Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

mei

De Stichting Het Engelse Park stelt voor de fontein in het heringerichte Wilhelminapark te noemen naar de begin dit jaar overleden wethouder T. Hoogkamer. Burgemeester P. Janssens ontvangt de bundel "Rijmstraat". De Italiaanse Zeedijk wordt behangen met 50 gedichten en verklaart zo gedurende het project de naam van genoemde bundel. Het Hoornse gemeentebestuur maakt bezwaar tegen het besluit van het provinciebestuur om meer dan duizend woningen extra toe te wijzen aan plattelandsgemeenten en gaat de problemen die ontstaan voor de Hoornse bouwplannen Bangert en Oosterpolder aankaarten. In het kader van de stedenband brengt een afvaardiging van s.v. Always Forward een bezoek aan Pribram in Tsjechië. Op de Hoornse voorjaarskermis zal een "piekendag" worden gehouden waarop alle attracties voor 1 gulden per rit toegankelijk zijn. De fractie van Hoorns Belang in de gemeenteraad vindt het onterecht dat de Hoornse Ondernemers Federatie een "kwaliteitszetel" mag innemen in de commissie economische zaken. Een eerder voorstel om kleine fracties toe te staan leden van hun "schaduwfractie" naar commissies af te vaardigen werd afgewezen, omdat deelname van burgers in raads- commissies door de burgemeester als ongewenst werd beschouwd. Na een proef met de werkwijze van de organisatie haakt Hoorn per 1 juni aan bij het Centrum voor Werk en Inkomen dat inmiddels door zes andere gemeenten in West-Friesland is gestart. Vooralsnog wil de Hoornse politiek geen extra ruimte beschikbaar stellen aan de scholen voor voortgezet onderwijs. Die hadden in verband met de invoering van het "studiehuis" (een nieuw leersysteem dat in het onderwijs wordt ingevoerd) daarom gevraagd. Op de parkeerplaats bij het ABC worden auto's van o.a. Duitse toeristen vernield en in brand gestoken. Vier studenten van de Technische Universiteit Delft presenteren hun plannen voor verbetering van de verkeerssituatie in Hoorn. De VVV vindt dat de gemeente meer moet doen om vandalisme tegen te gaan, met name op die parkeerplaatsen waarnaar toeristen via borden verwezen worden. De Stichting Het Engelse Park vraagt de gemeente om een budget om zelf het onderhoud van het gerenoveerde Wilhelminapark te laten uitvoeren. De gemeente krijgt gedurende drie jaar in totaal drie ton subsidie van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. In samenwerking met de scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Hoorn wordt een project voor tieners opgezet. De gemeente ziet af van het voornemen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de aanleg van een parkeergarage onder het water van de Karperkuil. J. Amesz zal na de zomer haar werkzaamheden als lid van de fractie GroenLinks in de gemeenteraad hervatten. De fractie van de Partij van de Arbeid doet voorstellen om het bedrijventerrein De Oude Veiling in Zwaag een betere uitstraling te geven. Bij het Clusius College op de Blauwe Berg wordt de eerste blikrecyclemachine in Nederland op het schoolterrein geplaatst. Het project "Beter in de Kersenboogerd" wordt succesvol afgesloten. Na overleg met de Hoornse Ondernemers Federatie en de Stichting Stad Hoorn besluit de gemeente het parkeeerterrein aan het Jeudje langer dan gepland in gebruik te houden. In de parochiekerk in Blokker draagt de Pool Stanislaw Kielek zijn eerste mis op. Hij was op 29 mei in Haarlem tot priester gewijd.