’. In de Grote Waal wordt begonnen met de aanleg van vrijliggende fietspaden en rotondes in de Weel en met de vernieuwing van het rioleringssysteem. Er is een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro voor uitgetrokken. De Stichting Stedenband Hoorn-Príbram ontvangt de Horizon Grensverleggend Onderwijsprijs voor het uitwisselingsproject van leerlingen in de sector zorg. De gemeente presenteert plannen voor de bouw van een appartementengebouw op de plaats van de voormalige huisvesting van Drukkerij Noord-Holland en het Noordhollands Dagblad aan de Draafsingel. De Carnavalsoptocht in Zwaag bestaat uit 45 praalwagens en loopgroepen en biedt duizenden toeschouwers anderhalf uur kijkplezier. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland kent in totaal € 30.993 aan subsidie toe aan o.a. Muziekschool Gerard Boedijn, de Stichting Lutherse Kerk, de Hoornse Brass Band en de Hoornse Operette Vereniging. Het voormalig Landbouwproefstation aan het Keern 33 zal door de gemeente worden verkocht. Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Het provinciaal bestuur verlaagt de taakstelling voor woningbouw van de gemeente Hoorn na 2004. (307 huizen per jaar, was 520). Het college van burgemeester en wethouders protesteert hiertegen. De gemeente Hoorn gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de bouwstop die is opgelegd aan bouwbedrijf Scholtens op het Visserseiland. De gemeente Hoorn en Rijkswaterstaat bereiken overeenstemming over het uitbaggeren van de Hoornse havens en binnenwateren. De werkzaamheden zullen in 2003 worden uitgevoerd. Als voorbereiding op besluitvorming hierover wordt in de binnenstad een proefrit gemaakt met twee city-busjes, die een route met een frequentie van één keer per vijftien minuten rijden. De provincie Noord-Holland gaat er alsnog mee akkoord dat de gemeente Hoorn één bestemmingsplan mag gebruiken voor het gehele gebied van de Bangert/Oosterpolder. Per 1 juli zal in delen van Hoorn Noord en het Venenlaankwartier parkeren voor vergunninghouders worden ingevoerd. De gemeentelijke archeologische dienst presenteert het eerste nummer van de reeks bulletins ‘Hoorn onder ons’. Het behandelt de omgeving van de Roode Steen, de plaats waar Hoorn is ontstaan. Gebleken is dat op de bedrijventerreinen Hoorn 80 en Westfrisia Oost afvalwater- en hemelwaterafvoeren zijn verwisseld en verkeerd zijn aangesloten. De betrokken bedrijven worden aangeschreven.