Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

juni

De laatste winkels in de Passage Blauwe Steen sluiten definitief. De passage wordt na 25 jaar omgevormd tot drie grote zaken. Voor de bouw van het nieuwe regionaal historisch centrum voor West-Friesland in Hoorn stelt de provincie Noord-Holland € 250.000 subsidie beschikbaar. Wethouder C. van Weel stelt voor het experiment Citybus te beëindigen wegens de slechte bezettingsgraad. Het college stelt vast dat de staat van onderhoud van de buurthuizen De Schoor en De Cogge erbarmelijk is. Voor De Cogge is geld uit het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing gereserveerd. Doordat het Rijk de subsidiegelden voor duurzaam veilig projecten heeft gehalveerd is het plan voor een fietstunnel onder de kruising Provincialeweg en het Keern onhaalbaar geworden. Kermisexploitanten mogen gedurende de Hoornse kermis hun woonwagens voortaan stallen op de parkeerterreinen aan het Pelmolenpad en de Nieuwe Wal. De bioscoop Victoria aan het Grote Noord en aan het Achterom wordt gesloten. Het Affichemuseum krijgt een vergunning voor één jaar om te bewijzen dat het levensvatbaar is. De gemeente verwacht minimaal 8.500 bezoekers en wil niet op draaien voor een tekort op de exploitatie. CDA-raadslid C. Schaap doet een beroep op de vereniging Oud Hoorn om alsnog af te zien van een referendum over de verkoop van vijf monumenten aan de vereniging Hendrick de Keyser. Het initiatiefvoorstel van Hoorns Belang om komend jaar de huidige schouwburg als bioscoop te gebruiken wordt niet in stemming gebracht. Het college geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat herstel van de atletiekbaan van Hollandia op de Blauwe Berg te duur is. Door toepassing van indexatie wegens latere oplevering van de nieuwbouw wordt de vmbo-school aan het Dampten toch duurder dan het vastgestelde bedrag van 18,1 miljoen euro. De kantoren en methadonpost van de Brijderstichting gaan verhuizen van het Grote Oost naar het gebouw van het vroegere landbouw proefstation aan het Keern. De gemeente verkoopt dit gebouw aan Intermaris. De vereniging Belangenbehartiging Risdam wil de door de gemeente geplande verkeersafwikkeling van de Blauwe Berg voorkomen. Als slotstuk van de viering van het 55-jarig jubileum van de rooms-katholieke scholengemeenschap Werenfridus gaan 850 leerlingen in veertien bussen op excursie naar Disneyland in Parijs. De Raad van Kerken en stichting Vluchtelingenwerk Hoorn richten een platform op om te onderzoeken of er een noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in West-Friesland kan komen. Bij de start van de Hoornse Stadsfeesten wordt Herman Freesen onderscheiden met de bronzen legpenning van de stad Hoorn. In een bijzondere ledenvergadering van de vereniging Oud Hoorn stemt de meerderheid tegen het voorstel van het bestuur om een referendum te houden tegen het raadsbesluit om vijf topmonumenten te verkopen aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Basisschool Dynamis wint met de musical Heartbreakers de Gouden Heartbreaker van de Nederlandse Hartstichting. Piet Brandsen uit Blokker wordt lid van de gemeenteraad voor de PvdA. De gemeente is van plan om de panden van biljartvereniging Horna aan het Achterom buiten de plannen te laten voor woningbouw op de plaats van de oude schouwburg Het Park.