Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

maart

De gymzaal aan de Melkweg en het gebouw van Postduivenvereniging Coenstad in de Grote Waal worden gesloopt. Op een oproep van de PvdA in Hoorn om klachten over schuldhulpverlener Plangroep te melden komen 19 reacties binnen. Buren van de nieuwe Mediamarkt en Leenbakker willen dat de aarden wal en schutting tussen hun woningen en de winkels wordt opgehoogd naar de destijds bij de Raad van State afgesproken hoogte van drie meter.

2: Prahu belang.
2: Prahu belang.
Opgericht wordt een Stichting die een historische boot wil bouwen en deze als ‘vriendschapsboot’ aanbieden aan Indonesië. Het type vrachtvaarder ‘Prahu belang’ (13 m. lang met een vierkant zeil) is na de acties van J. P. Coen op de Banda-eilanden verloren gegaan. De gemeente wil met ingang van de dienstregeling in het najaar de zware bussen in de binnenstad weren. De financiering van een lokaal distributiecentrum, waardoor ook zwaar vrachtverkeer geweerd kan worden, wordt onhaalbaar geacht. De Ondernemers Stad Hoorn verwijten de gemeente onbehoorlijk bestuur, omdat zij zich niet aan afspraken rond de besteding van de reclamebelasting houdt. De gemeente wil meewerken aan de realisatie van een terras aan de buitenzijde van het Oostereiland. Voor een terras op de binnenplaats bestaan te strenge regels. Veldhuis Zonwering in Zwaag bestaat 100 jaar. Het bedrijf met inmiddels 55 medewerkers is toonaangevend in Nederland en mag zich Hofleverancier noemen. De Hoornse Kermis in 2013 telt 72 attracties en levert € 442.000 op, ruim € 45.000 minder dan vorig jaar. De gemeente heeft op deze teruggang niet gerekend. Het college is tevreden over de uitvoering van de schuldhulpverlening door de organisatie Plangroep.
6: Kantongerecht.
6: Kantongerecht.
Per 1 januari 2014 verdwijnt het Kantongerecht uit Hoorn. Actie van het college in 2009 en 2011 om het voor de stad en de regio te behouden blijkt tevergeefs te zijn geweest. Jonge sporters uit Hoorn die ook lid zijn van een Hoornse sportvereniging, ontvangen op aanvraag een gemeentelijke oorkonde bij het behalen van een Nederlands, Europees, Olympisch of Wereldkampioenschap. De gemeente verleent na screening van de sollicitanten een vergunning voor één jaar aan twee exploitanten die een coffeeshop gaan runnen op resp. de Dubbele Buurt en op bedrijventerrein Hoorn 80. Het college besluit medewerking te verlenen aan het aanleggen van een grote tijdelijke steiger in de Buitenhaven bij het Julianapark. Hieraan kan de ‘bruine vloot’ aanleggen gedurende de tijd dat de kademuur tussen Hoofdtoren en Oostereiland wordt gerestaureerd. Leden van de gemeenteraad stellen hierover vragen. GroenLinks in Hoorn vraagt het college om opheldering over een proef met een nieuw onkruidbestrijdingsmiddel Square Down die in 2012 in een woonwijk is gehouden. In de Hoornse politiek ontstaat een positieve houding ten opzichte van een door het college in te dienen voorstel om de openstelling van winkels op zondag te verruimen. De Schipper-Oosterkerkprijs 2013 wordt toegekend aan de Stichting de Westerkerk in Enkhuizen. Toneelvereniging Michaël in Blokker bestaat 100 jaar. De eerste elf hectare van bedrijventerrein 't Zevenhuis wordt nog dit jaar bouwrijp gemaakt. De eerste officiële paal van de 40 miljoen euro kostende 2e fase uitbreiding van het Westfriesgasthuis wordt door bestuursvoorzitter Arno Timmermans geslagen. Inwoners van Hoorn kunnen voortaan gratis informatie bij de gemeente opvragen op basis van de Wet Openbaar Bestuur (WOB).
21: Koningslinde.
21: Koningslinde.
Horeca Nederland afdeling Hoorn verzet zich tegen de terugkeer van een coffeeshop op de Dubbele Buurt. Op de informatiebijeenkomst in schouwburg Het Park over de komst van twee nieuwe coffeeshops in Hoorn uiten omwonenden van de Dubbele Buurt en ondernemers op bedrijventerrein Hoorn 80 op felle wijze hun bezwaren hiertegen. De acties van de gemeente tegen overlast door verkeerd gestalde fietsen bij het station Hoorn blijken effect te hebben. Ook bij station Kersenboogerd zal opgetreden worden. Wethouder Michiel Pijl en scholieren planten koningslindes in Hoorn (stadhuis), Blokker (IJsvogel) en Zwaag (de Strip). Aan het Noorderplantsoen/Stationsweg wordt een openbaar kraanwatertappunt geplaatst. Gratis een flesje vullen kan tot november. Dan is het wachten op het volgende voorjaar. Van de ruim 1660 leerlingen die zich voor het voortgezet onderwijs mavo, havo of vwo in Hoorn aanmelden kan 96% geplaatst worden op de school van hun voorkeur. Met een inleiding door conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam, Erik Hinterding, en de medewerking van Mevr. Hedy d'Ancona en het ensemble Laurens van Rooyen wordt in de Oosterkerk de tentoonstelling ‘Rembrandt in Zwart-Wit’ in het Westfries Museum geopend.

23: Vertrek charterzeilschepen.
23: Vertrek charterzeilschepen.
Onzekerheid over het verkrijgen van een goede ligplaats is oorzaak van het vertrek van twee charterzeilschepen naar elders. Alleen De Egberdina en De Toekomst hebben Hoorn nog als thuishaven. Het echtpaar Simon en Annie Peetoom-Nobel viert het 70-jarig huwelijksfeest in zorgcentrum Avondlicht. Het college geeft zijn medewerking aan de vestiging van een feestzaal voor allochtonen in een voormalig bedrijfspand op het terrein van de Oude Veiling in Zwaag. Vanwege de uitzonderlijk lage temperaturen wordt het openbare kraanwatertappunt op de Stationsweg tijdelijk verwijderd. Het ontbreken van een horecabestemming op het pand van restaurant De Clown op Hoorn 80 zorgt voor onduidelijkheid in de procedure om er een coffeeshop in te vestigen. Autobedrijf Nic. de Rie wordt overgenomen door een andere Volvo-dealer in Noord-Holland. Ook als het reclamescherm op het gebouw op het Oostereiland los van het gebouw komt te staan zal de overlast van de bewegende reclameboodschappen voor de overburen blijven. Zij zijn op hun hoede. EHBO-vereniging Blokker-Zwaag benoemt Peter Hollenberg tot erelid. Hij is tien jaar kaderinstructeur en de motor achter het project BurgerAED in Hoorn.