Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1990)

BALTUS, J.M.: Kent u Hoorn ook zo?: merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 1, p. 3-4, nr. 2, p. 56-57, nr. 3, p. 84-85 en nr. 4, p. 106-107, ill.

BALTUS, J.M.: Van heidense offerplaats tot parkeerterrein: de historie van het gebied Scharloo,
Westersingel, Dubbele Buurt, Vale Hen.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 3, p. 68-75, ill.

BALTUS, J.M.: Wie was A. Sopar?
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 4, p. 108, ill.

BOEZAARD, A.: Gravenstraat 15 en 17.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 1, p. 18-23, ill.

BOEZAARD, A.: Nieuwstraat 21.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 2, p. 35-38, ill.

BOON, Piet: De Hoornse kamer van de Directie Oosterse Handel en Rederijen: meer rederij dan handel.
Tijdschrift voor zeegeschiedenis, jrg. 9, themanummer 300 jaar D.O.H. & R., p. 65-75, ill.

DUNK, Thomas VON DER: 'Herbouwing zooals dezelve vroeger was': de wederopbouw van de Grote Kerk van Hoorn na de brand van 838: een voorbeeld van 'cultuurbeleid' in de tijd van Koning Willem 1.
Kunstlicht, jrg. 10 (1989), nr. 1, p. 2-15, ill.

HACQUEBORD, L.: Waar archeologie en geschiedenis elkaar overlappen: historisch-archeologisch onderzoek van de Hoornse traankokerij in Smeerenburg op Spitsbergen.
Bulletin KNOB, jrg. 89 (1990), nr. 3, p. 14-21, ill.

HAUWERT, N.G.: Maurits in Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 2, p. 39.

HAVERMANS, O.: Hoornse fotografen nr. 5.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 3, p. 90, ill.

HERINNERING van Vermande; bew. door H.W. Saaltink.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 2, p. 51-52, nr. 3, p. 92-93 en nr. 4, p. 125-126, ill.

HONING, Y. VAN DER en S.J. Langelaar: De ontwikkeling van het veevoedkundig onderzoek bij het Rijkslandbouwproefstation 'Hoorn' en het Instituut voor Veevoedingsonderzoek sinds 1890.
Jaarverslag IVVO (Lelystad, 1990), p. 27-43, ill.

HOOGEVEEN, Leo: De architect T.C. van der Sterr.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 3, p. 80-81, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Het hertenkamp in het Julianapark te Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 3, p. 91, ill.

KAMPEN, Greet VAN: Het St. Jans Gasthuis te Hoorn: 'van baaierd tot boterhal'.
Heemschut, jrg. 67 (1990), nr. 4, p. 44-45, ill.

KNEGT, R. DE: Rebellion in Hoorn in 1825.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 2, p. 45-46.

LESGER, C.M.: Hoorn als stedelijk knooppunt: stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
Hilversum, 1990. 240 p., ill. Proefschrift UvA. Hollandse Studiën, 26.

OTIEN, Jeanine: Drie ontwerptekeningen voor glazen in Hoorn en een brief van Romeyn de Hooghe.
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, 31 (herfst 1990), p. 3-14, ill.

SAALTlNK, H.W.: Mo(nu)mentjes uit het verleden.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 4, p. 105, ill.

SAALTINK, H.W.: Vaandels, schutters en burgers van Hoorn.
WFON, 57 (1990), p. 70-81, ill.

SAALTINK, H.W. e.a.: De boedel van een Hoornse bakker: een nalatenschap uit de 18e eeuw.
Hoorn, 1990. 18 p., ill.

SPRUIT, R.: Welvaart uit de nieuwe wereld: Hoorn.
Steden des tijds: historische stadstypen in de Nederlanden (Utrecht, 1990), p. 138-160, ill.

STUMPEL, H.A.M.: De Koepoort te Hoorn, 1508-1871.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 1, p. 30-32, ill.

VISSER, P.: Doopsgezinde rederijkersactiviteiten in de eerste helft van de zeventiende eeuw, voornamelijk in Hoorn, De Rijp en Rotterdam.
Doopsgezinde bijdragen, nieuwe reeks, jrg. 16 (1990), p. 11-38, ill.

VISSER-VAN DER WOUDE, A. DE: Hoorns weesmeisje over haar leven in de 'Achterstraat'; inl. C.J. van der Poel.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 2, p. 59-64, nr. 3, p. 94-96 en nr. 4, p. 119-120, ill.

ZEL, Giel VAN DER: Nakaarten Handel en Wandel op de Italiaanse Zeedijk e.o.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 1, p. 24-25 en nr. 2, p. 48-51, ill.

ZEL, Giel VAN DER: De oude prentbriefkaarten van Boekhandel Bakker.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 4, p. 122-125, ill.

ZOONEN, A. VAN: Het Park.
Oud-Hoorn, jrg. 12 (1990), nr. 4, p. 109-112, ill.