Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2010

juli

Verwarring over de vraag of het verantwoord is gewassen uit eigen tuin te eten in het Venenlaankwartier: de gemeente vindt van wel, Intermaris Woondiensten denkt er anders over. Op de Blauwe Berg gaat de woningbouw van start. De eerste 57 woningen komen al in de verhuur. Henk Polman Tuin neemt na 38 jaar afscheid als directeur van de scholen voor speciaal onderwijs De Stormvogel en De Eenhoorn en gaat met pensioen. Hij ontvangt de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. De huisvesting van vier scholen in de wijk Risdam Zuid voor het komende schooljaar wordt door de gemeente geconcentreerd aan de Marketentster. Onder de ouders groeit ongerustheid hierover. Koen Barnhard (25) wint de publieksprijs van het Filmfestival van de Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA) met de film Dicht Bij Mij Vandaan. Het Europees Jeugd Kampioenschap open-water-zwemmen wordt voor het eerst in Hoorn georganiseerd tijdens de wedstrijd Ter Rede van Hoorn. De gemeenteraad gaat akkoord met de kadernota 2010. Omdat de politie wegens personeelsgebrek onvoldoende kan optreden bij eventuele ongeregeldheden, mag er geen groot tv-scherm staan op de Rode Steen tijdens de finale Wereldkampioenschap Voetbal Nederland - Spanje. Controleurs van de dienst Stadstoezicht schreven in 2009 zes duizend bekeuringen uit. Na 36 jaar werkzaam te zijn geweest aan scholen voor speciaal onderwijs in Hoorn neemt Ruud van den Bovenkamp op 68-jarige leeftijd afscheid als directeur van De Wissel. De traditie is onderbroken door een jaar zonder, maar nu is deze hersteld: de Ponydag is weer in het zomerprogramma van Hoorn opgenomen. Na het bereiken van de Topklasse van de KNVB investeert v.v. Hollandia in uitbreiding van de technische staf. De behandeling van het bezwaarschrift van Intermaris Hoeksteen over het plaatsen van de Sterflats op de gemeentelijke monumentenlijst, wordt uitgesteld om overleg te voeren met de verschillende partijen. De ontwikkeling van het complex Oostereiland verloopt voorspoedig. Voor de appartementen in de voormalige gevangenis bestaat veel belangstelling. Uit het Burgerjaarverslag van de burgemeester blijkt dat Hoornse burgers vrijwel geen gebruik maken van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. Voor de Hoornse kermis worden 74 attracties aangemeld. De gemeente kondigt een bezuiniging aan van in totaal € 18 miljoen per jaar die de gesubsidieerde organisaties en instellingen zal treffen. Het dierenasiel aan de Schellinkhouterdijk heeft € 200.000 nodig voor de bouw van nieuwe quarantaine ruimte, een ziekenboeg en een nieuwe inrit. De grote hoeveelheid verkeersborden op het West richting Roode Steen staat handhaving van de regels daar in de weg. De gemeente zoekt naar een oplossing. Na een ingrijpende renovatie wordt de route Messchaertstraat-J.D. Pollstraat-Liornestraat weer opengesteld voor het verkeer.