Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1979)

BALTUS, J. M.: Geveltypen in Hoorn: een aanzet tot inventarisatie,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 4, p. 71-75, ill.

BALTUS, J. M.: Zuilen en pilasters te Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 2, p. 23-25, ill.

CATALOGUS van Hoornse drukken 1591-1718 in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
Amsterdam, 1979, 116 p., ill.

EKKART, R. E. O., J. A. GRUYS en C. DE WOLF: Wilt hooren 't woort: boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
's-Gravenhage, 1979, 55 p., ill.

ESTIE, P. en W. BLOK: De Lutherse Gemeente in Hoorn in de jaren 1628-1978,
in: WFON, 46 (1979), p. 89-98, ill.

GROOT, N. J.: Uit het leven van een zestigjarige [de concertvereniging 'Johan Messchaert'],
in: WFON; 46 (1979), p. 57-79, ill.

GRUYS, J. A. en C. DE WOLF: A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701.
Nieuwkoop, 1979, 122 p., ill.

GULIK, J. J. VAN DER en G. V.D. ZEL: Hoorn in oude ansichten deel 2.
Zaltbommel, 1979, 156 p., ill.

HEIDE, GERRIT VAN DER en JAN HEUFF: De watersteden Enkhuizen-Hoorn-Medemblik.
's-Gravenhage, 1979, 48 p., ill.

HOOGEVEEN, L.: Kerkplein 38: schoolgebouw uit 1911 valt onder slopershamer,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), no. 4, p. 58-62, ill.

KORPERSHOEK JR., K.: De lijnbanen van Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), no. 4, p. 63-66, ill.

KORPERSHOEK JR., K.: Om en in de Oosterkerk,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), no. 3, p. 43-46, ill.

ONSTENK, J. M.: Een cronyck van Klaas van Voorst,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 1, p. 9-10.

SAALTINK, H. W.: Eten in het Hoornse verleden,
in: Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn, Oud-Medemblik 1978, jrg. 2, p. 28-35.

SAALTINK, H. W.: Het Hoge Huis aan de rode steen,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 3, p. 51-54, ill.

[SAALTINK, H. W.]: Joden in Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 2, p. 28-32, ill.

SAALTINK, H. W.: De schutterij van Hoorn,
in: Spiegel Historiael, 14 (1979), nr. 5, p. 272-278, ill.

TERVOORT, G. J.: De rol van Joan Abbekerk Crap ... in de periode 1747-1751 ... (scriptie).
Castricum, 1978, 37 p.

VELIUS, THEODORUS: Chronijck van de stadt Hoorn (herdruk).
Hoorn, 1979, 217 p., ill.

VINGERHOED, WILLEM en TIM ZAAL: Een verhaal over de Noorderkerk.
Hoorn, 1979, 48 p., ill.

W[IELEN, J. E.] V[AN] D[ER]: Hoorn aan de slag,
in: Heemschut no. 7/8, juli/augustus 1979, p. 159, ill.