Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

november

De Praktijkschool Westfriesland neemt officieel het gerenoveerde gebouw van de vroegere Johannes Postmavo aan de Gording in gebruik. Het Hoorns Harmonie Orkest, onder leiding van Jacques van der Starren, behaalt in Abbekerk de West-Friesland Bokaal in competitie met 14 harmonie- en fanfareorkesten uit de regio. Het strandje bij de nieuwe schouwburg aan de Westerdijk wordt opgeknapt en vergroot door het opspuiten van zand. Toon van Wijdeven, gastheer van wijkcentrum De Grote Waal en mede-initiator van de Hoornse Stadsfeesten, ontvangt de Hoornse Kunst- & Cultuurprijs 2002. Aan de Maelsonstraat wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van de Centrale Huisartsenpost en het Verloskundig Centrum West-Friesland. Voor de aanleg van een passend voorplein bij de nieuwe schouwburg Het Park is een half miljoen euro meer nodig dan was begroot. De plannen zijn al in een vergevorderd stadium, zodat het kiezen van een soberder ontwerp extra kosten met zich mee zou brengen. Het college laat uitzoeken hoe de kredietoverschrijding mogelijk is geweest. De fractie van de VVD stelt voor om aan de ontwikkeling van de plannen voor de Blauwe Berg een termijn te stellen: op 1 maart 2004 vaststellen of de ontwikkeling wel of niet moet worden voortgezet. Het bestuur van de winkeliersvereniging Grote Noord moet actie voeren om voor een gepaste nieuwe feestverlichting voldoende financiële steun van de achterban te krijgen. De Raad van State wijst het verzoek om schorsing van het bestemmingsplan Bangert/Oosterpolder, ingediend door het bedrijf Mega Projecten uit Zenderen, af. Hilda Hakhoff-Elsinga neemt afscheid van het Dienstencentrum, dat onder haar leiding is uitgegroeid tot een professioneel geleide organisatie met meer dan 120 vrijwilligers. De o.s.g West-Friesland viert het 135-jarig bestaan. De Onderwatersportvereniging Nekton viert het 25-jarig bestaan. De kosten van de intocht van Sint Nicolaas in Hoorn worden door een krimpende groep ondernemers gedragen. Het college kondigt voorstellen aan om het parkeerbeleid op onderdelen te veranderen. Het project met inloopavonden voor jongeren in Blokker is een succes en wordt daarom voortgezet. De Afasie Vereniging Nederland regio West-Friesland vraagt de gemeente Hoorn om hulp bij het opzetten van een Afasie Centrum in Hoorn. Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat er eerst een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs komt voordat er een besluit genomen wordt over nieuwbouw van de scholengemeenschap Copernicus. De gemeenteraad wil betere garanties voor de verkoop van het regionaal afvalbedrijf CAW aan de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland in Alkmaar. Afdracht van BTW aan de staat zal de opbrengst nu danig verlagen. De gemeente wil in samenwerking met Intermaris Woondiensten in de komende jaren met inzet van subsidies 150 extra woningen in leegstaande ruimten boven winkels realiseren. De scholengemeenschap Copernicus biedt in het komend schooljaar een versnelde VWO-opleiding aan voor geslaagde havo-leerlingen. De Tweede Kamercommissie voor sociale zaken oordeelt positief over de Hoornse aanpak van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. De jaarlijkse monumentenkalender van Hoorn heeft voor 2004 het thema van monumentaal erfgoed van de dorpen Blokker en Zwaag in de gemeente. De Brug, het kunstobject dat in 1989 aan de gemeente Hoorn werd geschonken en dat vorig jaar door een automobilist werd omvergereden, wordt weer op zijn plaats in de Provincialeweg (in buurgemeente Westerkoggenland) gezet. Na zeven jaar voltooit Jaap Appel zijn project: de restauratie van het voormalige kantoor (1853) van jonkheer P. Opperdoes Alewijn in de tuin van Grote Oost 26. Een stroomstoring in het nieuwe Westfries Gasthuis aan de Van Dedemstraat maakt de inzet van noodaggregaten en hulpdiensten noodzakelijk. De 86-jarige Hielke Hielkema maakt een proefduik in het zwembad De Waterhoorn en breekt daarmee een landelijk record. De partij VOC Hoorn presenteert een plan voor een verhoging van de doorgaande Provincialeweg, met een onderdoorgang voor het verkeer van het Keern. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Grote Waal stelt de gemeente € 304.000 beschikbaar. Henk Verreijen neemt afscheid als voorzitter van de kerndirectie van scholengemeenschap Tabor en treedt toe tot de directie van de Interconfessionele Scholengroep Amsterdam. Met een schildje bij de deur en folders en posters maken Hoornse horeca-ondernemers duidelijk dat bij hen dezelfde huis- en gedragsregels gelden. Voor haar inspanningen ten behoeve van de Hoornse gemeenschap ontvangt Hilda Hakhoff-Elzinga de zilveren penning van de stad Hoorn. KNO-arts Frank Dippel neemt na dertig jaar afscheid van het Westfries Gasthuis en gaat met pensioen.