Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

maart

Wethouder G. van der Meer maakt bekend dat er plannen worden ontwikkeld voor de aanleg van een jachthaven met 500 ligplaatsen bij de Schelphoek aan de Schellinkhouterdijk. De nieuwe school voor de Technische School Hoorn en de Prisma Scholengemeenschap zal aan het Dampten worden gebouwd. Onderzocht wordt of de scholengemeenschappen TABOR, Atlas en Horizon College gezamenlijk gebruik kunnen maken van de praktijklokalen in het nieuwe gebouw. De scoutingclub Vaandrig Peetoom Vendel wil met een grote loterij de schuld van fl. 100.000 wegwerken die ontstaan is door de brand in het clubhuis in 1996. Het bedrijf Nieuwe Steen Investments koopt 383 huurwoningen in de Grote Waal van ABC Vastgoed. De leegstaande eengezinswoningen zullen worden verkocht. Het bestuur van het Regionaal Waterskicentrum gaat niet akkoord met de voorwaarden voor de verplaatsing van het gebouw De Haai op het Visserseiland. Het college stelt voor om J. Eikema aan te stellen als bemiddelaar in de problematiek rond het Wijkverkeersplan Binnenstad. In gesprekken onder vier ogen met de belanghebbenden kan een basis gelegd worden voor een voldoende draagvlak, zo is de overweging. Aan het Stationsplein gaat het project Autodelen van start. Wethouder D. Vermulst is de eerste gebruiker van de deel-Smartcar. Op het terrein van Tuincentrum Nannings aan het Keern zal een bouwplan voor 29 woningen worden gerealiseerd. Scheepswerf Droste zal verdwijnen uit het centrum van Hoorn. Het terrein zal worden ingepast in het plangebied Karperkuil en een recreatieve bestemming krijgen. Door bij de Vrijwilligerscentrale een professionele kracht aan te stellen en via Rentree meer vrijwilligers aan te trekken wil de gemeente bevorderen dat uitkeringsgerechtigden niet in een sociaal isolement geraken. Woordvoerder Sjef Vos pleit namens een groep "ouwe Horinezen die hun hele leven hard hebben gewerkt" voor een eigen hangplek bij het Houten Hoofd. Nieuwe wetgeving en achterstand in het verwerken van het oude bestand veroorzaken een forse wachtlijst voor hulp bij schuldsanering door het bedrijf PLANpraktijk. Met de presentatie van het boek "Over en sluiten maar" aan oud-staatssecretaris van justitie E. Schmitz wordt de periode Verzorgingshuis het Liornehuis in Hoorn afgesloten. Door de uitvoering van diverse herinrichtingsplannen wil de gemeente de West-Friese Omringdijk in het centrum van de stad beter zichtbaar maken. Door een aantal gebouwen te slopen wordt er plaats gemaakt voor een parkeerterrein achter het schoolgebouw aan de Johan Messchaertstraat. Het bestuur van zwembad De Wijzend stelt in de beleidsvisie voor de komende jaren duidelijk dat het geen behoefte heeft aan fusie of samenwerking met zwembad De Waterhoorn. Ook geeft het bestuur te kennen zelf beheer en exploitatie in handen te willen houden. De Woningstichting Hoorn presenteert plannen voor de renovatie van de Alexanderflat en directe omgeving. Hierin is voorzien een bijdrage van de gemeente van ruim acht ton. De fractie van de Partij van de Arbeid pleit voor het terugdraaien van de in 1997 doorgevoerde reorganisatie en centralisatie van de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk. De politiek en de omwonenden wijzen eensgezind de aanleg van verkeersdrempels bij de herinrichting van het Grote Oost af. Albert de Graaf verlaat na vijfentwintig jaar het bestuur van de vereniging Oud Hoorn. In de wijk Kersenboogerd worden twee huurwoningen door vijf jongeren gekraakt. De panden stonden al enkele jaren leeg.