Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

november

De gemeente Hoorn is bereid de regeling In- en Doorstroombanen per 1 januari voor de gehele regio uit te voeren. Bij de I/D-regeling wordt samengewerkt met het arbeidsbureau en de Stichting Rentree. Het complex van Drukkerij Noord-Holland aan de Draafsingel is gekocht door Bot Bouwinitiatief BV in Alkmaar. Die heeft plannen om op deze plaats kantoren en woningen te bouwen. Het Hoornse metaalbedrijf Stago Production BV gaat noodgedwongen personeel werven in Engeland. De Hoornse begroting voor 2000 laat een rooskleurig financieel beeld zien, ondanks dat er een aantal miljoenen kostende projecten in zijn verwerkt. Het complex voor jongerenhuisvesting op het Kerkplein ondergaat een "cosmetische opknapbeurt". Scholengemeenschap Oscar Romero gaat een nieuwe vleugel bouwen aan het gebouw aan Bouwsteen. Hij dient ter vervanging van versleten noodlokalen en om te voldoen aan de eisen voor de vernieuwing in het voortgezet onderwijs die onder de naam "tweede fase" van kracht zijn geworden. Met 250 stuks vee en 150 kramen voor de verkoop van goederen wordt de najaarsmarkt gehouden. De vereniging Oud Hoorn pleit voor het behoud van beeldbepalende gebouwen aan de rand van de binnenstad: de voormalige boerderij aan de Draafsingel en de schoolgebouwen aan de Johan Messchaertstraat. De fracties van de PvdA en het CDA achten de tijd rijp voor de gemeente om zich niet langer afzijdig te houden van de gesprekken over de gemeentelijke herindeling in West-Friesland. Gerard Houter viert zijn 25-jarig jubileum als dirigent van muziekvereniging De Herleving in Zwaag. De gemeente heeft het ministerie van justitie te kennen gegeven het gevangeniscomplex op het Oostereiland te willen kopen. Binnen de Hoornse gemeentepolitiek ontstaat onrust over de bouw van woningen in de wijk Bangert en Oosterpolder. De provincie geeft geen garantie voor de komende jaren en verwijst naar een nieuw streekplan dat in 2005 uitkomt. Voor de derde keer in een week tijd wordt er in de Kersenboogerd een gewapende overval gepleegd. De Hoornse PvdA drukt zijn partijgenoten in de Tweede Kamer op het hart niet in te stemmen met privatisering van de spoorlijnen boven het Noordzeekanaal. De Stichting Het Engelse Park wil dat leraren van de OSG West-Friesland tijdens pauzes van de leerlingen in het Wilhelminaplantsoen gaan 'wandelen' om het gedrag van hen in de gaten te houden. De Alkmaarse rechtbank wijst de claim van de Stichting Landelijke Geschenkenbon VVV tegen de gemeente Hoorn om fl. 229.000 borgstelling te betalen af. Onderzoek van de GGD wijst uit dat in de douches ten behoeve van watersporters in de Mallegomsteeg de legionellabacterie voorkomt. Ook onderzoek bij de rayonpost IJsselweg had een positief resultaat. De commissie stadsontwikkeling stemt in met de plannen voor het gebouw op de kop van de meubelboulevard aan de Van Aalstweg. Omdat het verschil tussen het beschikbare budget en het bedrag van de laagste inschrijving voor de nieuwbouw van het Westfries Gasthuis te groot is, wordt de start van de bouw uitgesteld. De gemeente start een actie om de nieuwe verkeersregels voor bromfietsers onder de aandacht te brengen. Vanaf 15 december mogen brommers in de bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden. De gemeente Hoorn krijgt voor de komende twee jaar drie miljoen gulden voor bijscholing van oudere werkloze allochtonen. Een groep Hoornaars zet het project 'Grenzenloos Kerst'op. Het doel is mensen uit andere culturen en West-Friezen met elkaar de kerstavond te laten doorbrengen. K. van Kalken ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn voor zijn activiteiten als ondernemer en als actief persoon op het gebied van werkgelegenheid, sport en het maatschappelijk leven binnen de gemeente.