Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1998)

Blokker

AZING: The Beatles in Nederland [1964-1993].
Alkmaar, 1998. 288 p., ill.

Hoorn

BOSCHMA-AARNOUDSE, C. e.a.: Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn: den oudtgeworden mensch, die men in dit huis laat woonen.
Hoorn, 1998. 272 p., ill.

BRONGERSMA, J.-P.: 'En zy trokken by d'andere uytgewekene': Katholieke vluchtelingen uit Hoorn 1572-1577.
Skript, jrg. 19 (1997), nr. 3, p. 199-209.

HOLLANDIA: honderd jaar volhardend 1898-1998.
Hoorn, 1998. 296 p., ill.

HOOGEVEEN, Leo: Nieuwendam 19-20: Oud Hoorn en de pakhuizen De Zeevaart en De Dolphijn.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 1, p. 7-11, ill.

KLAASSEN, Wim: Op zoek naar Horinezen van 50 jaar terug: voor reünie van oude Aloysius-mulo.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 2, p. 70-71, ill.

LANSDAAL, Herman: Annie Sleutel draait Hoornse tijd terug: toen haar opa kruier bij De Doelen was.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 3, p. 114-115, ill.

LANSDAAL, Herman: De fietsenmaker van het Groote Oost: Lou Zwarekant die met een eigen rijwiel kwam.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 4, p. 172-173, ill.

LANSDAAL, Herman: 'Hoornsch goedkoopste magazijn'.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 1, p. 19, ill. Betreft Jacob Feller.

LANSDAAL, Herman: Kostelijk levensverhaal van Horinees: Piet Peerdeman schreef boeiend boek voor zijn kinderen.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 2, p. 66-69, ill.

LOOIJESTEIJN, H.L.J.: 't Geslacht der vrome martelaar: Jan Jeroensz van der Laen en zijn nageslacht, ca. 1530-1747.
Amsterdam, 1997. 139 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

OLIJVE, Lourens: Toen de haven nog de haven was (1): Uit de glorietijd van de Hoornsche Boot; (2): De tijd van Daan Oliekoek, Ares Watje, De Lamjat en anderen; (3): En wat er omheen allemaal gebeurde.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 2, p. 47-51, nr. 3, p. 103-107 en nr. 4, p. 157-162, ill.

OVERBEEK, Henk: Een bijzonder glas-in-loodraam.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 1, p. 42-43, ill. Betreft Grote Noord 3.

SAALTINK, Henk: Een notaris, wat doe je ermee: Hoorns verleden in akten en boedelbeschrijvingen.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 2, p. 61-65, ill.

SAALTINK, Henk: Portretten uit een voltooid verleden tijd: oude foto's worden op hun waarde geschat.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 3, p. 100-102, ill.

SCHULTE, W.: Gerritsland, om nooit te vergeten: hechte gemeenschap om 'Hoorns' achterbuurt.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 4, p. 153-155, ill.

SLUITER, J., J. ZWEET (red.): Biljartvereniging Horna: jubileumuitgave 65 jaar Horna.
Hoorn, 1998. 48 p., ill.

UITERWIJK, Femke: Kent u Hoorn ook zo?
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 1, p. 34-35, nr. 2, p. 78-79, nr. 3, p. 126-127 en nr. 4, p. 170-171, ill.

WEEL, A.G.F. VAN: Vereniging Hendrick de Keyser 80 jaar: Hoornse bezit bestaat uit 12 panden.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 2, p. 56-59, ill.

ZOONEN, Arie VAN, Femke UITERWIJK, H. OVERBEEK: OSG als monument.
Hoorn, 1998. 24 p., ill.

ZOONEN, A. VAN: Vereeniging voor Volksvermaken 1870-1900: een 19de eeuwse vereniging met bijna duizend leden.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 4, p. 131-137, ill.

ZOONEN, Arie VAN: Wilhelmina gekroond: feest in Hoorn: veertien groepen vormen historische optocht.
Oud Hoorn, jrg. 20 (1998), nr. 3, p. 87-92, ill.