Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

december

Reorganisatie van de Rabobanken in West-Friesland leidt er toe dat de vestiging op de hoek Turfhaven/Nieuwland wordt gesloten. De vestiging op de Nieuwe Steen blijft gehandhaafd en wordt vergroot en aangepast. De Fractie Tonnaer pleit voor de aanleg van een 30-km zone bij winkelcentrum De Beurs in Blokker. Voor het eerst zijn niet alle winkels geopend tijdens de gebruikelijke koopavonden voor St. Nicolaas. Een verschuiving van koopavond naar koopzondag lijkt zich voor te doen. Met ingang van het nieuwe schooljaar houdt de schakelklas van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) in Hoorn op te bestaan. De vmbo-scholen bieden de extra begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs dan zelf aan.
10: Breed 22-24.
10: Breed 22-24.
De raadsleden uit Blokker Piet Bruijns (PvdA), Wim van Hilten (VVD) en Piet Mol (VOC Hoorn) keren na de verkiezingen in 2014 niet terug in de gemeenteraad. Vanwege tegenvallende opbrengsten moet de gemeente in de grondexploitatie van de wijk Bangert en Oosterpolder een afwaardering van 13,6 miljoen euro toepassen. De ‘Goedkoope IJzer- en Houtwinkel’ van Jacob Blokker (in 1896 gevestigd op het Breed 22, in 1903 uitgebreid met nr. 24) wordt in oude luister hersteld. De verbouwing wordt in 2014 uitgevoerd. De gemeenteraad is met de plannen akkoord gegaan. De aanbesteding van de aanleg van het nieuwe hockeycomplex voor de WFHC, Det de Beus, in het gebied nabij Roskam aan het Keern gaat van start. Het lukt de gemeente niet om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 contracten met bouwbedrijven af te sluiten voor de aanleg van de tunnel naar de stad. Dat maakt speculaties los over afwijzen van de plannen als inzet voor de verkiezingen. Na bijna 80 jaar sluit kleinkind Jolanda Huybregts de antiekzaak van oprichter Doeke Veld aan het Grote Oost.
13: Antiekzaak Grote Oost.
13: Antiekzaak Grote Oost.
De gemeente gaat in de komende vijf jaar 7,5 miljoen euro investeren in onderhoud, vervanging en aanpassing van de openbare verlichting. De Fractie Tonnaer stelt de mogelijkheid aan de orde dat het Affichemuseum gebruik gaat maken van het pand Roode Steen 15. Stukadoorsbedrijf De Koning bestaat 75 jaar in Hoorn. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan voor het gebied ‘Poort van Hoorn’ vast. Er is een meerderheid van drie stemmen. De weg en de tunnel Carbasius worden betaald uit het parkeerfonds: geld dat bezoekers van de binnenstad in de parkeermeter doen. Uit het Jaarverslag van de gemeente over de leerplicht blijkt het terugdringen van schoolverzuim door scholen en leerplichtambtenaren met succes te zijn verlopen. Het zgn. luxeverzuim (vanwege vakanties) is met 35% gedaald. De nieuwe radiostudio van lokale omroep Radio Hoorn wordt officieel in gebruik genomen. Problemen met de telefonische bereikbaarheid van het stadhuis duren voort en worden ‘op directieniveau’ met KPN uitgevochten. De gemeente bereidt regels voor betreffende verlichte reclameschermen: bij duisternis dient de lichtintensiteit gedimd te worden. Wegens bezuinigingen zullen in 2014 in het Westfriesgasthuis 64 volledige banen moeten vervallen. In 2013 zijn al 50 arbeidsplaatsen geschrapt.

21: Hoge Brug.
21: Hoge Brug.
Stichting De Hoornse Havens verzorgt in de Kerst- en Nieuwjaarstijd de verlichting van de Hoge Brug tussen Veermanskade en Oude Doelenkade ondanks dat daar uit het budget van het fonds uit de reclamebelasting geen bijdrage voor is toegewezen. De kerstviering ‘Delen in de stad’, op de Roode Steen georganiseerd door de protestantse gemeente Hoorn, Blokker en Zwaag, trekt honderden bezoekers.

27: Pand BBN aan de Achterstraat.
27: Pand BBN aan de Achterstraat.
Buurtbewoners en politiek gaan akkoord met de plannen van Bas Dontje om woningen te bouwen in het oude pand van bouwbedrijf BBN aan de Achterstraat. Dit heeft 10 jaar leeg gestaan. Productiehuis Het Gezelschap heeft een nieuw bestuur en een nieuwe zakelijk leider. Zo is het klaar om weer te werken als huisgezelschap van Theater Het Pakhuis.