Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed
Hoorns Biografisch Woordenboek (HBW)

Hoorns Biografisch Woordenboek

Adrianus Cyriacus Bleijs (1842-1912), architect te Hoorn.
Adrianus Cyriacus Bleijs (1842-1912),
architect te Hoorn.


“NAAR BLOKKERTJE TOE”
“NAAR BLOKKERTJE TOE”.

In 2013 schonk Cor Entius, gepensioneerd geschiedenisleraar, een map met documentatie die hij over bekende Horinezen verzameld had, aan de Vereniging Oud Hoorn. Dit was voor de vereniging aanleiding een werkgroep op te richten die tot doel heeft om o.a. met behulp van deze documentatie een Hoorns Biografisch Woordenboek voor de verenigingssite samen te stellen.

Om in het woordenboek opgenomen te worden, moet een persoon aan enkele voorwaarden voldoen:
1. Hij/zij is in Hoorn geboren of heeft er enige tijd gewoond.
2. Hij/zij heeft op een of ander gebied (politiek, sport, kunst, wetenschap etc.) iets voor stad of land betekend.
3. De betreffende persoon is overleden.

Regelmatig zullen aan het woordenboek nieuwe artikelen worden toegevoegd. Af en toe zullen artikelen van gastschrijvers daarbij zijn.

Voor op- en aanmerkingen houdt de werkgroep zich aanbevolen. Reacties kunnen worden gemaild via info@oudhoorn.nl.

Behalve van bovengenoemde documentatiemap en de in de artikelen genoemde bronnen maakt de werkgroep gebruik van de documentatie die archivaris Leo Hoogeveen de afgelopen 35 jaar heeft verzameld en die zich momenteel bevindt bij het Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn. Om dubbel werk te voorkomen onderhoudt de werkgroep contact met de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap.