Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

december

Alle 10.000 huizen van de Woningstichting Hoorn zijn verhuurd. Er zijn nog 300 woningzoekenden in Hoorn. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstjubileum wordt aan Hans Schipper, 'ambassadeur van de stad Hoorn', een receptie in het stadhuis aangeboden. De gemeente Hoorn zal de eigen aandelen in de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten verkopen en daarmee een winst realiseren van ruim 8,6 miljoen gulden. Jan Rinkel, de oudste inwoner van Hoorn, viert in het Sint Josefpark te Blokker zijn honderdste verjaardag. De gemeente Hoorn wil in totaal 2,9 miljoen gulden investeren om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Daarbij wordt gekozen voor de inrichting van woongebieden en voor maatregelen om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Op de locatie Werenfridus van de scholengemeenschap TABOR worden de werkzaamheden voor verbouwing in verband met de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs gestart. Apotheek Kleikamp gaat het Kleine Noord verlaten en zal over twee jaar verhuizen naar de nieuwbouw op het Jeudje. Ook de Liorne Apotheek zal zich daar vestigen. De apothekers A.van Oppenraaij en K.Kho vormen daartoe een maatschap. Met behulp van een 40 meter hoge kraanwagen wordt de eeuwenoude beuk in het Claes Stapelhofje verwijderd. De boom is ziek en er dreigt gevaar voor de woonhuisjes rondom. Om het gevoel van veiligheid te verhogen wil de gemeente veiligheidsplannnen opstellen voor de wijken Risdam, Binnenstad, de Grote Waal en de Kersenboogerd. De overige wijken komen later aan de beurt. De gemeente attendeert ruim 700 huiseigenaren op de mogelijkheid dat in hun huis betonrot voorkomt. De huizen zijn gebouwd in de jaren 1970 tot 1983. In de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000 zal de Mobiele Eenheid van de politie paraat zijn in Hoorn. De rampenbestrijding voor de gehele kop van Noord-Holland wordt gecoördineerd vanuit Alkmaar. De gemeente wil op 1 januari 2000 starten met het nieuwe bureau stadstoezicht. De meeste functies (o.a. stadswacht, marktmeester, havenmeester, terrassentoezicht) vinden onderdak in de politiepost op de Roode Steen. De bewoners van zes woningen aan het Keern die overlast vrezen door de hoge nieuwbouw bij de kruising met de Provinciale Weg, zijn bereid te overleggen over een eventueel vertrek. Alle fracties in de gemeenteraad verzoeken het college van burgemeester en wethouders de aankleding en inrichting van het gebied rond de Hoofdtoren kritisch te bekijken en het op te knappen. Het Westfries Museum toont twee onlangs gekregen schilderijen uit de 18e eeuw. Het zijn de portretten van schout Adriaan van Bredehoff en zijn nichtje Johanna Machteld. De gemeente krijgt van het Rijk ruim 1 miljoen gulden voor verschillende projecten op het gebied van sport. De gemeente dient dan zelf een gelijk bedrag daaraan te besteden. Bij zijn afscheid als voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Binnenstad ontvangt Co Waterman de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Op verzoek van de gemeente onderzoekt biljartvereniging Horna aan het Achterom of een ander onderkomen aanvaardbaar is. Het dan vrijkomende gebouw kan eventueel betrokken worden in de plannen voor de nieuwe bestemming voor de schouwburg aan de Westerdijk. Het Westfries Museum verwelkomt de 50.000e bezoeker van dit jaar. De douches van Woonzorgcentrum Kersenboogerd zijn weer beschikbaar voor de bewoners. Vanwege de aanwezigheid van de legionellabacterie waren zij enige tijd buiten gebruik gesteld. Het gemeentebestuur van Hoorn stelt zich zeer kritisch op tegenover een te ontwikkelen landschapsplan voor West-Friesland. Het horeca-pand op de hoek Koepoortsplein / Nieuwland zal worden gesloopt. Er zullen appartementen worden gebouwd.