Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed
Hoorns Biografisch Woordenboek (HBW)

Hermanus Anthonius Thomas Lansdaal (1930-2003)

Personalia

Hermanus Anthonius Thomas Lansdaal (1930-2003)

Geboren: 7 mei 1930 te Zaandam.
Overleden: 19 juni 2003 te Hoorn.
Getrouwd met: Anna Margaretha van Wijngaarden in 1952.
Beroep: journalist.
Functies:
- chef-redacteur Noord Hollands Dagblad, Hoorn, 1963-1979.
- hoofdredacteur Damiate Pers, Haarlem, 1979-1991.
- mede hoofdredacteur Nieuwe Noordhollandse Courant, Purmerend, Haarlems Dagblad, Haarlem, en De Typhoon, Zaandam.
- redacteur van het blad Paardensport.
- redacteur en eindredacteur van het Kwartaalblad van Oud Hoorn, 1991-2002.
- redacteur van Hoorn Oh ja, 1991-1998.
- redacteur van ‘Ach Lieve Tijd’.

Levensloop

De wereld van de journalistiek

Herman stapte als 17-jarige jongen de wereld van de journalistiek in. Hij ging werken bij dagblad De Typhoon in Zaandam. In 1953 verhuisde hij naar Hoorn, om daar bij het Noordhollands Dagblad aan de slag te gaan. Drie jaar later ging hij weer naar Zaandam en werkte daar opnieuw op de redactie van De Typhoon. In 1963 kwam hij terug in Hoorn om daar zestien jaar lang leiding te geven als chef-redacteur bij het Noordhollands Dagblad. In 1979 werd Herman hoofdredacteur bij Damiate Pers in Haarlem. Onder zijn leiding kwam de Nieuwe Noordhollandse Courant in Purmerend als dagblad uit. Hij werd daarnaast (mede)hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad en De Typhoon. In 1981 fuseerden de Verenigde Noordhollandse Dagbladen (VND) met het Noordhollands Dagblad (NHD), Lansdaals voormalige krant. Dat vervolgens ook de Nieuwe Noordhollandse Courant, later als Dagblad Waterland, een editie van het ‘nieuwe’ Noordhollands Dagblad werd, maakte hij niet meer mee. In 1991 ging hij met de VUT, een jaar voor de fusie van Damiate met Noordhollands Dagblad. Alle zelfstandige kranten waarvoor hij ooit heeft gewerkt zaten toen onder één dak.

Sportredacteur

Herman begon zijn loopbaan als sportredacteur. Hij had twee grote liefdes binnen de sport: paardensport en voetbal. Hij werd redacteur van het landelijke weekblad Paardensport in Ren en Draf. Voor dat blad schreef hij tientallen artikelen, o.a. over de West-Friese pikeur Siem Hartman, die met zijn draver ‘Ideal Dear’ zeer succesvol was. In 1991 schreef Herman het jubileumboek vanwege het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging VVZ uit Zaandam. Vijf jaar later, nu als eindredacteur, het boek over de toen eveneens 75-jarige voetbalvereniging Always Forward uit Hoorn.

Vereniging Oud Hoorn

Na zijn VUT in 1991 bleef schrijven de grote passie van Herman en stond zijn pen bepaald niet droog. Hij werd redacteur en later eindredacteur van het Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. In de periode 1991-2002 schreef hij alleen al meer dan zestig artikelen over (oud)plaatsgenoten, zoals Han Ebbelaar en Martin Brozius. Herman stond in 1991 aan de wieg van het jaarlijks verschijnende blad ‘Hoorn Oh ja’, waaraan hij tot 1998 verbonden was. In 1996 zette hij zich in om een plaquette te realiseren voor Aaf Dell en Dieuw van Vliet, twee verzetshelden uit Hoorn. Op het voormalige Waterschapshuis aan het Grote Oost is deze plaquette nog altijd te bewonderen. Herman was ook mede redacteur van de 20-delige serie Ach Lieve Tijd, Twintig eeuwen West-Friesland en de West-Friezen.

Bestuurlijke functies

Herman heeft verscheidene functies op het bestuurlijke vlak vervuld. Al in de jaren zestig was hij voorzitter van de oudervereniging van de Mariaschool aan de Eikstraat in Hoorn. Vanuit die functie vervulde hij jarenlang de rol van Sinterklaas. Later werd hij bestuurslid van het R. K. Schoolbestuur in Hoorn. Herman trad toe tot de Stichting Stedenband Hoorn-Pribram en tot de Stichting Oosterkerk. Als vrijwilliger bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag (in de volksmond beter bekend als De Glasbak) was hij o.a. intermediair tussen gedetineerden en bewakers.

In 2002 werd Herman Lansdaal onderscheiden met de Oud-Hoorn-onderscheiding 2002 en op 15 januari 2003 ontving hij de bronzen legpenning van de Gemeente Hoorn als dank voor zijn bijdrage aan het maatschappelijk leven. Hij overleed op 19 juni 2003.

Enkele publicaties

- Lansdaal, H., 1991-2002. Diverse artikelen. Kwartaalblad Oud Hoorn.
- Lansdaal, H., 1991. 75 jaar VVZ, een rijke voetbalhistorie in woord en beeld.
- Lansdaal, H., 1996. Always Forward 75 jaar in zwart-wit.
- Lansdaal, H. en J.D. Osinga sr., 1995. Hoorn bezet en bevrijd.

Bronnen
- Gegevens aangeleverd door Arnoud Lansdaal.
- Saaltink, H., 2003. In memoriam Herman Lansdaal. Kwartaalblad Oud Hoorn 2003, nr. 3, p. 107.

Illustraties
Foto Westfries Biografisch Woordenboek.

Tekst samengesteld door Koos van Bockxmeer, afgesloten in 2012.

Deze biografie is met toestemming overgenomen uit het Westfries Biografisch Woordenboek.