Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

maart

Opbouwwerker Coen Droog neemt afscheid als staffunctionaris personeel en organisatie bij Netwerk. Hij maakt gebruik van een vut-regeling. De carnavalsoptocht van Het Masker in Zwaag bestaat uit 45 groepen en trekt zo'n 50.000 toeschouwers. De rechtbank in Alkmaar spreekt uit dat het laatste bestuur van de Regionale VVV West-Friesland niet op persoonlijke titel hoeft te betalen voor de schulden uit het faillissement van 1997. De pogingen van de Hoornse Industrie en Bedrijven en de gemeente Hoorn om met het project Vervoersmanagement het autogebruik van werknemers op het industrieterrein Hoorn 80 terug te dringen, zijn op niets uitgelopen. De opknapbeurt van het terrein heeft wel enig resultaat. Burgemeester P. Janssens neemt na 21 jaar afscheid van de gemeente Hoorn. De gemeenteraad kent aan de Stichting Museumstoomtram Hoorn / Medemblik een subsidie toe van bijna € 700.000, een ton méér dan het college aanvankelijk voorstelde. De vroegere directeurswoning aan het Gerritsland is gerestaureerd en ingericht als appartementengebouw voor mensen met een handicap. Het project kwam tot stand door samenwerking van de gemeente Hoorn, Intermaris en Esdégé/Reigersdaal. Oud-wethouder J. Schaper verricht de officiële openingshandeling. Bij opgravingen worden op de hoek Gerritsland / Gravenstraat overblijfselen gevonden van vijftiende-eeuwse muren en vloeren, waterputten en kelders waarin drinkwater werd opgeslagen. Het college wil met een krediet van € 90.000 onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden op de Vale Hen om een ondergrondse parkeergarage te bouwen met bovengronds woningen, winkels en kantoren. De gemeente stelt een miljoen euro beschikbaar voor de verstrekking van goedkope leningen onder voorwaarden aan degenen die voor het eerst een huis kopen. Tijdens het grootse afscheidsfeest in schouwburg Het Park wordt burgemeester P. Janssens onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Riet Stam ontvangt het Saltospeldje voor haar jarenlange werk ter bevordering van de emancipatie in Hoorn. Op het NS station Hoorn wordt actie gevoerd door lokettistes om sluiting van onder meer het NS loket in Hoorn te voorkomen. Tijdens de aanleg van de rotonde op de Middelweg / Venneweg heeft de Vereniging Zwaluwen overpad verleend over haar handbalveld. Zij stelt nu de gemeente aansprakelijk voor geleden schade door vandalisme van € 2000 aan haar complex. Met het plan om alsnog extra parkeerterreintjes aan te leggen langs de lintwegen van Zwaag en Blokker probeert de gemeente problemen van aanwonenden op te lossen. Met tachtig, meest jonge, mensen is de politie in Hoorn weer op sterkte. De gemeente is verdeeld in vier wijken, die elk bediend worden door een lokaal team. Hoofd van de Hoornse politie is Rob Out. Het Milieu Activiteitencentrum en Kinderboerderij MAK in de Blokweer wordt door de gemeente overgedragen aan de gelijknamige stichting. Door fusie van de Hoornse Industrie- en Bedrijvengroep (HIB) en de ondernemersvereniging Nieuwe Steen, Oude Veiling en Westfrisia (NOW) ontstaat een nieuwe belangenorganisatie voor het bedrijfsleven, genaamd Hoornse Ondernemers Compagnie. Na dertig jaar sluiten Reina en Thijs Roodenburg De Stoffenboetiek aan de Lange Kerkstraat. Op het Julianaplein wordt éénrichtingverkeer ingesteld. De volkstuinvereniging De Bangert in Blokker bestaat 25 jaar. Zo lang is Bob Wagenmaker al secretaris . Het voortbestaan van de vereniging wordt bedreigd door de woningbouwplannen in Bangert / Oosterpolder. Na 27 jaar bestuurslid te zijn geweest neemt Dick Bransen afscheid als voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hoorn. Bij hun afscheid als vrijwilliger bij het Rode Kruis in Hoorn ontvangt Gerard de Haan (actief sinds 1968) de legpenning van het Nederlandse Rode Kruis en Louis Laan de medaille van verdienste in brons. De Vereniging Oud Hoorn organiseert voor de 25e keer de cursus bouwkunst. Het college stelt voor om voor de gemeente Hoorn een kwaliteitssysteem op te zetten om grote investeringsprojecten beter te kunnen begeleiden. De fractie van VOC Hoorn stelt voor dat de gemeente Hoorn het gebouw van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan de Maelsonstraat aankoopt om ruimte te scheppen voor verbetering van de kruising met de Provincialeweg. In de Blokweer worden op het terrein van het Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij MAK 40 appelbomen en 6 pruimbomen geplant, allemaal oude soorten. Omdat hij zich al veertig jaar inzet voor allerlei activiteiten van de Stichting Stad Hoorn, ontvangt de 79-jarige Jan Smak een vaas met inscriptie. De commissie straatnaamgeving adviseert positief over het voorstel van Dirk Bakker om de brug tussen het Jeudje en de G.J. Henninkstraat te vernoemen naar de verzetsmensen Henk Sant en Gré Sant-Te Winkel. De Vereniging Oud Hoorn stelt de oude naam Aschhoopbrug voor. De fontein met De Waterdrager bij het eind van het Kleine Noord wordt officieel in gebruik genomen. De West-Friese afdeling van de boerenorganisatie WLTO plaatst een natuurstenen plaat met inscriptie op deze historische plaats waar agrarische producten en vee verhandeld werden.