Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2010

maart

De gemeente besluit dat kerkgenootschappen vanaf 2012 geen ruimten in Hoornse wijkcentra meer kunnen huren. Volgens het contract dat Hoorn met Optisport sloot in 2006 kan de gemeente niet optreden tegen het feit dat de ijshockeybaan in voorjaar en zomer wordt gebruikt. Adriaan Bruin is de nieuwe programmeur van schouwburg Het Park. Na de verkiezingen voor de gemeenteraad is de VVD met zes zetels de grootste partij. De PvdA verliest er zes en komt met vijf zetels in de raad. Na de lange winter is herstel van schade aan de wegen noodzakelijk. Het Platform Religieus Erfgoed Hoorn vindt dat de gemeente de kerken binnen de gemeentegrenzen moet bijstaan in de exploitatie. Hoorns welzijnswerk Stichting Netwerk bestaat 25 jaar. Zij viert dat met diverse activiteiten voor en met de doelgroepen. Zeventien raadsleden nemen afscheid van de gemeenteraad. Simon Broersma (PvdA), Marjan van Berkum (CDA), Inge Wiebes (VVD), Harry Bakker (GroenLinks), Bram Stam en Han Wolthuis (VOC Hoorn) krijgen de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Zij maken ten minste acht jaar deel uit van de raad. De middenberm van De Strip, de ontsluitingsweg van Bangert en Oosterpolder, zal toch uit water bestaan. Talententheater, Inloophuis Pisa, Stichting Netwerk en Stichting Hospice Dignitas ontvangen een schenking uit het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank in Hoorn. Het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg mag met 25.000 m2 winkelvloeroppervlak uitgebreid worden. Bovendien mogen nieuwe branches zich daar nu vestigen. Bij zijn afscheid na 45 jaar als voorzitter van het Comité Vrienden van de Hartstichting ontvangt Hans Nijhuis de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. Ed van Acker ontvangt de sportdraagmedaille van de gemeente Hoorn bij zijn afscheid als coördinator van het jeugdschaatsen van IJsclub Hoorn. Door een actie van Lions Club De Doelen wordt in verpleeghuis Lindendael een nieuwe plantenkas gebouwd. In de overeenkomst 'Meer dan wonen alleen' leggen gemeente en woningcorporatie Intermaris/Hoeksteen afspraken vast om te streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit van de woonomgeving. Schrijfster Margreet van Hoorn (Gré de Reus) overlijdt op de leeftijd van 88 jaar. Tijdens zijn afscheidsreceptie in het stadhuis ontvangt wethouder Jack van Es de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De provincie kent een subsidie van € 300.000 toe voor de bouw van een multifunctioneel centrum in de wijk Bangert en Oosterpolder. Stichting Netwerk en Stichting Welzijn Ouderen starten wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen in café Het Gouden Hoofd in Blokker. Na ruim dertig jaar neemt jeugdpsychiater Jaap Hage afscheid van het GGZ-centrum in Hoorn. Basisschool De Hoeksteen viert het 25-jarig jubileum. Bij haar afscheid als wethouder van Hoorn ontvangt Cilia van Weel de zilveren legpenning van de stad Hoorn. De nieuwe coalitie voor het gemeentebestuur VVD, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, CDA en D66 streeft er naar om het sluitingsuur voor de horeca te verschuiven van 24.00 naar 01.00 uur.