Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

juli

De vestiging van Deen Supermarkten in winkelcentrum De Huesmolen is bij de verkiezing door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) uitgeroepen tot het beste leerbedrijf 2017. Het complex seniorenwoningen dat op de plaats van verzorgingshuis St. Jozefpark in Blokker wordt gerealiseerd, krijgt de naam Brinkpark. Met een buurtfeest, waarop bestuursleden van de huurdersvereniging verrast worden met een gemeentelijke Eenhoornspeld, wordt de jaren durende renovatieperiode van de Sterflats in de Grote Waal afgerond. Bij de Museumstoomtram Hoorn Medemblik wordt de oudste nog rijdende locomotief in Nederland gepresenteerd. In de werkplaats van het museum is de loc volledig gereconstrueerd. Het evenement in de zomer Outdoor Stereo wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden. Het trekt zo'n 7000 dansliefhebbers. Een deel van het Julianapark wordt daarvoor acht dagen afgesloten. De Hoornse politiek oordeelt positief over het initiatief, al vindt de PvdA het wenselijk om een alternatief te bedenken zodat het park in de zomer volledig beschikbaar blijft voor recreatie. In het water of van bruggen springen in de haven van Hoorn wordt verboden. 'Niet stoer, maar levensgevaarlijk'. Een waarschuwing eerst, bij herhaling een boete van € 140 worden in het vooruitzicht gesteld van de (jonge) overtreders.
7: Zwemverbod haven
7: Zwemverbod haven
Sluiting van basisschool De Troubadour leidt tot groei van het leerlingaantal op basisschool De Tweemaster. Voor € 70.000 wordt daar nu een bijgebouw geplaatst om de huisvesting op orde te krijgen. De minister van Verkeer en Waterstaat besluit om het project dijkverzwaring van het Hoogheemraadschap langs de Markermeerkust niet verder uit te stellen. Daardoor is de weg vrij voor de plannen voor een stadsstrand voor Hoorn. Dan moeten nog wel inspraakprocedures worden afgewacht. Alleen die voor de eigen regio zijn daarbij van belang. Vijf ondernemers starten in een gezamenlijk onderkomen in de Lange Kerkstraat het project HSK&T (hoofd, schouders, knie & teen). Het doel is samenwerking en bevordering van creativiteit om Hoorn aantrekkelijk te houden en leegstand van winkels te voorkomen. In het nationale team beach handbal Onder 17 behaalt Zoë van Giersbergen het Europees kampioenschap. Zij doet dit jaar ook mee in het toernooi om het wereldkampioenschap. Intermaris gaat als eerste wooncorporatie in Nederland werken met de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (StAR) bij betalingsgeschillen met huurders. De havendienst is slachtoffer van het computervirus dat wereldwijd bedrijven plat legt. Voor 100 bitcoins (€ 300.000) kan het probleem worden opgelost, maar dat gaat de gemeente niet betalen. Plannen voor woningbouw op het terrein Nieuwe Noord 36-38 lopen gevaar door de wens van de gemeenteraad om in het najaar de parkeerproblematiek in het gebied integraal ter discussie te stellen. Bij een aangepaste parkeernorm kunnen 55 appartementen met 28 parkeerplaatsen worden gebouwd, bij handhaving van de huidige norm 45 appartementen met 45 parkeerplaatsen. Prijs en verkeersdruk zijn dan hoger. De gezamenlijke ondernemers van de binnenstad vragen het college om de 'verloedering en verslonzing van het historisch hart van Hoorn' aan te pakken: 'slecht onderhouden straten, verroeste lantaarnpalen, volle prullenbakken en niet geveegde stegen'.
19: Aanpak verslonsing binnenstad
19: Aanpak verslonsing binnenstad
De gemeente Hoorn steunt het Auschwitz Comité bij het realiseren van het Holocaust Namenmonument dat alle namen zal dragen van de ruim 102.000 Joodse slachtoffers en 220 Sinti en Roma die in de oorlog werden weggevoerd en vermoord door de Nazi's. 18 van hen waren afkomstig uit Hoorn. Hoorn wil zich profileren als watersportstad. De gemeenteraad maakt geld vrij voor de organisatie van grootschalige sportevenementen (€ 100.000 per jaar) en heeft het oog gericht op deelname aan één van de vier wedstrijden voor vrouwen die samen de internationale Match Racing Series vormen. De nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg wordt opengesteld.
20: Aansluiting Maelsonstraat
20: Aansluiting Maelsonstraat
Diverse historische panden worden voorzien van een schildje met daarop de QR-code waarmee op internet informatie over het pand kan worden gelezen. De Matteüsparochie krijgt twee nieuwe pastores: de Italiaan Samuel Marcantognini, pastoor in Uithoorn, en de Maltezer Mario Agius. Zij volgen Eugène Jongerden en Marco Cavagnaro op, die resp. pastoor in Amstelveen en Uithoorn worden. Horinees Chris Hellingman viert zijn 100ste verjaardag. Een ongeluk in Amerika met een kermisattractie van fabrikant KMG geeft de gemeente aanleiding om met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA extra controles uit te oefenen bij twee attracties van dezelfde fabrikant die op de Hoornse kermis een plaats krijgen. De leegstaande Fordgarage aan het Keern is onlangs gebruikt door daklozen om er de nacht door te brengen. De behoefte aan huurwoningen is zo groot dat woningcorporatie Intermaris besluit om de komende jaren veel minder huurhuizen te verkopen dan gebruikelijk.