Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

augustus

De gemeenten in de HES-zone Drechterland, Enkhuizen, Hoorn en Stede Broec komen bij de verdeling van het contingent toegewezen woningen (8050 tot het jaar 2005) overeen dat Hoorn een extra aantal zal bouwen ten laste van de toewijzing aan de overige drie gemeenten. Het Sandberg Instituut postacademische opleidingen van kunstenaars, onderdeel Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, gaat gebruik maken van de Mariakapel aan de Korte Achterstraat. Het beheerd parkeren op het Jeudje wordt verplaatst naar het P&R-terrein aan de Van Dedemstraat. Door de stichting Wezenloos in het leven te roepen poogt Hoorns kunstenaar Joep Neefjes het kunstenaarsinitiatief De Achterstraat een nieuwe impuls te geven. De weeshuistuin en de Mariakapel vormen nu een ideale locatie voor projecten. Voor de tweede keer in vier weken wordt er in het Julianapark een illegaal muziekfeest georganiseerd. De politie maakt een einde aan de house-party. Als gevolg daarvan trekt een groep van ongeveer 50 personen naar tankstation Van Zijl aan de Willemsweg en richt daar vernielingen aan. Ook wordt een aantal op de dijk geparkeerde auto's beschadigd. De gebouwen van de voormalige Margrietschool aan de Pastoor Nuyenstraat in Zwaag worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. De gemeente kan na een uitspraak van de rechtbank een boete opleggen aan een bedrijf aan de Bangert dat aan huis veel bloemen en planten verkoopt aan particulieren. Het bestemmingsplan laat verkoop op een dergelijke schaal niet toe. Het uitzonderlijk warme weer in de kermisweek is aanleiding exploitanten en horeca-ondernemers toe te staan op zaterdagavond één uur langer open te blijven. In dat extra uur mag er echter binnen noch buiten muziek gedraaid worden. Het dubbelzijdig kunstwerk van Jan van den Brink in de muur van het voormalig zwembad De Vredehof kan niet behouden blijven en wordt gesloopt. Voor de 40 luxe seniorenwoningen bij het verzorgingstehuis Avondlicht bestaat buitengewoon veel belangstelling. Bij de opening van het complex telt de wachtlijst 50 gegadigden. De jury die B. en W. van advies heeft gediend bij de selectie van ontwerpen voor de nieuwe schouwburg, uit ernstige kritiek op de "willekeur" waarmee gebruik gemaakt is van haar bevindingen. Onderzoek van de Fietsersbond ENFB en de ANWB toont aan dat het aantal plaatsen om fietsen te stallen bij de NS stations binnenstad en Kersenboogerd onvoldoende is. De commissie stadsontwikkeling wijst de plannen af voor de bouw van 24 appartementen op het terrein van het in juli afgebrande garagebedrijf C. van der Maat. Voor de uitvoering van vooral werkgelegenheidsprojecten voor langdurig werklozen wordt aan Hoorn ruim 4 miljoen gulden subsidie toegekend uit de kas van de Europese Unie. Het West-Friesland College maakt samen met het Alkwaard College, Cornelis Drebbel College, basiseducatie EWA en de Open School deel uit van het Regionaal Opleidings Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland. Voor dit geheel wordt de naam Horizon College geïntroduceerd. De politieke partijen in Hoorn zijn van mening dat het politiebureau aan de Roode Steen ook op vrijdag- en zaterdagavond en -nacht open moet worden gesteld. Verkennend bodemonderzoek in het gebied tussen de Van Beierenstraat en de Willemsweg wijst uit dat er zich verhoogde concentraties koper, zink en lood bevinden in een puinhoudende laag. In de wijken Grote Waal en Kersenboogerd is grote behoefte aan extra peuterspeelzalen. Na een hevige onweers- en regenbui blijkt de capaciteit van het Hoornse rioolwatersysteem beperkt. Vuil rioolwater komt in het oppervlaktewater van de Medemblikker Trekvaart terecht, hetgeen leidt tot massale vissterfte. Het sportcomplex aan de Nieuwe Steen is heringericht. De Hoornse Mixed Hockey Club beschikt er nu over twee kunstgrasvelden. Het vrijgekomen terrein is beschikbaar voor de bouw van kantoren.